Themasessies - ronde 1 

A. Themasessie Digitale ketensamenwerking - onbekend, maar urgent 

De ontwerp-, bouw- en technieksector gebruikt steeds meer digitale technologie. Otto Schepers presenteert de visie van NLingenieurs op de digitalisering van de keten, en de ambities en de positie die zij in de keten wil innemen.
Gedurende de themasessie gaan we nader met elkaar in gesprek over de positionering van ingenieurs in die digitaliserende keten.

Begeleider themasessie: Otto Schepers, namens de NLingenieurs-community Digitalisering.

B. Themasessie Nationaal Groeifonds Programma NL2120

In deze themasessie verkennen we de missie van het NGF Programma, dat investeert in onderzoek naar nature-based solutions om klimaateffecten te verzachten, biodiversiteit te herstellen, productievermogen te behouden en welvaart te versterken. 

Begeleider themasessie: Alex Hekman

C. Themasessie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor ons werk? 

Invoering van de Wkb per 1 januari 2024 legt de verantwoordelijkheid voor bouwkwaliteit meer bij de markt. Hiermee verandert de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de inzet van een private, gecertificeerde kwaliteitsborger verplicht. Tijdens deze themasessie gaan we dieper in op de veranderingen en gevolgen voor ingenieursbureaus. 

Begeleider themasessie: Marcel van den Eijnden en Emile Jansen namens NLingenieurs-community Bouwkwaliteit en Veiligheid

D. Themasessie Transitie Landelijk gebied 

De toekomst van het landelijk gebied vraagt om keuzes. Het gaat over natuur en biodiversiteit, en dus om stikstof. Maar het gaat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) evenzeer om water, bodem, agrarisch perspectief en leefbaarheid. Daarbij komt bovendien de woningbouwopgave die ruimte vraagt, plus de context van (Europese) wetgeving over natuurherstel. Geen wonder dat er onrust en spanning ontstaat onder natuurorganisaties, boeren en bewoners. Nederland heeft nieuw perspectief nodig, maar er moet ook echt wat gebéuren. Dat lukt alleen als de betrokkenen, waaronder advies- en ingenieursbureaus, samen de verbinding aangaan. Hierover gaan wij graag met elkaar in gesprek.  

Begeleider themasessie: Pieter van Ree

Themasessies - ronde 2

A. Themasessie BENG beter – samenwerken als collegabureaus

Vanuit een groep ingenieurs is het initiatief ontstaan om enkele problemen in de energieprestatieberekening ‘BENG’ aan te kaarten. Samen kwamen ze tot concrete oplossingen die inmiddels geïmplementeerd worden. Inmiddels zijn ze een community binnen NL ingenieurs en sluiten steeds meer bureaus zich bij hen aan. Met een positie binnen de programmaraad en de projectgroep zien ze kansen om invloed uit te oefenen op de energieprestatie maar ook toekomstige CO2 rekenmethodieken. Denk mee met de uitdagingen waar we als ingenieurs voor staan! 

Begeleiders themasessie: Liselotte Apon, Kitty Huijbers, Stefan Hulsbosch, Marco van Beek

B. Themasessie Toekomst van datakwaliteit

Hoe garanderen we met zijn allen voor dat de data in de toekomst op kwaliteit komt en blijft? 

Steeds meer wordt geautomatiseerd en bezuinigd, wat betekent dat we meer moeten vertrouwen op de machine. Dit kan op een goede manier, maar ook op vele foute manieren. Daarom is het belangrijk om te bepalen hoe we als ingenieurs de datakwaliteit kunnen waarborgen. 

Begeleiders themasessie: Trevor Spannenburg en Luuk van Gorp

C. Themasessie Nationaal Groeifonds programma Toekomstbestendige Leefomgeving 

Miljarden stopte de Nederlandse overheid in het Nationaal groeifonds om projecten mogelijk te maken die op de lange termijn voor economische groei in Nederland zorgen. Een van de sectoren die hiervoor een succesvolle aanvraag indiende is de infrasector. Marktpartijen, publieke organisaties en kennisinstituten zetten samen een programma op om de grote uitdagingen in deze sector aan te pakken. Tijdens de themasessie wordt de opzet van het programma toegelicht om daarna in gesprek te gaan over drie hoofdprojecten van het Infra consortium die uitdagingen in de sector adresseren: Datagedreven Beheer & Onderhoud, Levensduurverlenging en Toekomstbestendige Vervanging. 

Begeleider themasessie: Hanno Spoelstra

D. Themasessie Out of the Box  - Inspirerende pitches over innovatie

Tijdens deze themasessie pitchen Labs31, De Essentie en Hydrologic hun nieuwste innovaties.

HydroLogic - Ludo Diender
Wat kunnen waterbeheerders doen bij onvoorspelbare zomerse piekbuien? 

Labs31 - Ivano Zuliano en Gilbert van Berkel
Labs31 is gespecialiseerd in het ontwerpen en optimaliseren van laboratoria. Zij ontwerpen in 4D met behulp van BIM Compliant Revit software met veel aandacht voor duurzaamheid, efficiëntie, ergonomie, veiligheid, afvalmanagement, circulaire economie. Mis deze kans niet om de kracht van de vierde dimensie te begrijpen.


De Essentie - Marieke van Helvoort en Sofie Duinkerken
Marieke en Sofie delen de ‘Ruimtespotter voor gebiedsontwikkeling’. Ze nemen je mee in de zoektocht naar ontwikkelruimte in Nederland. In een interactieve sessie tonen ze online in een hiervoor ontwikkelde GIS omgeving, waar ontwikkelruimte ligt. Aan de hand van een praktijkcasus doorlopen ze de fasen tot en met oplevering van een gebiedsontwikkeling.