Arcadis heeft een softwaretool ‘Arcadis-PIT’ geïntroduceerd. Wat zij hiermee doen is een aantal losse ontwerpprogramma’s integreren in één tool. Omdat alles in één tool is geïntegreerd kunnen ze variaties van het ontwerp geautomatiseerd doorrekenen. Op deze manier helpen ze hun klanten om gekoppelde ontwerpprocessen te automatiseren en inzicht te geven in variaties van het ontwerp. In hun nieuwe tool gaat het om de combinatie van damwanden, fundatiepalen en onderwaterbetonvloeren (OWB-vloeren). Variaties in het ontwerp zijn bijvoorbeeld het aantal fundatiepalen/dikte onderwaterbeton. Hiermee helpen ze om een optimaal ontwerp voor bouwputten - zoals voor onderdoorgangen, tunnels worden toegepast - te realiseren volgens de geldende normen en richtlijnen. Arcadis-PIT levert naast de traditionele uitvoer van de losse ontwerpprogramma’s ook een grafische weergave van alle ontwerpen die met een opgegeven range van variaties mogelijk zijn (de kleurenkaart noemen ze een oplossingsruimte en geeft alle mogelijke ontwerpen weer die voldoen aan de geldende normen en richtlijnen):

Arcadis-PIT is in staat om invoer te maken voor de geïntegreerde ontwerpprogramma’s zoals: Excel/D-Foundation/D-Sheet. Ook kan het resultaat worden uitgelezen en tussen de programma’s worden uitgewisseld zodat er een ontwerp wordt gemaakt van de damwand/fundering/OWB dat volledig op elkaar is afgestemd. Daarnaast kan aan Arcadis-PIT ook een digitaal model van een (weg)alignement en digitale gegevens van het bodemonderzoek (GEF-bestanden) worden meegegeven. Op basis daarvan kan op ieder gewenst punt een berekening voor een bouwput met OWB-vloer worden gemaakt.