Koninklijke NLingenieurs komt op voor jouw belangen bij de politiek, bij opdrachtgevers en rondom maatschappelijke uitdagingen. Wij bieden een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring met ruim 80 andere advies- en ingenieursbureaus die lid zijn.


Doe actief mee en breng niet alleen jouw eigen vakmanschap en die van je organisatie op een hoger niveau, maar ook die van de Nederlandse ingenieursbranche. Maak gebruik van belangenbehartiging voor de ingenieursbranche, benut het collectief voordeel bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, vergroot je kennis en netwerk en profiteer van allerlei praktische voordelen. Word lid!

Voorwaarden lidmaatschap

De voorwaarden van lidmaatschap staan beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Koninklijke NLingenieurs. Leden onderschrijven met hun lidmaatschap de gedragscode van de vereniging die statutair op alle leden van toepassing is.

Alle leden hebben:

  • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Een ISO9001-certificering of andere vorm van kwaliteitsborging kunnen aantonen 

Lidmaatschapsbijdrage

De kosten van het lidmaatschap bestaan uit drie componenten: de bureaubijdrage, de bijdrage aan de programma's en de bijdrage aan de afdracht van diverse lidmaatschappen. De meeste bijdragen hangen samen met het aantal FTE van het lidbedrijf. Jaarlijks wordt het aantal FTE opgevraagd bij de leden waarbij de peildatum van 31 december van het voorgaande boekjaar wordt aangehouden.

Kortingsregeling nieuwe leden

Nieuwe leden krijgen het eerste jaar een korting van 50% op het volledige contributiebedrag. In het tweede jaar is de korting 25% en vanaf jaar 3 wordt de volledige lidmaatschapsbijdrage in rekening gebracht. Nieuwe leden die gebruikmaken van deze kortingsregeling krijgen vanaf jaar 2 stemrecht bij de ALV en kunnen vanaf jaar 2 actief deelnemen als vertegenwoordiger van Koninklijke NLingenieurs in diverse gremia.

Vrienden van lidmaatschap

Het Vrienden van lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs is speciaal bestemd voor start-ups, ZZP-ers, eenmanszaken en bedrijven niet groter dan vier personen die kunnen aantonen minimaal 'Ondernemers voor BTW' te zijn. Zij kunnen geen volwaardig lid worden, omdat zij niet volledig voldoen aan de kwaliteitseisen. Als ‘Vriend van’ kun je gebruikmaken van een aantal diensten van Koninklijke NLingenieurs zoals twee keer per jaar toegang tot een regiobijeenkomst of kennis/inspiratiesessie, ontvangst van de dagelijkse nieuwsselectie per mail, deelname aan het congres tegen ledentarief en vermelding op de website als Vriend van. De kosten van dit lidmaatschap zijn €250 excl. BTW per jaar. Het Vrienden van lidmaatschap is een pilot en is verlengd tot en met 30 juni 2024. Na afloop wordt het Vrienden van lidmaatschap geëvalueerd en besloten over de voortgang.

Vragen?

Meer weten over lidmaatschap? Neem contact op met onze manager Verenigingszaken Marieke van Oppen of stuur een e-mail: verenigingsmanager@nlingenieurs.nl .

Aanvraagformulier lidmaatschap

Een lidmaatschap aanvragen, hoe werkt dat?

  1. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvang je een bevestigingsmail met informatie en verdere documentatie.
  2. We nemen jouw aanvraag in behandeling. De Raad van Toezicht beoordeelt je lidmaatschapsaanvraag. Onderdeel is een persoonlijk gesprek met een van de leden van de Raad van Toezicht.
  3. Na acceptatie als lid van Koninklijke NLingenieurs ontvang je per mail en post alle informatie over het lidmaatschap.
  4. Je mag je vanaf nu als ‘Lid van Koninklijke NLingenieurs’ profileren en gebruikmaken van alle ledenvoordelen. En dat maken wij graag kenbaar op onze website en binnen de vereniging!

 

aantal FTE