STAPSGEWIJZE SLIBVERGISTING VOOR EEN BETER RESULTAAT
Slib uit afvalwater vergisten met de innovatieve Ephyra-technologie geeft een betere slibafbraak en hogere biogasopbrengst.

Bij veel afvalwaterzuiveringen in Nederland wordt het rioolslib dat overblijft na zuivering vergist. Dit gebeurt meestal door het slib in een grote tank te vermengen met bacteriën. Door de vergisting wordt het slib afgebroken en komt biogas vrij.

Bij de afvalwaterzuivering in Sleeuwijk, van Waterschap Rivierenland, gebeurt dit 20 tot 30 procent efficiënter dan bij andere vergistingsinstallaties. Dit is te danken aan de technologie Ephyra, ontwikkeld door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in samenwerking met de TU Delft, waterkennisinstituut STOWA en het Waterschap Zuiderzeeland.

PROPSTROOM
Ephyra is gebaseerd op de zogenoemde propstroomtechnologie. ‘Dat betekent dat we het slib achter elkaar door meerdere, kleinere tanks heensturen’, zegt verkoopdirecteur Danny Traksel van Royal HaskoningDHV.

Normaal gesproken stroomt het slib maar door één tank. Het gaat er aan de ene kant in en aan de andere kant weer uit. ‘Maar dan mengt het niet goed, waardoor een deel van het slib vrijwel rechtstreeks naar de uitgang gaat, terwijl een ander deel juist heel lang blijft hangen’, zegt Traksel. ‘Kortsluitstroom, noemen we dat.’

Het gevolg van die kortsluiting is dat de vergisting verre van optimaal is: een deel van het slib krijgt te weinig tijd om te vergisten, een ander deel blijft onnodig lang in de tank. Ephyra deelt de slibstroom daarom op in compartimenten. Dat leidt tot minder spreiding in de verblijftijd van het slib.
Bovendien kunnen zo in iedere tank andere condities worden gecreëerd. Traksel: ‘Daardoor heeft elke tank andere bacteriën en dus een ander afbraakproces.’ Het resultaat is meer afbraak van slib, meer biogasproductie en minder uitstoot van broeikasgassen.

TOEPASSINGEN
In 2017 werd Ephyra voor het eerst in de praktijk gebruikt, in de afvalwaterzuivering van Tollebeek in de Noordoostpolder. Dat ging naar volle tevredenheid. De benodigde ruimte voor de tanks was ongeveer de helft van die van een conventionele installatie en de totale verwerkingstijd nam af.
Sinds 2019 draait ook de zuiveringsinstallatie van Sleeuwijk op Ephyra. In totaal gaat het hier om het slib van ruim 450.000 inwoners, een kleine 350 kubieke meter per dag. Hierbij wordt bijna drie miljoen kuub groen gas per dag geproduceerd, genoeg voor duizend huishoudens.

TOEKOMST
En de toekomstplannen? ‘Die liggen al klaar, zegt de woordvoerder van Royal HaskoningDHV. ‘We willen het concept graag breed uitrollen, zowel in Nederland als daarbuiten. De eerste internationale opdrachten zijn al binnen, uit bijvoorbeeld Ierland en het Verenigd Koninkrijk.’