Missie, visie en strategie Koninklijke NLingenieurs

Strategie: de focus op het maatschappelijk en politiek-bestuurlijk debat

De grote thema’s spelen zich af op 4 proceslagen. Een onderwerp duikt het eerst op in het maatschappelijk debat. Als het groter wordt, neemt de politiek en het openbaar bestuur het onderwerp over. In dat debat worden de contouren van het beleid geformuleerd.
Vervolgens vindt de beleidsmatige uitwerking plaats door de ambtelijke organisatie en samenwerking met anderen die weer leidt tot uitvoeringsprogramma’s waarin uiteindelijk de ontwerpen worden gemaakt voor te realiseren projecten die vervolgens worden gerealiseerd en in gebruik genomen.
Voor alle onderwerpen in het publieke domein, waar de leden van Koninklijke NLingenieurs actief zijn, zijn deze vier proceslagen te onderscheiden en wordt in grote lijnen deze volgorde aangehouden.
De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn vooral actief in de ontwerp- en realisatielaag en in mindere mate ook bij de beleidsmatige uitwerking. In het maatschappelijk debat en het politiek-bestuurlijke debat zijn ingenieursbureaus grotendeels onzichtbaar. Daar liggen juist de mogelijkheden voor de vereniging omdat in dat debat de contouren voor ons werk worden gezet en de ingenieursbranche een belangrijke inhoudelijke bijdrage kan leveren.
Het is de missie van Koninklijke NLingenieurs om de ingenieursbranche te profileren als leveranciers van goede oplossingen en ideeën en ze in positie te brengen voor projecten waar ze zoveel mogelijk waarde kunnen bieden.
We kiezen ervoor om als vereniging vooral actief deel te nemen aan het maatschappelijk en politiek-bestuurlijke debat. 

 

Missie: waarom een vereniging voor advies, management, - en ingenieursbureaus?

Ingenieursbureaus doen geweldig werk dat van groot belang is voor onze samenleving. Koninklijke NLingenieurs is er om te zorgen voor optimale condities voor ingenieursbureaus zodat ze met hun kennis en vernuft zoveel mogelijk waarde kunnen leveren aan hun opdrachtgevers en daarmee aan de samenleving.

Dat doen we door de krachten te bundelen en ons te focussen op zaken die geen enkel ingenieursbureau alleen (écht effectief) kan doen:

  • profilering van de branche
  • de branche op nieuwe onderwerpen in positie brengen
  • een aanspreekpunt zijn namens de branche
  • een spreekbuis zijn voor de branche
  • een netwerk bieden aan ondernemers om ervaringen te delen en een relatie op te bouwen voor eventuele samenwerking.
  • de waarde van het collectief verzilveren door collectieve services aan te bieden

Visie: van hiërarchie naar netwerk

De samenleving is in rap tempo aan het veranderen. Overigens is dat van alle tijden. Maar voor ingenieursbureaus is er afgelopen jaren veel veranderd in de relatie met de opdrachtgevers.
In het verleden hadden ingenieursbureaus meer te maken met grote opdrachtgevers die redelijk autonoom opdrachten in de markt konden zetten. Tegenwoordig komen de meeste projecten tot stand in een complex netwerk van stakeholders en shareholders. In dat netwerk sneeuwt het werk van ingenieursbureaus gemakkelijk onder en is het noodzakelijk om het belang van het werk van ingenieursbureaus, het belang van een goed, robuust en integraal ontwerp aan het begin van een project te benadrukken. Daarvoor moeten we als ingenieursbureaus een andere houding aannemen: niet de dienstverlenende raadgever, maar de zichtbare pro-actieve, initiatiefrijke adviseur. Het vraagt dat onze branche een actieve speler wordt in de netwerksamenleving.
Binnen de vereniging kiezen we voor diezelfde netwerkstructuur. Dus minder hiërarchie en kolommen en meer communities en mensen die in- en uitstappen al naar gelang de behoefte.
Koninklijke NLingenieurs kiest ervoor om in haar organisatiestructuur voorop te lopen richting netwerkorganisatie, passend bij de netwerksamenleving waarin onze leden zich als een vis in het water moeten gaan voelen.

Van Amsterdam naar Den Haag

De strategie van Koninklijke NLingenieurs richt zich op zichtbaarheid, op er toe doen in de maatschappelijke discussies en meedoen aan het politiek debat. Waar kunnen we dat beter doen dan vanuit Den Haag? Vanaf december 2018 zijn we daarom in Den Haag gehuisvest, in de Malietoren. Daar hebben ook belangenbehartigers als VNO-NVC, MKB Nederland en De Vereniging van Waterbouwers hun (hoofd)kantoren gevestigd. Om onze strategie uit te voeren zullen we vaker optrekken met partijen als deze en de samenwerking opzoeken.

Contactgegevens

De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV  DEN HAAG 

T: 070 – 31 41 868
E: info@NLingenieurs.nl

KVK-nummer: 40407116
BTW-nummer: NL 00.28.76.048B01