Programma

 

Voorafgaand aan het jaarevent vindt de ALV plaats.

Het gedetailleerde programma van het jaarevent Innoveren & Inspireren

13:00 - 13:15

Inloop / Netwerkcafé

13:15 - 13:30

Kick off en opening door voorzitter Carla Moonen van Koninklijke NLingenieurs

13:30 - 14:00

Gastspreker Laura Stevens neemt ons in haar passie voor Biomimicry

14:00 - 14:30

Finale Doe&Durf Competitie van Jong NLingenieurs. Finalisten presenteren hun oplossing op de vraag: Heb jij een plan waarmee je bij draagt aan een oplossing voor de uitdagingen binnen het stikstofbeleid?

14:30 - 15:00 Pauze
15:00 - 15:45

Themasessies - ronde 1

 

A. Digitale ketensamenwerking - onbekend, maar urgent
In deze themasessie verkennen we gezamenlijk de visie van NLingenieurs op de digitalisering van de ontwerp-, bouw- en technieksector en bespreken we de positie die ingenieurs daarin willen innemen. M.m.v. Otto Schepers

 

B. Nationaal Groeifonds Programma NL 2120
In deze themasessie verkennen we de missie van het NFG Programma, dat investeert in onderzoek naar nature-based solutions om klimaateffecten te verzachten, biodiversiteit te herstellen, productievermogen te behouden en welvaart te versterken. M.m.v. Alex Hekman

 

C. Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De themasessie Wet kwaliteitsborging (Wkb) belicht de veranderingen en gevolgen voor ingenieursbureaus die voortkomen uit de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024. M.m.v. Marcel van den Eijnden en Emile Jansen

 

D. Transitie Landelijk gebied
Deze themasessie gaat over de uitdagingen en kansen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), met aandacht voor natuur, biodiversiteit, stikstof, water, bodem, agrarisch perspectief, leefbaarheid, woningbouwopgave en wetgeving over natuurherstel, waarbij ingenieursbureaus een cruciale rol spelen in het creëren van nieuw perspectief voor Nederland. M.m.v. Pieter van Ree

15:45 - 16.15

Pauze

16.15 - 17.00

Themasessies - ronde 2

 

A. BENG beter - samenwerken als collegabureaus
Tijdens deze themasessie delen we de oplossingen die ingenieurs hebben ontwikkeld voor problemen in de energieprestatieberekening 'BENG' en bespreken we kansen om invloed uit te oefenen op energieprestatie- en CO2-rekenmethodieken. M.m.v. Liselotte Apon, Kitty Huijbers, Stefan Hulsbosch, Marco van Beek

 

B. Toekomst van datakwaliteit
In deze themasessie onderzoeken we hoe ingenieurs de kwaliteit van data kunnen waarborgen, in een tijd dat automatisering en bezuinigingen leiden tot een groter vertrouwen op machines. M.m.v. Trevor Spannenburg en Luuk van Gorp

 

C. Nationaal Groeifonds programma Toekomstbestendige Leefomgeving
In deze themasessie verkennen we gezamenlijk het NGF programma 'Toekomstbestendige Leefomgeving'. De focus ligt op de infrastructuur, waarbij kennisinstituten, publieke asset owners en de markt samenwerken om de uitdagingen van de nabije toekomst aan te pakken. Uitdagingen zijn onder andere beheer en onderhoud, levensverlenging en vervanging van infrastructuur. M.m.v. Hanno Spoelstra

 

D. Out of the Box - Inspirerende pitches over innovaties
Tijdens deze themasessie pitchen Labs31, De Essentie en Hydrologic hun nieuwste innovaties.
Labs31 - De kracht van de 4e dimensie bij laboratoria ontwerp
De Essentie - De ruimtespotter voor gebiedsontwikkeling
HydroLogic - Wat waterbeheerders kunnen doen bij onvoorspelbare zomerse piekbuien

17.00 - 17.15

Pauze

17.15 - 17.30

Doe&Durf Competitie prijsuitreiking
Uitreiking publieksprijs en juryprijs Doe&Durf Challenge door juryvoorzitter.

17.30

Dagafsluiting 

17.30 - 18.30

Netwerkcafé
Feestelijke afsluiting in het netwerkcafé

18.30

Einde