Nieuws

Home
Nieuws

Wist u dat de Marktvisie eigenlijk over trots, plezier en vakmanschap gaat? In veel gesprekken en publicaties over de Marktvisie – en daar maak ik mezelf ook schuldig aan – gaat het vaak over een aanbestedingsvorm die wringt, risico’s die onevenwichtig verdeeld zijn en aanbieders die met opportunisme inschrijven. Blijkbaar komen we van zo ver…

Lees verder

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving. De uitvoering hiervan ligt in handen van…

Lees verder

BNA en NLingenieurs publiceren de Handreiking IE-rechten. Dat is een praktisch hulpmiddel voor architecten en ingenieurs bij contractonderhandelingen over intellectuele eigendomsrechten. Nieuwe contractrealiteit De wensen en verwachtingen in de bouw veranderen. Contracten in de bouw in de 21e eeuw richten zich op echte samenwerking, ketenintegratie, efficiënte communicatie en risicobeheersing en plezier en trots op het…

Lees verder

In het kader van ons 100-jarig jubileum organiseert NLingenieurs samen met VNO-NCW een debatbijeenkomst over hét (formatie)vraagstuk van dit moment: hoe te komen tot een CO2-neutrale economie in 2050? Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en Johan van den Elzen, voorzitter NLingenieurs nodigen u alvast uit woensdag 5 juli a.s. in uw agenda te reserveren. Tijdens…

Lees verder

Alex Hekman volgt Frank Goossensen van Arcadis op als vertegenwoordiger van NLingenieurs in het Kernteam Deltatechnologie van de Topsector Water. Het kernteam wil de exportpositie van Nederland verbeteren door het structureel versterken van Nederlandse kennis en innovatie op het gebied van deltatechnologie. “Ik vind het fantastisch om de kennis die we bij NLingenieurs hebben in…

Lees verder

Wij nodigen u van harte uit voor de ALV op 20 juni a.s. in het Planetarium te Amsterdam, vanaf 14.00 tot 18.30 uur. U kunt zich aanmelden via onze site. De agenda van de Algemene Ledenvergadering wordt uiterlijk op 31 mei gepubliceerd op het Ledennet. Programma (onder voorbehoud) 14.00 uur – Ontvangst 14.30 uur –…

Lees verder

Wonen in het hart van de stad is gewilder dan ooit. Dat betekent dat steden voor een zeer uitdagende verdichtingsopgave staan. Zo ook Rotterdam. In Licht Verdicht, een onderzoek naar verdichten door optoppen, keken 7 multidisciplinaire ontwerpteams hoe zij 3 bestaande ensembles in de Rotterdamse binnenstad naar grotere hoogte kunnen brengen: Lumière (Lijnbaan), Weenapoint (Kruisplein)…

Lees verder

Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en vervangen door de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). Tijdens dit seminar krijgt u de laatste ontwikkelingen te horen over de wetgeving en verneemt u hoe u daar in de dagelijkse praktijk op in kan spelen. Na afloop heeft u de handvatten om zonder zorgen…

Lees verder

Vanaf een Spaanse camping begin ik deze column. Ik had me voorgenomen over De Bouwagenda te schrijven. Ik ben blij met de Bouwagenda. Het is een mooi staaltje samenwerking tussen bedrijfsleven en overheden. Natuurlijk is het niet 100% de agenda voor de ingenieursbureaus, maar daar gaat het niet om. Ook andere partijen zullen wel wat…

Lees verder

Wat kunnen we met elkaar doen om de energiebesparingsdoelen uit het Energieakkoord te realiseren? Ken jij het energiebesparingspotentieel? Weet jij welke subsidies er beschikbaar zijn? Tijdens de werkconferentie ‘Energieneutraal in 2030, hoe doe je dat?’ op 15 juni op De Bouwcampus krijg je inzicht in wat je zelf kunt doen aan energiebesparingsmaatregelen en welke voordelen…

