Nieuws

Home
Nieuws

Waterbouwdag 2017: Bouwen in stijgend water Het onderwerp klimaatverandering is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Toegenomen overstromingen in laaggelegen delta’s, de transitie naar schone energie en het klimaatakkoord van Parijs zorgen voor permanente aandacht in de media. Daarmee dragen ze bij aan de maatschappelijke bewustwording rond dit onderwerp. Hoeveel stijgen de…

Lees verder

Flora Anvarifar, werkzaam bij Witteveen+Bos, heeft innovatieve methodieken ontwikkeld voor het verkennen, vergroten en evalueren van de flexibiliteit van multifunctionele waterkeringen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat door toenemende flexibiliteit in het ontwerp en beheer de levenscycluskosten worden verlaagd. Meer informatie is te vinden in bijgaand nieuwsbericht.

Lees verder
NLingenieurs - Al 100 jaar, middenin de maatschappij
Lees verder

Amersfoort – Ingenieursbureau PRO6 managers is de eerste holacratische organisatie ter wereld met de certificering ISO 9001:2015. De projectmanagers uit Amersfoort hebben een sterk zelfsturende organisatie opgetuigd waarin de hiërarchie van chefs ontbreekt. Onderzoeker Kevin Fowler van het ministerie van Defensie schat dat in Nederland de werkwijze op zo’n duizend plaatsen wordt toegepast. Uit zijn…

Lees verder

Op 24 oktober jl. heeft de bijeenkomst “Taskforce Deltatechnologie – Werken in de Gouden Driehoek” plaatsgevonden. Het was een drukbezochte bijeenkomst met deelnemers vanuit de achterban van Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en Nlingenieurs. Ook waren HWBP, RWS/WVL en diverse waterschappen vertegenwoordigd. Sprekers vanuit de “Gouden Driehoek” hebben hun ervaringen gedeeld en tijdens de interactieve…

Lees verder

In deze bijlage vindt u het persbericht van Tunis Hoekstra over de nieuwe vestiging van Ingenieursbureau Boorsma in Urk.

Lees verder

Jetze Visser van Bureau de Bont: “Met deze sessies willen we samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers op een constructieve manier bijdragen leveren aan de expeditie van de Marktvisie. Wij merken dat het gesprek met elkaar, over elkaars beelden en belangen inzicht en handvatten geeft om de Marktvisie in de praktijk te brengen.” Velen zijn reeds geïnspireerd…

Lees verder

Het opruimen van het asbesthoudende straalgrit kan veilig beginnen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van De inspectie SZW. Op basis van onderzoek door TNO is nu duidelijk geworden dat de mogelijke blootstelling aan asbest, tijdens het opruimen van het grit, onder de hiervoor geldende grenswaarde blijft (risicoklasse 1) mits voldaan wordt aan…

Lees verder

Het Rijksvastgoedbedrijf nodigt u uit voor het RVB Café Marktvisie op 16 november om 16.00 uur op de Bouwcampus te Delft. In dit RVB Café wil RVB graag met u in gesprek over diverse onderwerpen. Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk opgenomen in de doorvertaling van de Marktvisie en het Rijksvastgoedbedrijf heeft afgelopen jaar daarin…

Lees verder

100 jaar NLingenieurs We zijn officieel een eeuw oud! NLingenieurs – de Nederlandse branchevereniging van advies -, management – en ingenieursbureaus heeft afgelopen vrijdag – 3 november 2017 – 100 kaarsjes uitgeblazen tijdens het jubileumfeest. Tijdens dit jubileumfeest zijn ook de prijzen “De Vernufteling en De Wimpel” door NLingenieurs uitgereikt. NLingenieurs geeft bekendheid aan het…

Lees verder

In één middag veel handvatten en kennis voor de rol van de ingenieur met betrekking tot vormgeving van de stad van de toekomst. Dat is wat het unieke congres ‘De Ingenieuze Stad’ van NLingenieurs op donderdag 26 oktober jl. aan ruim 70 professionals bood. Een bijzondere middag ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Heeft u…

Lees verder

In mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. Uit onderzoek naar het voorval is gebleken dat dit is veroorzaakt door een bezwijkende breedplaatvloer.  Het betreft hier een prefab breedplaatvloer, waarop een in het werk gestorte betonlaag is aangebracht. Het bezwijken van een prefab breedplaatvloer kan zich mogelijk ook bij andere…

Lees verder

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de boodschap uit de gezamenlijke investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Op maandag 27 november laten de waterschappen en marktpartijen zien hoe zij duurzame ambities omzetten in concrete, innovatieve projecten. Wij ontmoeten u graag tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen. In de Rijtuigenloods te Amersfoort presenteren waterschappen hun…

Lees verder

In mei 2018 treedt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AGV) in werking. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft, in samenwerking met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’, een model voor een ‘Privacy Impact Assessment’ (PIA) gepubliceerd. Deze dient door overheden te worden gehanteerd om privacy risico’s bij besluitvorming of projecten in kaart te brengen. Het model helpt risico’s te…

Lees verder

Eurogrit Begin oktober 2017 ontdekte Eurogrit dat er, op de productieafdeling in Dordrecht, het kankerverwekkende asbest in één van hun producten terecht is gekomen. NLingenieurs heeft het laatste nieuws en de meest voorkomende vragen, verzameld door arbo-online en De Inspectie SZW, over dit dossier voor u op onze website verzameld. Daarnaast werkt NLingenieurs samen met…

Lees verder

Waterschappers: altijd al willen weten wat de markt vindt van onze veiligheidscultuur? Marktpartijen: altijd al willen weten hoe waterschappers veiligheid in projecten zien?   Dan is dit jullie kans. Op 2 november van 14:00 tot 17:00 uur organiseert het Samenwerkingsverband WaterschapsWerken (SWW) samen met enkele marktpartijen de themabijeenkomst “Veiligheid op bouwprojecten”. Locatie en aanmelden De bijeenkomst zal…

Lees verder

De NLingenieurs Nieuwsbrief van 13 oktober 2017 is uit. Lees hem hier. LET OP: het jubileumfeest is alleen voor leden.  

Lees verder

In 2014 zag NLingenieurs de dalende trend van verkeersslachtoffers stagneren en de verkeersonveiligheid toenemen. De oorzaak hiervan was een tot stilstand gekomen ongevallenregistratie én een versnippering van verkeersveiligheidsinitiatieven. Een groep van zeven onafhankelijke ingenieurs- en adviesbureaus heeft vervolgens, onder de vlag van NLingenieurs, de krachten gebundeld om Nederland verkeersveiliger te maken. Zij geloofden (én geloven)…

Lees verder

Dit jaar staat in het teken van ons jubileum. Dat kan jullie niet ontgaan zijn. We willen ons jubileumjaar graag samen met onze leden afsluiten, met een groot feest op vrijdagavond 3 november. Op deze avond proosten we graag met alle leden op onze mooie branche en op de loyaliteit en betrokkenheid van onze leden…

Lees verder

1 2 3 4 31
Agenda

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia