Als lid van Koninklijke NLingenieurs heb je diverse voordelen ten opzichte van niet-leden. Lees hieronder meer over onze ledenservices. Nog geen lid? Bekijk hier hoe je lid kunt worden.

 

Dagelijks ingenieursnieuws

Naast de nieuwsbrief die Koninklijke NLingenieurs driewekelijks verstuurd naar alle geïnteresseerden, is er een speciale nieuwsbrief voor leden met een dagelijkse nieuwsselectie uit de branche. Je kunt je eigen voorkeuren doorgeven voor het type bericht dat je wil ontvangen. Mail naar marieke.van.oppen@nlingenieurs.nl om je aan te melden voor de dagelijkse nieuwsselectie. 

Conjunctuuronderzoek

Wij onderzoeken twee keer per jaar bij onze leden wat de economische ontwikkelingen en verwachtingen zijn op het gebied van omzet (per sector), winstgevendheid, werkgelegenheid en orderpositie. De uitslag van het conjunctuuronderzoek biedt onze leden de mogelijkheid de eigen bedrijfsresultaten te spiegelen aan hoe de markt zich beweegt. Daarnaast laat Koninklijke NLingenieurs jaarlijks samen met BNA, Koninklijke Bouwend Nederland en Techniek Nederland een onderzoek uitvoeren dat als barometer van de branche kan worden gezien. Onze leden ontvangen als eerste de resultaten. Bij belangrijke documenten vind je de onderzoeken van de afgelopen jaren.

NLingenieurs Verzekeringsdienst

Leden kunnen bij de NLingenieurs Verzekeringsdienst terecht voor al hun vragen omtrent verzekeringen, maar ook voor zaken als preventiemaatregelen en een regelmatige analyse van de verzekeringsportefeuille. De portefeuille bestaat uit het NLingenieurs Verzuimpakket, een arbodienst en de ongevallenverzekering. Leden kunnen gebruik maken van een vrijblijvende verzekeringencheck waarbij wordt gekeken naar de dekking, voorwaarden en premie van de huidige verzekeringen. De uitvoering van deze Verzekeringsdienst ligt bij Schouten Zekerheid.
De NLingenieurs Verzekeringsdienst biedt ook een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis met aantrekkelijke kortingen voor de medewerkers van onze leden. De verzekeringen zijn speciaal voor leden van Koninklijke NLingenieurs samengesteld. 

Werkgeversdesk

Leden van Koninklijke NLingenieurs kunnen de werkgeverslijn van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bellen of mailen voor het beantwoorden van alle vragen die zij als werkgever tegenkomen. Denk aan individueel of collectief ontslag, toepassing van (nieuwe) wetgeving, sociale zekerheid, pensioen en belonen. Ook vragen op het bredere terrein van HR zoals scholing, ziekteverzuim, inzetbaarheid, flexibiliteit en organisatieadvies zijn mogelijk.

Leden van Koninklijke NLingenieurs kunnen het eerste half uur kosteloos van deze service gebruikmaken. Als een vraag meer uitzoekwerk vergt of er is sprake van een complexe vervolgvraag dan zal AWVN afspraken maken met het lid over de wijze van adviseren en advieskosten in rekening brengen. 

College van vertrouwenspersonen

Heb je behoefte aan overleg met een onafhankelijke en deskundige beroepsgenoot over een kwestie waarbij je geen medewerker van je eigen organisatie of de beroepsorganisatie kunt raadplegen? Bijvoorbeeld bij situaties met dreiging van een gerechtelijke procedure, negatieve publiciteit of een situatie waarbij sprake is van gewetensnood. Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met één van onze vertrouwenspersonen. De service heeft een vrijblijvend karakter. Dit betekent dat de benaderde vertrouwenspersonen naar eigen inzicht beslissen of en op welke wijze het overleg gevoerd zal worden. Over de verdere procedure worden door betrokkene en de benaderde vertrouwenspersoon aanvullende afspraken gemaakt. Aan een vertrouwelijk overleg zijn geen kosten verbonden.

De vertrouwenspersonen dragen geen verantwoordelijkheid voor de gegeven collegiale adviezen en treden niet op als gemachtigde voor betrokkene in een (gerechtelijke) procedure. Ook spreekt het voor zich dat de vertrouwenspersonen en de betrokkene beiden – wederkerig – datgene wat in het overleg ter sprake komt, geheimhouden. De vertrouwenspersonen hebben over het algemeen geen (afgeleid) wettelijk verschoningsrecht. Daarom zullen zij hun medewerking moeten verlenen indien dit wordt geëist van toezichthouders, justitie, etc. op grond van de geldende wet- en regelgeving. De vertrouwenspersoon behoudt zich het recht voor de betrokkene te verwijzen naar een advocaat of andere ter zake kundige persoon.

Vertrouwenspersonen rapporteren eenmaal per jaar (in december) geanonimiseerd over het aantal en de aard van de vertrouwelijke overleggen die hebben plaatsgevonden aan het verenigingsbureau. Je kunt de volgende contactpersonen benaderen: 

Ledenomgeving

We hebben een online ledenomgeving die exclusief toegankelijk is voor leden. We deelden hier voorheen verslagen en deden peilingen, maar ervaren dat er momenteel weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarom onderzoeken wij de komende tijd of er nog steeds behoefte aan een ledenomgeving is en zo ja, in welke vorm.