Agenda

Kennissessie: Versnellingsplatform Digitaal werken

25 juni 2020 16:00 tot 17:15 uur

Digitale sessie

Digitale tools voor participatieve planprocessen. De oplossing in Corona-tijd!

De corona-maatregelen hebben een aantal stappen in het plan- en ontwerpproces bemoeilijkt, zoals inspreken, gezamenlijk ontwerpen of samen valideren. Hierdoor komt het participatieve deel van plan- en ontwerpprocessen in de knel en worden projecten vertraagd of zelfs uitgesteld.

De afgelopen jaren hebben ingenieursbureaus digitale tools ontwikkeld om juist deze processtappen te ondersteunen. Ze bieden nu de mogelijkheid om de processtappen ook binnen de gegeven Corona maatregelen voort te zetten, maar we ervaren dat opdrachtgevers, met name bij lagere overheden, terughoudend zijn in het ‘op afstand’ toepassen van deze tools. Niet alleen is men onbekend met de beschikbaarheid en mogelijkheden van de tools, ook lopen ze tegen bezwaren en problemen aan die soms technisch van aard zijn, maar ook te maken hebben met legitimiteit, beveiliging, privacy, etc. Tegelijk zijn er steeds meer goede voorbeelden van projecten waar deze tools zijn toegepast. Koninklijke NLingenieurs heeft aan de publieke opdrachtgevers (Rijk, provincies en gemeenten) aangeboden een overzicht te maken van digitale werkvormen die kunnen helpen in deze Coronatijden om digitaal te kunnen blijven samenwerken en zo projecten op snelheid te houden.

Tijdens de kennissessie van 25 juni laten we een eerste versie, proof of concept, van dit overzicht zien. We pikken er drie voorbeelden uit die wat uitgebreider worden gepitched. Vervolgens vragen we twee opdrachtgevers te reageren op de voorbeelden en aan te geven tegen welke belemmeringen zij aanlopen bij de toepassing van dit soort tools. Met de deelnemers van de kennissessie willen we verder deze belemmeringen verkennen en beoordelen welke oplossingen daarvoor te bedenken zijn. Na de kennissessie bouwen we verder aan het overzicht met het idee om het te laten groeien tot een kennisplatform voor digitale ingenieursdiensten.

Voor wie?

Voor medewerkers van ingenieursbureaus die actief zijn op het vlak van ontwerp- en planvormingsprocessen en/of de digitalisering daarvan. Medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk die actief zijn in planuitwerkingsprocessen.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 – 16.05 Korte opening door directeur Jacolien Eijer van Koninklijke NLingenieurs

16.05 – 16.20 Introductie van onze best practices matrix door Business Line manager Digital Acceleration & support Otto Schepers van Witteveen + Bos

16.20 – 16.45 Drie pitches van digitale tools

16.45 – 17.00 Reactie met aandacht voor belemmeringen door 2 opdrachtgevers

17.00 – 17.15 Discussie over kansen en belemmeringen

17.15 Sluiting sessie door Jacolien Eijer

 

Wil je deelnemen aan deze sessie, meld je dan nu aan door een mail te sturen naar Ellen Smit via ellen.smit@nlingenieurs.nl. 

×

Aanmelden nieuwsbrief