Overweeg je je lidmaatschap te beëindigen? Neem dan contact op met Verenigingsmanager Marieke van Oppen zodat we jouw redenen kunnen bespreken en je mogelijk tóch tot de conclusie komt dat het lidmaatschap van voldoende waarde is of (weer)wordt. Weet je zeker dat het lidmaatschap van NLingenieurs niet langer bij je bedrijf én bij je medewerkers past? Opzeggen moet schriftelijk.

Stuur je opzegging naar:
Koninklijke NL ingenieurs
De Malietoren
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG

Let op! Het lidmaatschap moet worden opgezegd vóór 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. Wij beëindigen het lidmaatschap dan per 31 december.