Nieuws

Home
Nieuws

Het is warm deze zomer en deze week ronduit heet met temperaturen van boven de 30 graden Celsius. En het wordt nog heter: de verwachting is dat het kwik stijgt tot boven de 35 graden! De lijstjes met wat je op hete dagen wel of niet moet doen circuleren. Hitteplannen worden opgesteld. In vrijwel iedere…

Lees verder

DENK NA OVER CONFLICTEN VÓÓRDAT HET ZOVER IS Conflicten in en rond bouwprojecten vreten tijd, geld en energie en kunnen soms zelfs een succesvol eindresultaat bedreigen. Toch is conflictmanagement nog een beetje een ondergeschoven kindje. Wie bijtijds aandacht besteedt aan de mogelijkheid van een conflict, en hoe je daarmee omgaat, kan al veel onnodige botsingen voorkomen. Doet zich dan toch een geschil voor waar je samen niet…

Lees verder

Op 27 september a.s. van 12-18 uur organiseert Rijkswaterstaat de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht in het LEF Future Centre van Westraven. De dag is bedoeld voor marktpartijen, kennisinstellingen, (mede-)opdrachtgevers en vakgenoten om kennis en ervaringen uit te wisselen om de ruimtelijke kwaliteit in Nederland te bevorderen. Centraal staat het thema integraal ontwerpen.…

Lees verder

Sinds vorig jaar heeft Rijkswaterstaat (RWS) een nieuw kader Ruimtelijke Kwaliteit en Vormgeving (RK&V). Hierin is opgenomen dat voortaan de Inpassingsvisie, het Landschapsplan en Esthetisch Programma van Eisen apart moeten worden aanbesteed aan bureaus met kennis en ervaring op het gebied van landschapsarchitectuur. Een aantal leden had hier zorgen over: wat betekent dit voor de…

Lees verder

In juni is de jaarlijkse barometer van onze Europese koepel (EFCA) gepubliceerd. Het totaalbeeld in Europa is positief. De gemiddelde orderportefeuille groeit en de winstgevendheid neemt toe, al betreft dat laatste wel cijfers over 2016. Wat betreft de onderverdeling van landen is opvallend dat Nederland kwalificeert in de hoogste categorie: very strong market. Dit samen…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs nodigt haar leden uit om samen deel te nemen aan het Ingenieursplein tijdens InfraTech 2019 (www.infratech.nl) van 15 tot en met 18 januari te Rotterdam. Met ruim 21.000 bezoekers is InfraTech het kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort. Het centrale…

Lees verder

Op 5 juli jl. hebben onze Branche-ambassadeurs Klimaatadaptatie samen met het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst heeft DPRA een presentatie gegeven over de Handleidingen en Bijsluiter die zij momenteel voor gemeentes hebben ontwikkeld. De ingenieursbureaus hebben daar hun reactie op kunnen geven. In het tweede deel werden aan…

Lees verder

Afgelopen dinsdag zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bekend gemaakt en de reacties zijn divers. Koninklijke NLingenieurs is positief gestemd en onze reactie is dan ook: Uit de startblokken, de toekomst is nu!  Voor ons is het Nationaal Klimaatakkoord geen startschot, maar een bevestiging dat wij al een tijdje goed op weg zijn! Ja er…

Lees verder

Architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs zien een belangrijke rol voor de overheid, als grootste opdrachtgever in de gebouwde omgeving, bij het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren voor circulariteit. Dit levert…

Lees verder

Conform de AVG heeft Koninklijke NLingenieurs een Privacybeleid opgesteld. Lees meer over dit beleid via deze link Privacybeleid NLingenieurs

Lees verder

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetgeving zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Dit betekent dat alle organisaties die werken met persoonsgegevens aan de nieuwe regels moeten voldoen. De wet dwingt organisaties om een aantal zaken rondom bescherming van persoonsgegevens te regelen en vast te leggen.…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs ijvert al langer voor meer evenwichtige gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Hierbij is het onze voorkeur om als branche in overleg tot paritaire (lees: gezamenlijk opgestelde en onderschreven) voorwaarden te komen. Wij denken dat een dergelijke set evenwichtige inkoopvoorwaarden goed is voor de hele markt. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot nu toe hebben we echter nog niet…

Lees verder

Dinsdagmiddag 19 juni, is ir. ing. Carla Moonen door onze leden als nieuwe voorzitter gekozen. Zij start op 1 september en neemt dan de voorzittershamer van afgetreden voorzitter Johan van den Elzen over. Tot 1 september neemt vicevoorzitter Mark Pehlig de rol van voorzitter op zich. De bestuursvoorzittersfunctie betreft voor Carla Moonen een nevenfunctie die ze…

Lees verder

Op dinsdag 19 juni, tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Johan zijn stokje overdragen aan de nieuwe voorzitter. Op dinsdag 12 juni namen we op feestelijke wijze afscheid van Johan zijn voorzitterschap in Utrecht. Samen met de mensen waar hij tijdens zijn tijd bij Koninklijke NLingenieurs en werk bij Movares mee heeft samengewerkt. Johan gaat zich…

Lees verder

Levert het iets extra’s op of is het een noodzakelijk kwaad? Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie spoort overheden aan om meer tempo te maken met het klimaatbestendig inrichten van steden en dorpen. Zij hebben nog slechts 2 ½ jaar de tijd om hiervoor een breed gedragen beleid en uitvoeringsagenda uit te werken. Maar hoe realistisch is…

Lees verder

Koninklijke NLingenieurs en ProRail hebben samen met – spoor en civiele -aannemers op dinsdag 29 mei 2018 op het hoofdkantoor van Arcadis te Amersfoort “het ketenspel” gespeeld. Doel: met behulp van het ketenspel de ambities van de Marktvisie weer een stap verder brengen. 29 mei 2018: spelen verbindt Voor de eerste keer komen opdrachtgever ProRail…

Lees verder

De tweede editie van Het Ingenieursdiner Koninklijke NLingenieurs en Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam organiseerden gisteren de tweede editie van Het Ingenieursdiner in TOBACCO Theater te Amsterdam. De zichtbaarheid van de Stadsingenieur, een oproep om aandacht voor het belang van het ingenieurswerk voor de stad. Dat thema stond vijf jaar geleden centraal tijdens het Ingenieursdiner,…

Lees verder

De brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben recent de Handreiking Aansprakelijkheid gepubliceerd. De handreiking werd zeer enthousiast ontvangen door het Verbond van Verzekeraars. Toch gaat het slechts om een handreiking en geen wezenlijke wijziging in bijvoorbeeld algemene voorwaarden, zoals de DNR. Waar komt het enthousiasme vandaan? Aan de totstandkoming van de Handreiking Aansprakelijkheid gaat een geschiedenis…

Lees verder

Op 7 juni aanstaande organiseert MKB INFRA samen met RWS een bijeenkomst op ons secretariaat in Veenendaal. Het mkb mag zich verheugen in een verhoogde belangstelling van Rijkswaterstaat. Men is zich er bewust van dat mede door de omvang van de RWS-projecten en de selectiemethoden, het mkb veel te weinig aan bod komt en dat…

Lees verder

Op maandag 21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag) vindt in Utrecht de officiële opening plaats van de EU Green Week. De Gemeente Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseren samen het openingsevent, met als thema ‘Groene steden voor een groenere toekomst’. Als locatie voor dit event is gekozen voor De Knoop, het onlangs volledig…

Lees verder

1 2 3 4 35
Agenda

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia