Koninklijke NLingenieurs is al ruim 100 jaar een netwerk van advies- en ingenieursbureaus dat samenwerkt op basis van vertrouwen.


De leden van Koninklijke NLingenieurs zijn ondernemingen die advies- en ingenieursdiensten leveren in Nederland met internationale allure. Ze staan voor een vernuftige, realistische, integrale en toekomstbestendige visie op de inrichting van de leefomgeving. Ze opereren op basis van vrije concurrentie en hechten waarde aan veiligheid, kwaliteit, integriteit en duurzaamheid. Koninklijke NLingenieurs bundelt de krachten van individuele advies- en ingenieursbureaus in een actieve, zichtbare en vitale branchevereniging.

Missie

NLingenieurs verenigt ingenieurs- en adviesbureaus ter versterking van hun gezamenlijke maatschappelijke en professionele positie. 

Visie

  • We nemen in alles wat we doen verantwoordelijkheid voor de inrichting van een duurzame en gezonde fysieke leefomgeving;
  • We worden gezien als onmisbare partner in samenwerking aan maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. We zijn er daarbij voor alle leden;
  • We werken met lef en maatschappelijke betrokkenheid vanuit een vernieuwde visie op onze vereniging (3.0).

Strategie

Om onze doelen, verwoord in de missie en visie, te realiseren, kiezen wij voor een strategie die bestaat uit:

  • Goed te luisteren naar de leden om van daaruit toegevoegde waarde te leveren.
  • Als een spin in het web strategische posities te vervullen en invloed uit te oefenen.
  • faciliteren van kennisuitwisseling binnen en buiten de branche.
  • Het netwerk te gebruiken en te versterken voor het bereiken van de doelen.
  • Samenwerkingen aan te gaan en daarmee het draagvlak voor thema’s te vergroten.
  • De zichtbaarheid van de branche te vergroten.
  • Focus op plezier in werk en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 

 

Download hier het meerjarenplan 2023 - 2025