Themasessies - ronde 1 

Themasessie Digitale ketensamenwerking - onbekend, maar urgent 

De ontwerp-, bouw- en technieksector gebruikt steeds meer digitale technologie. Otto Schepers presenteert de visie van NLingenieurs op de digitalisering van de keten, en de ambities en de positie die zij in de keten wil innemen.
Gedurende de themasessie gaan we nader met elkaar in gesprek over de positionering van ingenieurs in die digitaliserende keten.

Themasessie Nationaal Groeifonds Programma NL2120

In deze themasessie verkennen we de missie van het NGF Programma, dat investeert in onderzoek naar nature-based solutions om klimaateffecten te verzachten, biodiversiteit te herstellen, productievermogen te behouden en welvaart te versterken. 

Begeleider themasessie: Alex Hekman

Themasessie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor ons werk? 

Invoering van de Wkb per 1 januari 2024 legt de verantwoordelijkheid voor bouwkwaliteit meer bij de markt. Hiermee verandert de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de inzet van een private, gecertificeerde kwaliteitsborger verplicht. Tijdens deze themasessie gaan we dieper in op de veranderingen en gevolgen voor ingenieursbureaus. 

Themasessie Transitie Landelijk gebied 

De toekomst van het landelijk gebied vraagt om keuzes. Het gaat over natuur en biodiversiteit, en dus om stikstof. Maar het gaat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) evenzeer om water, bodem, agrarisch perspectief en leefbaarheid. Daarbij komt bovendien de woningbouwopgave die ruimte vraagt, plus de context van (Europese) wetgeving over natuurherstel. Geen wonder dat er onrust en spanning ontstaat onder natuurorganisaties, boeren en bewoners. Nederland heeft nieuw perspectief nodig, maar er moet ook echt wat gebéuren. Dat lukt alleen als de betrokkenen, waaronder advies- en ingenieursbureaus, samen de verbinding aangaan. Hierover gaan wij graag met elkaar in gesprek.  

Themasessies - ronde 2

Themasessie Toekomst van datakwaliteit

Hoe garanderen we met zijn allen voor dat de data in de toekomst op kwaliteit komt en blijft? 

Steeds meer wordt geautomatiseerd en bezuinigd, wat betekent dat we meer moeten vertrouwen op de machine. Dit kan op een goede manier, maar ook op vele foute manieren. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoe we als ingenieurs de datakwaliteit kunnen waarborgen. 

Themasessie Nationaal Groeifonds programma Toekomstbestendige Leefomgeving 

In deze themasessie verkennen we gezamenlijk het NGF programma 'Toekomstbestendige Leefomgeving'. Dit NGF programma bevordert blijvende samenwerking en innovatie voor een betaalbare en toegankelijke toekomstbestendige leefomgeving. 

Themasessie Out of the Box  - Inspirerende pitches over innovatie

Tijdens deze themasessie pitchen verschillende toonaangevende ingenieurs- en adviesbureaus, waaronder het innovatieve Labs31, hun nieuwste innovaties op inspirerende wijze. 

Themasessie BENG beter – samenwerken als collegabureaus

Vanuit een groep ingenieurs is het initiatief ontstaan om enkele problemen in de energieprestatieberekening ‘BENG’ aan te kaarten. Samen kwamen we tot concrete oplossingen die inmiddels geïmplementeerd worden. Inmiddels zijn we een community binnen NL ingenieurs en sluiten steeds meer bureaus zich bij ons aan. Met een positie binnen de programmaraad en de projectgroep zien we kansen om invloed uit te oefenen op de energieprestatie maar ook toekomstige CO2 rekenmethodieken. Denk mee met de uitdagingen waar we als ingenieurs voor staan!