Klimaatadaptatie

Grootschalige verbouwing van steden

Bewustzijn, handelingsperspectief en gedragsverandering rondom klimaatadaptatie vergroten en initiatieven aanjagen.

Klimaatadaptatie
klimaatadaptatie_color.svg

Doel

Ons doel is het aanjagen van initiatieven rondom klimaatadaptatie en vanuit het ingenieursoogpunt meedoen in het maatschappelijke debat. We staan aan de vooravond van een grootschalige verbouwing van de Nederlandse steden. Dit vraagt veel van de hele bouwsector en we hebben geen tijd te verliezen. Er zijn ingenieuze tovenaars nodig om dit vraagstuk aan te pakken! 

Via dit programma willen we laten zien waar de Nederlandse ingenieurs kunnen helpen en ervoor zorgen dat overheden in Nederland sneller tot actie overgaan. Dat doen we door pre-concurrentieel mee te denken hoe deze opgave van klimaatadaptatie het beste kan worden opgepakt en hoe de markt daarbij het beste betrokken kan worden.  

Klimaatadaptatie heeft behoefte aan een gedegen, integrale, technische en procesmatige aanpak. Ingenieurs zijn hierbij nodig en kunnen helpen:

  • De implicaties van de verschillende maatregelen goed te duiden.
  • De integriteit te bewaken en te bekijken of maatregelen ook doelmatig zijn.
  • Praktische toepasbaarheid en innovatiekracht te bieden. 
  • Verder te kijken dan klimaatadaptatie alleen: draagt het bij aan de ontwikkeling van een betere leefomgeving?
  • Te zorgen voor een lang 'technisch geheugen' omdat we vaak de vraagbaak van overheden zijn.
  • Kennis te verspreiden. Koninklijke NLingenieurs draagt hier actief aan bij.

Dit programma vormt een vraagbaak en spreekbuis namens onze branche. We stellen ons op als een onafhankelijke sparringpartner en we organiseren activiteiten om bewustzijn, handelingsperspectief en gedragsverandering rondom klimaatadaptatie te vergroten, binnen en buiten de branche.

Teamleden programma Klimaatadaptatie 

Het team Klimaatadaptatie bestaat uit een programmamanager en drie brancheambassadeurs. 

Brancheambassadeurs: 

Programmamanager: 

Esther Snepvangers - Koninklijke NLingenieurs / TAUW

Informatie

Wil je meer informatie over of als lid actief deelnemen aan het programma Klimaatadaptatie, neem dan contact op met programmamanager Esther Snepvangers via 06 - 11 39 66 40 of esther.snepvangers@nlingenieurs.nl.

nlingenieurs_esther-snepvangers.jpg
Esther Snepvangers - Programmamanager

"esther.snepvangers@nlingenieurs.nl"

nlingenieurs_arnold-wielinga.jpg
Arnold Wielinga - Brancheambassadeur

"Gedeeld eigenaarschap is volgens Arnold dé sleutel voor klimaatadaptatie. Als branche ambassadeur zorgt hij voor een koppeling tussen de praktijk via ‘multi-schalige-gelaagdheid’ aan onze landelijke doelen en afspraken."

NLingenieurs_Edwin_vd_Strate.jpg
Edwin van der Strate - Brancheambassadeur

"Edwin richt zich vooral op strategische en beleidsmatige trajecten (het voeren van risicodialogen en opstellen van adaptatiestrategieën). Hierbij maakt hij vooral de koppeling tussen beleidsmatige vraagstukken en praktijkkennis."

Freya.jpeg
Freya Macke - Brancheambassadeur

"Klimaatadaptatie vergt een vrije stroom van kennis, ervaring en informatie voor de noodzakelijke versnelling. Het wordt het nieuwe normaal!"

×

Aanmelden nieuwsbrief