Innovatieve palentrekker
Hoe trek je een paal van een boorplatform dat wordt ontmanteld het slimste uit de zeebodem? Daar heeft Iv-Consult een antwoord op gevonden. Het ontwikkelde een techniek om zulke palen in zijn geheel en relatief geruisloos uit de zeebodem te trekken, de Monopile Remover. Dat is een speciaal hulpstuk voor aan een kraan, dat zo is gevormd dat het optimale grip krijgt op elke gladde paal. Hierdoor kan de kraan de paal zo uit de bodem trekken.

Hulpstuk
De crux van deze innovatie zit hem in het speciale hulpstuk van de kraan. Dat knijpt brengt twee deuken in de monopile aan, door op twee hoogtes in de stalen paal te knijpen. Dat levert een bult in het profiel van de paal op, waar de kraan met hetzelfde hulpstuk goede grip op de verder gladde paal verkrijgt. Hierdoor worden de verticale krachten goed overgedragen en kan de kraan een paal zo uit de bodem trekken.

De methode is gepatenteerd en het bedrijf denkt dat er veel behoefte komt om zijn methode in te zetten. Geluidoverlast voor het dierenleven in zee is er nagenoeg niet, en de palen van boorplatforms zijn niet de enige palen die netjes opgeruimd moeten worden. Ook de eerste windparken lopen tegen het einde van hun levensduur aan. De trektechniek van Iv-Consult helpt daarbij om de paal in zijn geheel te verwijderen, in plaats van het afzagen of doorsnijden wat nu gebeurt, en waarbij een deel in de bodem achterblijft.

Circulaire economie
Het in zijn geheel verwijderen van palen heeft als voordeel dat deze vervolgens volledig gerecycled kunnen worden. Hiermee draagt de techniek dus ook bij aan een circulaire economie en het beperken van onnodig gebruik van grondstoffen. De grijpermethode kan niet alleen offshore worden toegepast, maar kan ook op land zijn nut bewijzen. De eenvoudige en robuuste techniek is daarnaast schaalbaar en kan overweg met stalen buizen van verschillende diameters.