Moderne stadsbruggen
Voor twee nieuw te bouwen bruggen in hartje Utrecht hebben Movares en studioSK de nieuwste ontwerptechnieken gebruikt. Door de bouwwerken parametrisch te ontwerpen, konden met een druk op de knop snel verschillende varianten worden gegenereerd. Dit levert twee sierlijke bruggen op die in twee richtingen zijn gekromd. Vanaf de onderzijde zal baksteen te zien zijn, waardoor de passage onderlangs doet denken aan de beroemde Utrechtse werfkelders.

Twee nieuwe bruggen moeten er komen in de binnenstad van Utrecht. Het Westplein, dat nu voornamelijk nog uit asfalt en veel verkeer bestaat, wordt de komende jaren helemaal opnieuw ingericht. Net als bij de stadsgrachten van Utrecht komt ook hier het water terug in een parkachtig gebied. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en er komen twee stadsbruggen in een moderne uitvoering met veel aandacht voor natuur en duurzaamheid.

Wiskundige formules
Bijzonder aan het ontwerp van de bruggen is dat de ingenieurs hebben gebruikgemaakt van parametrisch ontwerpen. Dat wil zeggen dat het ontwerp is vastgelegd aan de hand van wiskundige formules in plaats van het traditionele, handmatige modelleerproces waarin wijzigingen erg tijdrovend kunnen zijn. ‘Met deze nieuwe manier van ontwerpen’, schrijven de projectleden, ‘zijn we veel flexibeler in vorm en wijzigende uitgangspunten. We kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en uiteindelijk ook de duurzaamste opties doorrekenen doordat verschillende scenario’s snel door te rekenen en visueel te vergelijken zijn.’ Het aanpassen van het design is bij parametrisch ontwerpen vaak niet méér dan letterlijk met wat schuiven spelen, waarbij de gebruiker de vorm van het bouwwerk op het computerscherm ziet veranderen.

Schouwspel
De dekken van beide bruggen zijn in twee richtingen gekromd en vanaf de onderzijde is baksteen te zien. Zo ontstaat een interessante passage onderlangs die doet denken aan de beroemde Utrechtse werfkelders. De onderkant van de bruggen is gemaakt van lichtgekleurd beton, waardoor er een schouwspel van reflecties van het water is waar te nemen.
De beide bruggen zijn minimalistisch en met zo weinig mogelijk materiaal ontworpen. Verder is er veel aandacht voor natuur en het dierenleven. Onder de bruggen door komt een natuurvriendelijke oever te lopen, die fungeert als passage voor kleine zoogdieren en reptielen. Er komen inbouwstenen waar gierzwaluwen kunnen nestelen, en in het ontwerp is een spleet vrijgehouden voor vleermuizen.