NIEUWE WIJK HORTUS ALS TOONBEELD VAN GROEN WONEN
De nieuwe stadswijk Hortus op het voormalige Floridadeterrein in Almere moet het toonbeeld worden van prettig en duurzaam wonen. Ingenieursbureau Witteveen+Bos hield bij de aanleg van de Floriade al rekening met de nieuwe, groene wijk.

De Floriade heeft Almere in 2022 weinig goeds gebracht. Maar als het aan ingenieursbureau Witteveen+Bos ligt, groeit er op het fundament van de tuinbouwtentoonstelling alsnog iets moois – letterlijk.

De nieuwe stadswijk Hortus, waarvan de ontwikkeling dit jaar begint op het evenemententerrein, moet een toonbeeld worden van prettig, duurzaam en groen wonen. Omdat er veel meer gemeenten zijn die de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving willen maken, hoopt het ingenieurs- en adviesbureau een model te hebben gevonden dat ook elders toepassing kan vinden.

ECOLOGISCH NETWERK
Al bij de aanleg van de Floriade is gerekend met de woonwijk die er ooit zou komen. Bijzonder daarbij is dat niet de bebouwing, maar juist het groen bepalend is geweest voor de gebiedsontwikkeling.

‘Het groene en ecologisch netwerk stond in het ontwerp centraal’, stellen de bedenkers. ‘Door te ontwerpen met aandacht voor groen en water, beschikt de woonwijk over schaduwwerking om hittestress in droge en warme perioden tegen te gaan.’

SMART THERMAL GRID
Bruggen, lantaarnpalen en beschoeiingen zijn circulair van aard: gemaakt uit hergebruikt plastic en tweedehands aluminium. Hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden.

Een nieuw ontwikkeld Smart Thermal Grid levert duurzame energie. Iedere kavel heeft daarbij een eigen warmtepomp, die warmte en afkoeling biedt en water.

Doordat alle pompen met elkaar zijn verbonden in een netwerk, kan overtollige warmte of koude worden uitgewisseld. Ook uit aquathermie en aardwarmte wordt energie gewonnen.