Lees verder

Jean Félix nodigt namens de Sustainable Development Committee Chair leden van NLingenieurs uit om deel te nemen aan een webinar over de nieuwe ISO-norm betreffende Urban Sustainability Management. De webinar zal op dinsdag 23 mei plaatsvinden om 18:00 uur. Dear Directors and Secretaries General, Smart, resilient or sustainable cities is a quickly developing market. It…

Lees verder

Op 5 juli a.s. vindt het debat plaats dat NLingenieurs i.s.m. VNO-NCW organiseert in het kader van haar 100-jarig jubileum. Samen met beslissers zal worden gediscussieerd over de energietransitie, vanuit het perspectief van gebouwen/woningen, infrastructuur en de industrie. Wij zullen u spoedig uitgebreider informeren.

Lees verder

NLingenieurs heeft net als inmiddels ruim 300 andere organisaties het initiatief Duurzaam Regeerakkoord ondertekend. Het initiatief van De Groene Zaak, Partos en BBK doet een oproep aan politici om de Sustainable Development Goals centraal te stellen in het regeerakkoord. Deze oproep is op 4 april jl. aangeboden aan informateur Schippers. De initiatiefnemers voeren aan dat…

Lees verder

NLingenieurs is dit jaar als partner betrokken bij de Dag van de Bouw, die door Bouwend Nederland op 20 mei 2017 wordt georganiseerd. Leden van NLingenieurs kunnen nog steeds aanhaken bij projecten die meedoen waarbij zij betrokken zijn (geweest). Over Dag van de Bouw Op deze dag laten leden van Bouwend Nederland, UNETO-VNI, de Aannemersfederatie, VNconstructeurs en…

Lees verder

Wij nodigen u graag uit voor de voorronde van Making Waves, het evenement waar de beste Nederlandse ideeën met de wereld worden gedeeld, die aansluitend aan de ALV wordt gehouden. U kunt uw ingenieuze idee tijdens deze voorronde pitchen. Wat is Making Waves? Nederland is een land vol prachtige ideeën, concepten en innovatieve oplossingen voor…

Lees verder

Om vast in de agenda’s te noteren: de Algemene ledenvergadering (ALV) op 20 juni a.s. Binnen een paar weken zullen wij u informeren over de agenda van de ALV, het volledige programma en de definitieve locatie. U komt toch ook het 100-jarig jubileum van onze vereniging vieren? Datum: dinsdag 20 juni 2017 Tijd: vanaf 14.00…

Lees verder

Eigenlijk zegt deze titel alles over het zelfbewustzijn van de bouwsector. Voor iedereen is de plek waar je geboren wordt van grote invloed op de rest van je leven. Mensen worden gevormd door de buurt waar ze hun jeugd doorbrengen, zoals Minister Plasterk zo mooi toelichtte bij de ontvangst van de Bouwagenda. Was jouw buurt…

Lees verder

‘Bouwen aan de kwaliteit van leven’ is de titel van de Bouwagenda. Bernard Wientjes overhandigde deze 28 maart als voorzitter van de Taskforce Bouwagenda aan (demissionaire) ministers Kamp en Plasterk. De Jonge Geesten waren hierbij uitgenodigd vanuit onder andere hun initiatief ‘In dialoog met…’ De afgelopen weken zijn young professionals en studenten de dialoog aangegaan…

Lees verder

Ferdinand Wieman MSc is per 1 april 2017 in dienst getreden bij NLingenieurs als Manager Leden & Vereniging. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het vergroten van de relevantie van NLingenieurs richting haar (potentiële) leden. Tevens zal hij als rechterhand van de directeur sturing geven aan het Verenigingsbureau. Ferdinand komt van DGBC (Dutch Green…

Lees verder

NLingenieurs nodigt u graag uit voor de workshop Verificatie en Validatie 2017 op donderdag 18 mei a.s. ten kantore van Tauw in Deventer. In de vorige bijeenkomst in 2016 zijn we in de Workshop Verificatie en Validatie op zoek gegaan naar de gezamenlijke ‘win-win’ in projecten op het gebied van verificatie en validatie. Dit jaar…

Lees verder

1 2 3 4 28
Agenda

Copyright 2016 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia