Kustlijn van de toekomst
Hoe koppel je hoogwaterveiligheid aan natuurherstel en aan het opwekken van duurzame energie? Het antwoord van ingenieursbureau Movares is: Delta21. Het bedacht dit concept voor de monding van de Haringvliet. Delta21 koppelt een stormvloedkering aan een getijmeer en een meer voor energieopslag, dat werkt als een enorme batterij. Die slaat energie op als er veel duurzame stroom wordt opgewekt en produceert elektriciteit als er te weinig van is.

Energieopslagmeer
Bij het ingenieuze ontwerp van Delta21 vallen vooral de twee meren op: een energieopslagmeer in de vorm van een ‘valmeer’, met daarin pompturbines; en een getijmeer met een overlaat en een nieuwe stormvloedkering. Het eerstgenoemde meer is een soort enorme batterij, die met de pompturbines opgeladen of ontladen wordt. De potentiële energie van het water zorgt voor de opslag. Op momenten dat er overvloedig groene stroom van windparken en zonneweiden beschikbaar is, wordt het energieopslagmeer volgepompt. Is het langere tijd windstil, dan kan de ‘batterij’ stroom leveren door het water weg te laten lopen via de pompturbines.

Droge voeten
Dreigt er zware storm of wordt een hoge rivierafvoer verwacht, dan worden achtereenvolgens eerst het energieopslagmeer leeggepompt, de kering gesloten en gaan de Haringvlietsluizen en de overlaat naar het meer open. Het rivierwater wordt dan via overlaat en opslagmeer naar de Noordzee gepompt. Zo houden de bewoners van Dordrecht en het benedenstroomse gebied van Rijn en Maas droge voeten.

Door Delta21 aan te leggen, denkt Movares het proces van aanzanding en achteruitgang van de biodiversiteit, dat al decennia gaande is, grotendeels te kunnen stoppen. Er ontstaat een nieuwe kustlijn met mooie stranden en brede duinen. Movares denkt dat het concept op veel meer plekken in de wereld toepasbaar is.