Gemeente Utrecht wil de stad groener en leefbaarder maken. Na de metamorfose door het terugbrengen van de stadssingel, wordt nu hard gewerkt aan de westzijde van het stationsgebied. Het Westplein in de binnenstad van Utrecht bestaat nu voornamelijk nog uit asfalt en veel verkeer. Over enkele jaren is deze plek helemaal opnieuw ingericht. Net als bij de stadsgrachten komt ook hier het water terug in een parkachtig gebied: de Leidse Rijn wordt doorgetrokken en er komen twee stadsbruggen in een moderne uitvoering met veel aandacht voor natuurinclusiviteit en duurzaamheid. Vanwege de bijzondere vormen en het feit dat de ontwerpen moeten aansluiten op andere plannen die nog volop in beweging zijn, heeft Movares de bruggen parametrisch ontworpen.

Movares heeft de ontwerp- en engineeringfase samengevoegd. Het ontwerp is gescript wat inhoudt dat het is opgezet aan de hand van wiskunde formules in plaats van het traditionele, handmatige modelleerproces waarin wijzigingen erg tijdrovend kunnen zijn. Met deze nieuwe manier van ontwerpen zijn we veel flexibeler in vorm en wijzigende uitgangspunten of aanscherpen in bijvoorbeeld constructie. We kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en uiteindelijk ook de duurzaamste opties doorrekenen doordat verschillende scenario’s snel door te rekenen en visueel te vergelijken zijn.