De Nederlandse ingenieursbranche, vertegenwoordigt in de Koninklijke NLingenieurs, heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. We richten ons op vier grote maatschappelijke thema’s waar de kennis en vaardigheden van ingenieursbureaus van doorslaggevend belang kunnen zijn:

Per programma zijn brancheambassadeurs actief die voor het programma het gezicht zijn van de branche. Zij geven het programma inhoudelijk richting en leggen actief verbindingen naar partners en stakeholders. Ook is er voor elk programma een programmamanager. Met elkaar vormen zij de drijvende kracht achter het programma.