Op 27 mei 2020 hebben ProRail en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een SBIR-competitie uitgeschreven onder de titel “Perronrandbeveiliging ProRail”. SBIR staat voor Small Business Innovation Research en heeft als doel om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen, gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. De uitdaging was door ProRail als
volgt geformuleerd:

Hoe zouden we deze perronrand, dit raakvlak tussen perron en trein, optimaal veilig kunnen houden zodanig dat ondanks toenemende drukte (1) reizigers deze ruimte vrijhouden, (2) treinen op tijd kunnen vertrekken en (3) veiligheid optimaal wordt gewaarborgd.

KITT Engineering BV is deze uitdaging aangegaan, heeft alle selectierondes doorstaan en heeft voor haar idee een ontwikkelbudget ontvangen. Voor De Vernufteling willen zij één sleutelproduct van hun integrale aanpak voordragen, namelijk de “Slimme Tegel”. De eerste Slimme Tegels zijn recentelijk geplaatst op perron 6A van station Den Bosch voor een pilot in een representatieve omgeving. Hoewel oorspronkelijk ontworpen als “retro fit” oplossing op bestaande perrons is de Slimme Tegel veel breder inzetbaar. De tegel kan drukte en loopstromen kwalitatief en kwantitatief detecteren en tevens op verschillende wijzen “nudges” of informatie afgeven. De tegel is uitwisselbaar met een 30 x 30 cm stoeptegel en overal makkelijk te plaatsen.