Koninklijke NLingenieurs wordt aangestuurd door het bestuur onder leiding van voorzitter Carla Moonen en directeur Willemien Bosch.


De Verenigingsraad is het adviesorgaan van het bestuur en tevens Raad van Toezicht die toeziet op de naleving van gestelde normen. De directie wordt geadviseerd door een Strategische Adviesraad (SAR) omtrent de maatschappelijke uitdagingen die in de vorm van programma’s opgepakt worden door Koninklijke NLingenieurs. Het verenigingsbureau, programmamanagers en brancheambassadeurs vervullen de operationele werkzaamheden. Wist je dat er ook een JongNLingenieurs is, een speciaal netwerk voor jonge professionals?

Verenigingsraad

De Verenigingsraad vormt het maatschappelijk en sociaal geweten van de vereniging. Aan het lidmaatschap van Koninklijke NLingenieurs zijn voorwaarden verbonden die vertaald zijn naar een aantal normen. De Verengingsraad bepaalt deze normen en borgt deze binnen het juridisch kader van de vereniging door statuten, reglementen en bijvoorbeeld gedragscodes te ontwikkelen en te toetsen. De raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van Koninklijke NLingenieurs adviseren. Drie leden uit de Verenigingsraad vormen samen de Commissie Klachtenbehandeling van Koninklijke NLingenieurs.

Bekijk hier wie in de Verenigingsraad zitting hebben.

Commissie Klachtenbehandeling

Bedrijven of personen die een klacht hebben over een van de leden van Koninklijke NLingenieurs kunnen deze klacht mailen aan de secretaris van de Verenigingsraad via info@nlingenieurs.nl of via de post sturen naar het postadres van Koninklijke NLingenieurs ter attentie van de Secretaris Verenigingsraad. De Commissie Klachtenbehandeling die bestaat uit drie leden van onze Verenigingsraad zal vervolgens de klacht in behandeling nemen.

Strategische Adviesraad

De Strategische Adviesraad adviseert de directeur over:

 • Relevante ontwikkelingen, als vragen aangedragen door de directeur.
 • Doorvertaling van die ontwikkelingen naar de ingenieursbranche en Koninklijke NLingenieurs.

De Strategische Adviesraad komt twee keer per jaar bijeen en kan tussentijds gevraagd en ongevraagd advies geven. De SAR bestaat uit de volgende leden:

 • Ben van Lier - Centric
 • Cathelijne Hermans - Royal HaskoningDHV
 • Doede Wessels - DGMR
 • Donald Bezemer – Don Bureau
 • Erik van den Broek - WSP Nederland
 • Gerard van der Steenhoven - KNMI
 • Leontien de Waal – ABN Amro
 • Rob Mulder - VNO-NCW
 • Robert Kroon - Arcadis

Brancheambassadeurs en programmamanagers

De brancheambassadeurs en programmamanagers zijn verbonden aan de vier programma’s van NLingenieurs. Met de programma’s wil Koninklijke NLingenieurs de waarde van de ingenieursbranche zichtbaar maken en de branche in positie brengen om zo veel mogelijk van waarde te zijn voor het oppakken van de grotere maatschappelijke uitdagingen.

JongNLingenieurs

Koninklijke NLingenieurs vindt het belangrijk dat de jonge professionals binnen de branche met elkaar in contact kunnen komen. Daarom is JongNLingenieurs als netwerk opgericht voor ingenieurs in de leeftijd van 20 tot en met 35 jaar. Val jij in deze leeftijdscategorie en werk je bij een bureau dat lid is? Dan ben je automatisch lid van JongNLingenieurs! Volg JongNLingenieurs op Instagram en LinkedIn en blijf op de hoogte van alle activiteiten zoals de Doe&Durf Challenge, een eigen productie van JongNLingenieurs.

Bekijk hier wie in het bestuur van JongNLingenieurs zitten.