Nieuws

Home
Nieuws

Het vijfde Best Value Congres vindt op dinsdag 4 en woensdag 5 april plaats. Het thema van deze editie is innovatie. Tot 24 maart geldt nog een korting van € 100. Best value staat voor de beste kwaliteit dienstverlening voor een aantrekkelijk lage prijs, als gekwalificeerd leverancier in staat gesteld worden de beste performance te…

Lees verder

Samen met de lokale gastheer FRI nodigt EFCA u graag uit voor de ingenieursconferentie 2017 in Kopenhagen. Het thema dit jaar is “Global challenges – sustainable solutions: the role of cities, companies and consultants”. De Europese ingenieursbureaus kunnen als branche oplossingen bieden die nodig zijn om de VN duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en essentieel voor de…

Lees verder

Niels Heeres is sinds maart onze nieuwe beleidsmedewerker voor de werkvelden Infrastructuur en Ruimte & Milieu. Hij volgt hiermee Jeroen Mooy op. Niels werkt sinds december 2014 bij Sweco als adviseur mobiliteit. Vanuit deze rol is Niels betrokken bij uiteenlopende infrastructuur- en bereikbaarheidsopgaven voor het Rijk, provincies en gemeenten. Niels is zeer recent gepromoveerd op…

Lees verder

Wat mij enorm aanspreekt aan Doe & Durf is dat de lol er bij de deelnemers vanaf spat! Aan de inzendingen is veel zorg besteed en tijdens de finale proefde ik een enorme drive en liefde voor het vak van raadgevend ingenieur. Het is mooi om te zien hoe de teams trots zijn op hun…

Lees verder

Voor het thema van Doe & Durf 2017 “Hoe wordt de stedelijke omgeving klimaatadaptatief” gingen negen teams van zeven verschillende ingenieursbureaus met elkaar de strijd aan om een oplossing te bedenken voor het klimaatprobleem in de stedelijke omgeving. Het team van Sweco won met “Staat van je straat” een geldprijs van € 1000 van NLingenieurs…

Lees verder

AWVN is recent gestart met een beloningsbenchmark voor ingenieursbureaus. Er is zeer positief op gereageerd door diverse ingenieursbureaus en daarom brengen we dit onderzoek graag bij alle leden onder de aandacht. In het onderzoek van AWVN wordt zowel gekeken naar praktijkbeloning als naar de beleidsmatige beloning (arbeidsvoorwaardenregelingen). Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen op twee manieren…

Lees verder

Onlangs trok ik Tauw terug uit een grote tender die allesbehalve het gedachtengoed van de Marktvisie uitdroeg. De laatste tijd is er meer aandacht voor de noodzaak om dat gedachtengoed ook echt in de praktijk te brengen, maar bij deze tender faalde dat jammerlijk. Zonder concrete daden blijven we hangen in leuke en inspirerende bijeenkomsten,…

Lees verder

Een jaar geleden besloot Witteveen+Bos met Entreprise Resource Planning van BST Global te gaan werken.  Witteveen+Bos heeft de wereldwijde implementatie voor meer dan 1400 medewerkers afgerond samen met BST Global. De CEO, CFO en Project Manager van Witteveen+Bos willen graag hun ervaringen over hun industrie-specifieke ERP-systeem en de wereldwijde implementatie met jullie delen en vragen…

Lees verder

EFCA is op zoek naar een bestuurslid uit de industrie met een communicatieachtergrond, met name op het gebied van online communicatie en social media. Het bestuur vergadert 5 maal per jaar, waarvan een keer in de marge van de algemene vergadering. Vergaderingen die plaatsvinden buiten Brussel nemen anderhalve dag in beslag (donderdagnamiddag en vrijdag) en…

