Nieuws

Home
Nieuws

Programma Mobiliteit start! Je weet waarschijnlijk dat we de vereniging inrichten rond programma’s en communities. We focussen op vier grote maatschappelijke vraagstukken waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang zijn. Met deze programma’s brengen we de leden van NLingenieurs in positie om optimaal te kunnen bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken. Deze maand…

Lees verder

Op 20 september kwamen professionals uit de hoek van System Engineering (SE) en Asset Management (AM) bijeen in het licht van de Marktvisie. Doel: het verbeteren van de samenwerking tussen deze twee disciplines. Want SE kan bijdragen aan een beter beheer. Om met de slotconclusie te beginnen: het gevoel van urgentie voor brede toepassing van…

Lees verder

Overheden, kennisinstellingen en brancheverenigingen in de Bouw- en Technieksector hebben hun krachten gebundeld om een Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) op te richten. Gekoppeld aan De Bouwagenda wordt gewerkt aan een innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Het doel is om te komen tot langjarige kennisprogramma’s die de basis vormen van noodzakelijke innovaties. NLingenieurs is kritisch…

Lees verder

Wat moet de provincie de komende 4 jaar doen? Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Graag willen we als Koninklijke NLingenieurs een bondige boodschap -enkele bullets- sturen aan de provinciale politieke partijen die meedoen. Bijvoorbeeld gericht op de thema’s van onze community’s: Mobiliteit, Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulair. Vandaar aan jou de vraag: waar…

Lees verder

FIDIC: mondiale vraagstukken dichterbij Tijdens de jaarlijkse FIDIC-conferentie, deze keer in Berlijn, is onze vicevoorzitter Mark Pehlig gekozen als lid van het Executive Committee van deze mondiale organisatie van ingenieursbureaus. FIDIC staat voor International Federation of Consulting Engineers en Koninklijke NLingenieurs is een van de 100 leden. Wij stelden Mark een aantal vragen. Waarom zijn…

Lees verder

De stevige productiegroei in de bouwketen zet onverminderd door. In vergelijking met 2014 is de orderportefeuille met 60% gestegen. De omzet is weer rond het topniveau van 2008. In alle schakels van de bouwketen is er sprake van productie- en banengroei. De werkvoorraad is met meer dan een maand gestegen, tot 8,5 maand. Kortom, ook…

Lees verder

De Betondag 2018 is dit jaar op 15 november in de De Doelen, in Rotterdam. De dag heeft als thema: ‘Beton, duurzamer dan ooit’. De Betonvereniging geeft aan dat het een dag wordt zoals we gewend zijn, maar dat er ook enkele opvallende vernieuwingen worden doorgevoerd. Na de introductie vorig jaar, wordt er ook dit…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs organiseert jaarlijks 2 grote eigen evenementen: de uitreiking van De Vernufteling en het congres ‘De ingenieuze Stad’. Dat laatste event staat gepland voor 28 maart 2019, later dit jaar volgt daarover meer informatie. In het najaar staat de uitreiking van De Vernufteling op het programma. Om precies te zijn op 29 november 2018.…

Lees verder

Het is warm deze zomer en deze week ronduit heet met temperaturen van boven de 30 graden Celsius. En het wordt nog heter: de verwachting is dat het kwik stijgt tot boven de 35 graden! De lijstjes met wat je op hete dagen wel of niet moet doen circuleren. Hitteplannen worden opgesteld. In vrijwel iedere…

Lees verder

DENK NA OVER CONFLICTEN VÓÓRDAT HET ZOVER IS Conflicten in en rond bouwprojecten vreten tijd, geld en energie en kunnen soms zelfs een succesvol eindresultaat bedreigen. Toch is conflictmanagement nog een beetje een ondergeschoven kindje. Wie bijtijds aandacht besteedt aan de mogelijkheid van een conflict, en hoe je daarmee omgaat, kan al veel onnodige botsingen voorkomen. Doet zich dan toch een geschil voor waar je samen niet…

Lees verder

Op 27 september a.s. van 12-18 uur organiseert Rijkswaterstaat de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht in het LEF Future Centre van Westraven. De dag is bedoeld voor marktpartijen, kennisinstellingen, (mede-)opdrachtgevers en vakgenoten om kennis en ervaringen uit te wisselen om de ruimtelijke kwaliteit in Nederland te bevorderen. Centraal staat het thema integraal ontwerpen.…

Lees verder

Sinds vorig jaar heeft Rijkswaterstaat (RWS) een nieuw kader Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (RK&V). Hierin is opgenomen dat voortaan de Inpassingsvisie, het Landschapsplan en Esthetisch Programma van Eisen apart moeten worden aanbesteed aan bureaus met kennis en ervaring op het gebied van landschapsarchitectuur. Een aantal leden had hier zorgen over: wat betekent dit voor de…

Lees verder

In juni is de jaarlijkse barometer van onze Europese koepel (EFCA) gepubliceerd. Het totaalbeeld in Europa is positief. De gemiddelde orderportefeuille groeit en de winstgevendheid neemt toe, al betreft dat laatste wel cijfers over 2016. Wat betreft de onderverdeling van landen is opvallend dat Nederland kwalificeert in de hoogste categorie: very strong market. Dit samen…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs nodigt haar leden uit om samen deel te nemen aan het Ingenieursplein tijdens InfraTech 2019 (www.infratech.nl) van 15 tot en met 18 januari te Rotterdam. Met ruim 21.000 bezoekers is InfraTech het kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Het centrale…

Lees verder

Op 5 juli jl. hebben onze Branche-ambassadeurs Klimaatadaptatie samen met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst heeft DPRA een presentatie gegeven over de Handleidingen en Bijsluiter die zij momenteel voor gemeentes hebben ontwikkeld. De ingenieursbureaus hebben daar hun reactie op kunnen geven. In het tweede deel werden aan…

Lees verder

Afgelopen dinsdag zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt en de reacties zijn divers. Koninklijke NLingenieurs is positief gestemd en onze reactie is dan ook: Uit de startblokken, de toekomst is nu!  Voor ons is het Nationaal Klimaatakkoord geen startschot, maar een bevestiging dat wij al een tijdje goed op weg zijn! Ja er…

Lees verder

Architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs zien een belangrijke rol voor de overheid, als grootste opdrachtgever in de gebouwde omgeving, bij het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren voor circulariteit. Dit levert…

Lees verder

Conform de AVG heeft Koninklijke NLingenieurs een Privacybeleid opgesteld. Lees meer over dit beleid via deze link Privacybeleid NLingenieurs

Lees verder

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Dit betekent dat alle organisaties die werken met persoonsgegevens aan de nieuwe regels moeten voldoen. De wet dwingt organisaties om een aantal zaken rondom bescherming van persoonsgegevens te regelen en vast te leggen.…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs ijvert al langer voor meer evenwichtige gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Hierbij is het onze voorkeur om als branche in overleg tot paritaire (lees: gezamenlijk opgestelde en onderschreven) voorwaarden te komen. Wij denken dat een dergelijke set evenwichtige inkoopvoorwaarden goed is voor de hele markt. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot nu toe hebben we echter nog niet…

Lees verder

1 2 3 4 35
Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia