TOOL VOOR BOUWPUT BESPAART INGENIEUR TIJD
In de bouw wordt met verschillende losse ontwerpprogramma's gewerkt. Ingenieursbureau Arcadis maakte de softwaretool Arcadis-PIT, die al die programma's met elkaar integreert en zo verdergaande automatisering mogelijk maakt.

Ook bouwkundig ingenieurs die van hun vak houden, zullen toegeven dat ze een deel van hun tijd verdoen met saaie, repetitieve calculatieprocessen die niet alleen sneller, maar vaak ook beter door de computer kunnen worden uitgevoerd.

Stel dat er een bouwput moet komen. Dan vergt het een hoop rekenwerk om tot een goede combinatie te komen van damwanden, fundatiepalen en onderwaterbetonvloeren.

Arcadis ontwikkelde de softwaretool Arcadis-PIT om ontwerpprocessen digitaal te koppelen en zo tot een optimaal ontwerp te komen voor onder meer onderdoorgangen en tunnels. Dat dit ontwerp als grafische afbeelding wordt weergegeven, en niet als kille getallenreeksen, maakt de tool helemaal aantrekkelijk.

MEER TIJD VOOR ANALYSE EN VALIDATIE
Een ontwerper heeft met steeds meer softwaretools te maken, zegt projectleider Mark Esseveld, waarbij het een uitdaging is om het werk aan de ene kant interessant te houden en aan de andere kant de efficiëntie middels automatisering te vergroten.

De tool Arcadis-PIT stelt geotechnici in de gelegenheid om het herhalen van berekeningen aan de software over te laten, zodat de ingenieurs hun tijd kunnen besteden aan analyseren en valideren van de uitkomsten en het adviseren van de opdrachtgevers.

EXTRA DIMENSIE
Het advieswerk krijgt zo een andere dimensie. De ingenieur is veel beter in staat om snel meerdere scenario’s uit te rekenen en te presenteren, stelt Esseveld.

‘Normaal kom je bij de klant met drie scenario’s: constructief, realistisch en optimistisch. Nu kun je een hele waaier aan oplossingen voordragen en bespreken.’