Lees verder

De samenwerking in de keten is een belangrijk thema in de Marktvisie. NLingenieurs heeft zich gestort op de doorvertaling daarvan. Namens de branchevereniging houdt Erik van Jaarsveld, sectorleider bij ingenieursbureau Arcadis, zich hiermee bezig: ‘Hoe krijg je de juiste man/vrouw of het juiste bedrijf op de juiste plek? Daarover moeten bouwers, opdrachtgevers, leveranciers en ingenieursbureaus…

Lees verder

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten slim bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee…

Lees verder

De opgave om de Nederlandse kust veilig te houden, wordt naar verwachting in de toekomst omvangrijker en complexer. Het is mogelijk hier een bijdrage aan te leveren tijdens de Dutch Coastline Challenge. Op de Bouwcampus zal met vertegenwoordigers uit de (water)bouwsector, maar ook andere sectoren die een actieve bijdrage kunnen leveren bij het onderzoeken, ontwikkelen…

Lees verder

Op zaterdag 20 mei vindt de twaalfde Dag van de Bouw plaats. Dit is een initiatief van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, de Aannemersfederatie en VNconstructeurs, waarbij bouwprojecten opengesteld worden voor het grote publiek en er iemand aanwezig is om over het project te vertellen. Laat die bijzondere projecten zien en meld ze aan! Op diverse locaties…

Lees verder

Op 1 september 2018 moeten alle ISO 9001:2008-certificeringen omgezet zijn naar de vernieuwde ISO 9001:2015. Kam Consultants organiseert samen met QMS International een gratis seminar om de ins en outs van ISO 9001:2015 te verduidelijken. Het enige dat je hoeft te doen is vooraf inschrijven. Waarom het Seminar ISO 9001? Veel organisaties blijken het lastig…

Lees verder

De Omgevingswet wordt in 2019 ingevoerd en de voorbereiding is op veel plaatsen in volle gang. De wet is gepubliceerd, AMVB’s, aanvullingswetten en Invoeringswet worden aangescherpt en er worden op veel plaatsen al pilots uitgevoerd in het werken met de instrumenten van de Omgevingswet. Niks aan de hand, zou je zeggen. Niets is echter minder…

Lees verder

Op 21 maart a.s. zouden wij ons congres Duurzame Stedelijke Samenleving “De vitale stad” houden in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Dit congres wordt verplaatst naar het najaar. Ondanks dat het thema en de sprekers als zeer relevant worden gezien en er door velen enthousiast op is gereageerd, blijkt het tijdstip dat we gekozen hebben…

Lees verder

MKB-Nederland is verheugd dat het kabinet het belang van wet- en regelgeving op maat van het MKB onderschrijft en een zogenoemde MKB-toets wil invoeren. Minister Kamp van Economische Zaken schetste op 15 februari jl. in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheden voor zo’n toets, die de komende tijd nader worden uitgewerkt. Een belangrijke…

Lees verder

De BBB Masterclass is een management development programma voor ambitieuze managers en ondernemers in bouw en vastgoed. De eerste editie van de BBB is bijna voltooid; de deelnemers zijn enthousiast. Leden van NLingenieurs krijgen korting op deze masterclass. Het programma is initieel ontwikkeld door TSM Business School en De Bouwer & Partners Training. Bij de…

Lees verder

Bent u (nieuwe) partner van de overheid en benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in aanbesteden? En komt u graag in contact met (andere) opdrachtgevers of met (andere) opdrachtnemers? Reserveer dan 4 april 2017 voor deelname aan de Marktdag Aanbesteden Achterhoek in het gemeentehuis Bronckhorst. Tijdens het programma neemt u deel aan diverse workshops naar keuze.…

Lees verder

NLingenieurs bestaat dit jaar 100 jaar. Dat heeft zij bereikt door continu te vernieuwen. Iets dat ingenieurs kenmerkt. Om te kunnen blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van haar leden, blijft vernieuwing nodig en dat sneller dan ooit. Hiertoe heeft NLingenieurs een taskforce ingesteld. Teruglopend ledenaantal Het ledental loopt terug: leden uit het MKB…

Lees verder

1 2 3 4 27
Agenda

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia