VERSNELD CO2 VASTLEGGEN
Mineralisering is een natuurlijk proces om CO2 vast te leggen. De startup Paebble heeft een manier bedacht om dit proces een miljoen keer te versnellen. Ingenieursbureau Iv-Industrie ontwerpt de benodigde reactor.

Hoewel er steeds meer energie op duurzame wijze wordt opgewekt, neemt de CO2-uitstoot nog altijd toe, terwijl we juist hebben afgesproken om die te verminderen. De natuur zelf doet z’n best het CO2-gehalte in de atmosfeer omlaag te brengen.

Via een natuurlijk proces dat mineralisering heet worden er jaarlijks tonnen CO2 vastgelegd in gesteente. Probleem is dat dit proces duizenden jaren in beslag neemt.

Iv-industrie bouwt met startup Paebble een reactor om dit proces fors te versnellen met behulp van het mineraal olivijn. Onder hoge druk en bij een hoge temperatuur versnelt de reactor het natuurlijk proces met een factor miljoen.

OUD PROCES
Het proces van mineraliseren is al miljarden jaren oud en al lang bekend, stelt Iv-Industrie in een korte uitleg over het principe, ‘maar wat we toevoegen is snelheid en consistentie’. Desondanks wordt er wereldwijd maar op zeer beperkte schaal onderzoek gaan naar dit type proces.

De reactor gaat deel uitmaken van een pilot plant waar CO2 wordt vastgelegd en vervolgens als grondstof wordt gebruikt bij materialen als plastic, beton en kunststoffen. Zo kan er worden bespaard op andere grondstoffen.

AMBITIEUS PROJECT
Het project, hoopt Iv-Industrie, zal ook jongeren en studenten aanspreken die zijn opgegroeid met grote klimaatvraagstukken en -uitdagingen. ‘Door vol in te zetten op dergelijke ambitieuze projecten, kunnen we hen warm maken voor een technische opleiding’, aldus Iv-Industrie.