Warmte winnen uit de ondergrond
Terwijl we van het aardgas af moeten, zitten we tegelijkertijd bovenop een grote gratis bron van warmte: de aardkorst. Bureau HermanDeGroot wil deze bron van overvloedige warmte – geothermie, ook wel bekend onder de term ‘aardwarmte’ – in de regio Eemland (rond Amersfoort) gaan ontwikkelen. Aardwarmte wordt in Nederland tot nu toe vooral benut door glastuinbouwers. HermanDeGroot wil een netwerk door meerdere gemeenten opzetten, gekoppeld aan verschillende geothermiecentrales.

Drie kilometer diep
Het principe van geothermie is bekend: doe twee boringen tot zo’n drie kilometer diepte. Pomp uit de ene bron warm water omhoog, laat het door een woonwijk stromen waar het zijn warmte deels afgeeft aan woningen, en pomp het koelere water terug in de andere put. Diep onder de grond komt het koelere water weer in het poreuze gesteente terecht en vermengt het zich met warmer water. ‘Op deze manier wordt niets anders uit de ondergrond onttrokken dan warmte’, valt te lezen in de inzending van HermanDeGroot.

Netwerk van geothermiecentrales
Het bureau wil in de gemeenten rond Amersfoort een netwerk opzetten van meerdere geothermiecentrales. Elke centrale heeft weer meerdere doubletten. Een doublet is een combinatie van een productie- en een injectieput. Die centrales zijn verbonden met een energierotonde, een netwerk dat langs zeven gemeenten loopt. De relatief lage temperatuur-warmte (70 graden Celsius) dient om huizen te verwarmen. Cv-ketels verdwijnen en worden vervangen door warmtewisselaars die met dit hete water het water in de radiatoren verwarmen. HermanDeGroot voorziet daarnaast ook boringen tot op grotere diepte, vijf kilometer. Dat levert stoom tot wel 250 graden Celsius op, wat interessant kan zijn voor de industrie, bijvoorbeeld voor papierfabrieken. Ook kan met heter water uit diepere putten continu een basislast aan elektriciteit worden opgewekt voor de regio. Dat draagt bij aan het oplossen van de congestieproblemen die nu al spelen in het elektriciteitsnet.