Congres De Ingenieuze Stad is terug!

Ons congres De Ingenieuze Stad is terug en wel op 18 november 2021. Vanuit Pakhuis de Zwijger te Amsterdam bieden wij jullie een geanimeerd middagprogramma waarin wij nader ingaan hoe je scenarioplanning en gedrag kan meenemen in ruimtelijke ontwerpopgaven. 

Ingenieurs bedenken oplossingen voor talloze vraagstukken rondom klimaatadaptatie, de energietransitie, mobiliteit en een gezonde en duurzaam gebouwde omgeving. Expertise en verbeeldingskracht is noodzakelijk om een oplossing te laten slagen. Ook zijn het gedrag van de eindgebruiker en factoren van buitenaf bepalend of een oplossing het gewenste resultaat heeft. Zo kan de opkomst van zelfrijdende auto’s ervoor zorgen dat mensen hun reisafstand sterk vergroten. Investeren in de energietransitie kan leiden tot protest tegen windmolens. En het onzichtbaar maken van de afvalketen kan zorgen voor meer restafval.

We hebben helaas geen glazen bol om de toekomst te voorspellen, maar diverse methodieken en tools kunnen helpen om voorbereid te zijn op diverse toekomstige scenario’s of zelfs menselijk gedrag te beïnvloeden. Op welke manier beïnvloeden gedrag en andere factoren onze projecten? Hoe kunnen diverse instrumenten en sturingsmechanisme zoals scenarioplanning en nudging bijdragen aan de slagingskans van projecten? En hoe kunnen de ingenieurs en andere experts deze toepassen binnen hun werkzaamheden? Tijdens deze editie van het congres De Ingenieuze Stad gaan we in gesprek over hoe we de stad en het land van vandaag en morgen vormgeven.

Half september volgt meer informatie over het programma, de sprekers en de mogelijkheid tot aanmelden.

Noteer het congres vast in je agenda!

Datum: 18 november 2021
Tijd: 13.00 - 18.30
Locatie: Pakhuis de Zwijger Amsterdam