Over NLingenieurs

Home
Over NLingenieurs

NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. NLingenieurs werd in 1917 opgericht als Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur.

De leden van NLingenieurs zijn private bedrijven die ingenieursdiensten leveren, opereren op basis van vrije concurrentie en voldoen aan de kwaliteitseisen van de vereniging.

Deze leden, variërend van kleine bureaus tot wereldwijd opererende ondernemingen, hebben een reputatie van kwalitatief hoogwaardig advies en objectieve advisering. Dat vormt een uitstekend houvast voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar een bureau met degelijke en specifieke vakkennis.

NLingenieurs zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche: een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau.

Bekijk hier de Akte van Oprichting.

Activiteiten van NLingenieurs zijn o.a.:

  • Overleg met wet- en opdrachtgevers.
  • Profilering en positionering middels meningsvorming en –uiting.
  • Onderzoek naar en verschaffen van inzichten over de branche.
  • Ontwikkelen en verspreiden van passende leveringsvoorwaarden.
  • Informatievoorziening / loketfunctie.
  • Bijdragen aan pre-competitieve kennisontwikkeling.
  • Faciliteren van kennisuitwisseling binnen de branche en de keten.
  • Ondersteuning van ondernemerschap.
  • Bemiddeling bij klachten.
  • Bieden van ledenservices.

De vereniging

De vereniging wordt aangestuurd door het Bestuur onder leiding van voorzitter Johan van den Elzen en de directeur Jacolien Eijer-de Jong

De vereniging kent een actieve jongerenafdeling onder de naam jongNLingenieurs. Dit is een netwerk van young professionals, bestaande uit personen tot 35 jaar die werkzaam zijn bij lidbedrijven van NLingenieurs. JongNLingenieurs brengt deze personen bij elkaar om branchebrede ontwikkelingen te bespreken en om met andere (young) professionals en maatschappelijke partners in contact te komen. JongNLingenieurs brengt creativiteit, nieuwe inzichten en andere manieren van denken de vereniging in.

NLingenieurs is aangesloten bij de Europese koepelorganisatie EFCA en de wereldwijde federatie FIDIC. Tevens zijn de leden collectief lid van  VNO-NCW  en  MKB-Nederland.

Nieuwsgierig geworden naar het lidmaatschap van NLingenieurs? Kijk dan hier voor meer informatie.

Verenigingsstructuur

Copyright 2018 NLingenieurs - Realisatie website: Internetbureau Sowmedia