Nieuws

Home
Nieuws

De bouw-, infra- en installatiesector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Als opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten we anders gaan denken én doen én anders en beter met elkaar samenwerken. Hiermee zijn we al begonnen en iedereen is erbij nodig; opdrachtgevers, zoals Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en woningcorporaties…

Lees verder

Voor ondernemers in de Topsector Creatieve Industrie organiseert de BNA twee netwerkactiviteiten rondom de toonaangevende en door de Nederlandse overheid als ‘strategisch’ aangemerkte vastgoedbeurs Expo Real in München van 4 tot 6 oktober 2017. De beurs is het uitgelezen moment om Nederlandse en buitenlandse investeerders en vastgoedprofessionals te ontmoeten, maar ook representanten van steden en…

Lees verder

Per 1 juli 2017 is één en ander veranderd waarvan het meeste u wellicht al bekend is. De wijzigingen betreffen het minimum(jeugd)loon, de Arbowet en pensioen in eigen beheer. Indien u bijvoorbeeld naar aanleiding van deze wetswijzigingen arbeidsjuridische vragen hebt, dan kunt u als lid van NLingenieurs kosteloos contact opnemen met onze Werkgeversdesk. Overzicht van…

Lees verder

NLingenieurs mag 5 gratis kaarten aan haar leden geven voor het AWVN-jaarcongres 2017 op 9 oktober in de Tabaksfabriek in Rotterdam. Wilt u hier voor in aanmerking komen, dan kunt u zich aanmelden bij Ferdinand.wieman@nlingenieurs.nl. Kijk voor meer informatie op: Jaarcongres AWVN 2017

Lees verder

Met de Marktvisie in het achterhoofd heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos de eigen ‘bedrijfscode’ tegen het licht gehouden en geactualiseerd. Directeur Karin Sluis: ‘In de Marktvisie hebben we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid uitgesproken voor duurzaamheid. Dat heeft ons echt verbonden.’ Witteveen+Bos heeft sinds 1998 een ‘gedragscode’, die beschrijft hoe en vanuit welke principes het bureau zakendoet. Deze bedrijfscode…

Lees verder

In de Highlights 2016 staan de belangrijkste activiteiten en resultaten in 2016 van NLingenieurs. Download Highlights 2016 NLingenieurs Highlights 2016 Bekijk ook de doorbladerbare versie

Lees verder

Aitor Jense is sinds juni 2017 beleidsmedewerker bij NLingenieurs bij de commissies Bouw en Industrie & Energie. Hij volgt hiermee Tom Schoo op. Naast zijn rol bij NLingenieurs is Aitor werkzaam bij Movares als business coördinator. We danken Tom voor zijn inzet en wensen Aitor veel plezier met zijn nieuwe taak.

Lees verder

Op 3 november, tijdens het 100-jarig jubileumfeest van NLingenieurs, zal De Vernufteling 2017 worden uitgereikt, dé prijs voor het meest innovatieve project. De jury die zal uitmaken wat het meest vernuftige project van 2017 is, is nu bekend. De Vernufteling is de jaarlijkse prijs die door NLingenieurs wordt uitgereikt aan het advies- of ingenieursbureau dat…

Lees verder

Tijdens de ALV van NLingenieurs op 20 juni jl. konden lidbureaus deelnemen aan de pitch voor de voorrondes van Making Waves, een initiatief dat georganiseerd wordt door de ministeries van Infrastructuur en milieu en Economische Zaken om innovatieve ideeën, concepten en oplossingen te stimuleren en daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen. H2Obarrier van Antea Group is uitgekozen…

Lees verder

Ieder halfjaar publiceert het EIB in opdracht van de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en UNETO-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwketen weergeeft. Net als een half jaar geleden, laat de monitor een aanhoudende groei in de gehele sector zien. Uit de Monitor Bouwketen blijkt dat het merendeel van de…

Lees verder

De lopende formatie heeft nog steeds geen uitsluitsel gegeven over een nieuw kabinet. Wel is duidelijk geworden dat energie, klimaat en duurzaamheid belangrijke onderwerpen zijn tijdens de onderhandelingen. Elke partij heeft daar haar eigen ideeën en ambities over en niet elke partij is daar even uitgesproken over. Dát we er iets mee moeten staat vast,…

Lees verder

Bent u een ondernemer en hebt u een project dat het gebruik of de kwaliteit van het landschap op een ander level kan brengen en nieuwe perspectieven creëert? Stuur hem dan nu in voor het Innovatiefestival ‘Het Volgende Landschap’ op 3 en 4 september tijdens de Landschapstriënnale 2017.  Win een plek in de Dragons’ Den Als uw…

Lees verder

NLingenieurs heeft in het kader van het 100-jarig jubileum een app laten ontwikkelen door studenten van het Mediacollege Amsterdam. Uit de twee groepen die NLingenieurs heeft begeleid tijdens dit proces, dat voor de studenten hun examenopdracht was, hebben we op 20 juni een keuze gemaakt. Nu volgt het laatste traject van implementatie, waarna de app…

Lees verder

Op 20 juni, tijdens de ALV van NLingenieurs, konden bureaus ideeën inzenden voor deelname aan de pitch voor de voorrondes van Making Waves. De aanwezigen werden getrakteerd op zeven ingenieuze, innovatieve ideeën, waarvan er drie door mogen naar de volgende ronde: H2Obarrier, Flood resilience solutions en Staat van je Straat. De volgende pitches deden mee:…

Lees verder

NLingenieurs schoof eind mei aan bij het ‘groepsgesprek regeldruk’ dat vanuit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werd georganiseerd. In dit groepsgesprek kon vanuit de verschillende branches input worden geleverd op de belangrijkste wet- en regelgeving vanuit het ministerie van SZW dat onder ondernemers in het algemeen en zo ook onder onze leden erg…

Lees verder

Per 1 juli 2017 mogen de oude (voor 1 juli 2016) afgegeven ‘gedragsverklaringen aanbesteden’ niet meer worden gebruikt. Om het risico op uitsluiting bij aanbestedingen hierdoor te vermijden is het verstandig tijdig een nieuwe gedragsverklaring aan te vragen. Houd er daarbij rekening mee dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een nieuwe verklaring 4-8 weken…

Lees verder

Al jarenlang doet ProRail aan prestatiemeten. Ieder kwartaal krijgen opdrachtnemers een rapport over de geleverde prestaties. ProRail bespreekt de resultaten om zo de prestaties op een hoog peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Sinds 2015 kunnen de ingenieursbureaus in een pilot ook de prestaties van opdrachtgever ProRail beoordelen. ‘Het gaat om kleine afstand,…

Lees verder

Consulting engineers see continued market stabilisation and their outlook is positive. The latest sector review from the European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) shows a general improvement of the European market. Anya De Bie, Chair of EFCA’s Barometer task group commented the release of the latest EFCA Barometer, which shows biannual trends and expectations…

Lees verder

Wat is het vernuft van een gebouw, brug, fietsverbinding, stroomlijn, haven, sluis, et cetera? Welke techniek is toegepast? Die techniek wordt zichtbaar gemaakt tijdens de Vernufteling, dé prijs voor het meest innovatieve project. De prijs wordt sinds 2005 uitgereikt en krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje vanwege het 100-jarig jubileum van NLingenieurs. De Vernufteling…

Lees verder

Er is iets geks aan de hand in de ingenieursbranche. De markt staat er goed voor. Omzetten nemen toe en de verwachtingen voor 2017 zijn positief. Orderportefeuilles zitten vol, zelfs zo vol dat de bedrijven graag nieuwe mensen willen aannemen. Goede werknemers zijn helaas nauwelijks te krijgen. Allemaal heel normaal. Wat opvallend is, is dat…

Lees verder

1 2 3 4 29
Agenda

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia