Nieuws

Home
Nieuws

MKB-Nederland is verheugd dat het kabinet het belang van wet- en regelgeving op maat van het MKB onderschrijft en een zogenoemde MKB-toets wil invoeren. Minister Kamp van Economische Zaken schetste op 15 februari jl. in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor zo’n toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt. Een belangrijke…

Lees verder

De BBB Masterclass is een management development programma voor ambitieuze managers en ondernemers in bouw en vastgoed. De eerste editie van de BBB is bijna voltooid; de deelnemers zijn enthousiast. Leden van NLingenieurs krijgen korting op deze masterclass. Het programma is initieel ontwikkeld door TSM Business School en De Bouwer & Partners Training. Bij de…

Lees verder

Bent u (nieuwe) partner van de overheid en benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En komt u graag in contact met (andere) opdrachtgevers of met (andere) opdrachtnemers? Reserveer dan 4 april 2017 voor deelname aan de Marktdag Aanbesteden Achterhoek in het gemeentehuis Bronckhorst. Tijdens het programma neemt u deel aan diverse workshops naar keuze.…

Lees verder

NLingenieurs bestaat dit jaar 100 jaar. Dat heeft zij bereikt door continu te vernieuwen. Iets dat ingenieurs kenmerkt. Om te kunnen blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van haar leden, blijft vernieuwing nodig en dat sneller dan ooit. Hiertoe heeft NLingenieurs een taskforce ingesteld. Teruglopend ledenaantal Het ledental loopt terug: leden uit het MKB…

Lees verder

FIDIC – ACES – EFCA zullen voor de derde keer de Regionale Infrastructuur Conferentie houden, in Belgrado. Bovendien zullen er voorafgaand aan de conferentie een driedaagse training en een gratis workshop plaatsvinden. Kijk voor meer informatie op: fidic.org/events/fidic-aces-efca-regional-infrastructure-conference-belgrade-serbia-9-10-march-2017  

Lees verder

Precies 1 maand voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland het Nationale Economiedebat. Over deze vragen zullen de politieke partijen met elkaar in debat gaan. Het is mogelijk om dit debat bij te wonen. We hebben een nieuwe kijk op de toekomst nodig. De internationale ontwikkelingen, digitalisering,…

Lees verder

Met de start van het 100-jarig jubileumjaar heeft NLingenieurs een werkgevershelpdesk geopend voor haar leden in samenwerking met AWVN. Leden kunnen nu terecht bij deze telefonische helpdesk met al hun werkgeversvragen. In de enquête die eind 2016 onder leden gehouden werd gaven leden aan dat ze ondersteuning op dit vlak belangrijk vinden. Deze hulp wordt…

Lees verder

In het kader van het 100-jarig jubileum biedt NLingenieurs de leden een collectief ledenvoordeel aan in samenwerking met Aanbestedingskalender.nl (ABK). Het helpt ingenieursbureaus middels toegang tot deze aanbestedingensite meer aanbestedingen te vinden zodat zij zich beter kunnen richten op het winnen van opdrachten en het verhogen van de omzet. Eind 2016 toonde de enquête onder…

Lees verder

NLingenieurs gaat in het kader van het 100-jarig jubileum een app ontwikkelen in samenwerking met studenten van het Mediacollege Amsterdam. In deze app willen we in eerste instantie de icoonprojecten van onze leden presenteren, met het doel het werk van ingenieurs aan een breed publiek te tonen en onze bekendheid als branchevereniging te vergroten. Hiervoor…

Lees verder

Op 21 maart vindt het congres van NLingenieurs i.s.m. Gemeente Rotterdam plaats in de LantarenVenster in Rotterdam, de uitgelezen stad om een congres te houden over veranderingen in de stedelijke omgeving. Doel van de dag is om samen met elkaar te komen tot oplossingen. De stad of ’stedelijke omgeving’ past zich constant aan nieuwe situaties…

Lees verder

Dinsdag 17 januari werd met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst het 100-jarig jubileumjaar met de leden ingeluid. Directeur Jacolien Eijer en bestuursvoorzitter Johan van den Elzen keken kort terug op het afgelopen jaar en presenteerden de plannen voor het jubileumjaar, dat door middel van 8 evenementen door het hele land, een app en een boek gevierd zullen…

Lees verder

Op woensdag 18 januari van 17.00-19.00 uur is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan innovatie en modernisering van de bouw- en infrasector. Dan vindt het CROW Infradebat plaats over de Bouwagenda met drie directeuren-generaals van de drie ‘bouwministeries’ (Wonen, IenM, EZ) Jan Hendrik Dronkers, Bertolt Leeftink en Jaap Uijlenbroek. Dit wordt georganiseerd door…

Lees verder

Over een kleine week is het zover: InfraTech 2017. NLingenieurs zal hier vertegenwoordigd zijn met een aantal bureaus op het ingenieursplein, Arcadis Nederland, Witteveen+Bos, Antea Group, Tauw, Movares Nederland, M+P en Wagemaker, plus KIVI. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de InfraTech dat ingenieursbureaus hun krachten bundelen en een dagelijks programma aanbieden.…

Lees verder

De waterschappen hebben enkele jaren geleden een traject ingezet naar een betere samenwerking met de markt en professionalisering van hun opdrachtgeverschap. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie De waterschappen als publieke opdrachtgever. Op 17 november 2016 is het vervolg hierop gepresenteerd: het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor…

Lees verder

Over de Marktvisies is veel te doen. We zetten enthousiast met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en waterschappen Marktvisies in elkaar. We denken met ProRail, provincies en gemeenten na over hun Marktvisies. Mensen ondertekenen de leading principles breed in de markt. Bij NLingenieurs zie ik een super betrokken werkgroep, die de mouwen opstroopt en goede ideeën deelt om…

Lees verder

Elke 6 maanden wordt er een onderzoek gehouden onder EFCA-leden, waarvan de resultaten worden gepubliceerd in het Barometer rapport. Het meest in het oog springende is dat er een stabilisatie is gekomen in de zuidelijke Europese landen, maar op een lager niveau dan voor de crisis in 2008, de noordelijke Europese landen maken al een…

Lees verder

De inschrijving voor de Doe & Durf Competitie 2017 is geopend. Doe & Durf is de prestigieuze competitie voor jonge ingenieurs gericht op innovatie en profilering. Het thema voor 2017 is ‘Hoe wordt de stedelijke omgeving klimaatadaptief?’. Hoe kun je deelnemen? Bedenk met jouw team een innovatief concept wat bijdraagt aan een klimaatadaptatieve stedelijke omgeving.…

Lees verder

Onlangs werd de Monitor Bouwketen najaar 2016 gepresenteerd. In de totale bouwketen is de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen. De bouwbedrijven en installatiebedrijven zagen opnieuw een verbetering van de werkvoorraad, die van de architectenbureaus bleef na de eerdere stijging stabiel en de ingenieursbureaus lieten een lichte teruggang zien, maar zij verwachten een verbetering in…

Lees verder

2017 wordt een een zeer bijzonder jaar voor NLingenieurs; het is dan 100 jaar geleden dat voorloper ONRI werd opgericht. NLingenieurs wil dit feestelijke jaar samen met alle leden vieren door middel van 8 evenementen door het hele land, een app, een boek en mooie verhalen. We willen met de branche en stakeholders vieren wat kwalitatief hoogwaardige bureaus al 100 samen bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Wat we de komende 100 jaar uiteraard zullen blijven doen!

Lees verder

De transitie in de wereld van verkeer en de maatschappelijke en de marktontwikkelingen rondom verkeersveiligheid hebben er toe geleid dat NLingenieurs met een nieuw expertnetwerk, namelijk Verkeersveiligheid, komt. Het expertnetwerk heeft als hoofddoel een verkeersveiligheidsprogramma op te stellen. Verkeersveiligheidsexperts zullen kennis delen en verbinden om zo gezamenlijk te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen in het…

Lees verder

1 2 3 4 26
Agenda

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia