Mobiliteit

Een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland

Een waardevolle en onderscheidende bijdrage leveren aan een mobiliteitsoplossing voor Nederland als Stadsstaat in plaats van een land met verschillende steden.

Mobiliteit
mobiliteit_color-v3.svg

Doel 

Het programma Mobiliteit richt zich op de maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen die Nederland ziet op het vlak van mobiliteit. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar te houden, moet de ingenieursbranche de mogelijkheden die o.a. nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden, benutten. Het programma Mobiliteit kent een sterke samenhang met de andere drie  programma’s van Koninklijke NLingenieurs en richt zich daarom ook op een integrale aanpak van de voor ons liggende uitdagingen.

Het doel van dit programma is een waardevolle en onderscheidende bijdrage leveren aan een mobiliteitsoplossing voor Nederland en de ingenieursbureaus in positie brengen om optimaal te kunnen bijdragen aan een oplossing.

Meer specifiek:

  • We willen een bijdrage leveren aan het mobiliteitsvraagstuk.
  • We willen gezien worden als een partner die te vertrouwen is.
  • We willen betrokken worden bij mobiliteitsthema’s voordat de opdracht komt.
  • We willen dat er bij partijen in het speelveld het besef is van het belang van ingenieursbureaus bij de mobiliteit in de toekomst.
  • We willen invloed uitoefenen, meer zichtbaar worden en een serieuze gesprekspartner zijn op het maatschappelijke en politiek-bestuurlijke debat met een positieve uitwerking op de niveaus van beleidsmatige uitwerking en het ontwerp- en realisatieproces.

Teamleden programma Mobiliteit

Het team Mobiliteit bestaat uit een programmamanager en vier brancheambassadeurs.

Brancheambassadeurs

Programmamanager

  • Anneke Westerhuis - Koninklijke NLingenieurs / BdB groep

Informatie

Wil je meer informatie over of als lid actief deelnemen aan aan het programma Mobiliteit, neem dan contact op met programmamanager Anneke Westerhuis via 06 -53 83 65 64 of anneke.westerhuis@nlingenieurs.nl

 

NLingenieurs_Anneke-Westerhuis.jpg
Anneke Westerhuis - Programmamanager

"Onze ingenieurs geven vorm aan een toekomstbestendige maatschappij. Of dat nu circulair, gezond, leefbaar of biobased heet, wij maken het concreet. Samen met de brancheambassadeurs zetten wij ons in om onze leden te stimuleren, te faciliteren en te inspireren, en om daarmee de ingenieur van de toekomst te zijn, en te blijven!"

NLingenieurs_Aries_van_Beinum_zw.jpg
Aries van Beinum - Brancheambassadeur

"Aries van Beinum heeft de laatste jaren zowel een praktische als theoretische bijdrage geleverd aan het nationale mobiliteitsvraagstuk, en dan met name voor het Nederlandse wegennet. Hij is als civiel technisch ingenieur betrokken geweest bij diverse grote planstudies voor toonaangevende rijkswegprojecten en hij levert een bijdrage aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de vorm van een promotieonderzoek (PhD) aan de TU Delft. Door de combinatie van zijn praktische en theoretische kennis, is Aries in staat om abstracte concepten of problemen concreter te maken."

NLingenieurs_Robert_Coffeng_zw.jpg
Robert Coffeng - Brancheambassadeur

"Robert Coffeng is een positief ingestelde creatieve managing consultant die inspiratie haalt uit de wisselwerking van technologische en mensgerichte ontwikkelingen rondom zijn vakgebied. Als verkeerskundige, manager en trainer heeft hij meer dan 20 jaar ervaring met projecten op het gebied van verkeersveiligheid, fiets, haalbaarheidsstudies, mobiliteitsstudies en ruimtelijke vraagstukken. Robert werkt veel voor en met partners of opdrachtgevers uit zowel de publieke als private sector."

NLingenieurs_Hans_Marinus_zw.jpg
Hans Marinus - Brancheambassadeur

"Hans Marinus is een ervaren strategisch adviseur/projectmanager. Hij heeft ruime ervaring met uiteenlopende projecten voor de rijksoverheid, provincies en gemeenten. De projecten waar hij bij betrokken is zijn divers van aard. De gemeenschappelijke kenmerken zijn integraliteit, interactie tussen verkeer en vervoer en ruimtelijke ontwikkeling, inhoudelijke complexiteit en interactie met de omgeving. "

NLingenieurs_Arnoud_Neidig_zw.jpg
Arnoud Neidig - Brancheambassadeur

""

×

Aanmelden nieuwsbrief