Koninklijke NLingenieurs behartigt de belangen van onze leden binnen maatschappelijke, overkoepelende thema’s. Lees hier meer over het dossier Bouwkwaliteit en Veiligheid. 

 

Veiligheid in de Bouw 

Naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage van Eindhoven Airport heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport ‘Bouwen aan Constructieve Veiligheid’ opgesteld. Als antwoord daarop zijn VNConstructeurs, GovernanceCode voor de Veiligheid, het Opdrachtgeversforum, Koninklijke Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs het programma Veiligheid in de Bouw gestart. In het OVV-rapport wordt expliciet aandacht gevraagd voor de overdracht van informatie en verantwoordelijkheid tussen organisaties, met name tijdens faseovergangen. Er zijn drie pijlers benoemd waar aan verbetering wordt gewerkt:

 1. Regie op Veiligheid gedurende de hele levenscyclus van een bouwwerk
 2. Coördinatie van de (integrale) constructieve veiligheid
 3. Lerend vermogen van de sector

In een kerncoalitie en daaraan gekoppelde werkgroepen, gevormd door vertegenwoordigers van de vijf partijen, is gewerkt aan een set uitgangspunten die in de periode 2020 – 2023 worden toegepast in de praktijk in een aantal geselecteerde leerprojecten. Op basis van deze leerprojecten worden voorstellen gedaan voor structurele verbetering ten behoeve van de veiligheid in de bouw. Koninklijke NLingenieurs bewaakt de aandacht voor veiligheid in de planvoorbereidende en ontwerpfasen. De afspraken rondom overkoepelde controle en verantwoordelijkheid op kwaliteit en veiligheid zijn een relevant onderdeel van de discussie. Hierin trekken we nauw op met VNConstructeurs.

Ga naar www.veiligheidindebouw.nu voor meer informatie. 

Community Bouwkwaliteit en Veiligheid

De Community Bouwkwaliteit en Veiligheid van Koninklijke NLingenieurs bespreekt de voortgang van dit programma en andere ontwikkelingen op het vlak van Bouwkwaliteit en Veiligheid.

Leden:

 • Susan Eggink - Eilander - Antea Group (voorzitter)
 • Arno de Graaff - Movares
 • Marcel van den Eijnden - Arcadis
 • Wouter Bijman - Witteveen+Bos
 • David den Boer - Peutz
 • René Meulenberg - RHDHV
 • Daan van Wieringen - Tauw
 • Emile Jansen - Nieman
 • Joost Pothuis - Nieman
 • Jeroen van den Heuvel - Van Rossum
 • Bram Kersten - LPB|Sight
 • Jeroen Pos - KIWA
 • Willemien Bosch - Koninklijke NLingenieurs