Agenda

Samen-(door)werken aan rioolbeheer / stedelijk waterbeheer

17 september 2020 9:45 tot 12:00 uur

Digitale sessie via zoom

De komende jaren staan er belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer maakt dat goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen steeds nadrukkelijker op de kaart komt te staan. Een goede relatie en samenwerking tussen gemeenten en rioleringsbedrijven is daarom noodzakelijk.

De Coronacrisis maakt de problematiek extra urgent: hoe zorgen we er met een gezamenlijke inspanning voor dat het werkaanbod stabiel blijft, de gestelde doelstellingen ten aanzien van rioolbeheer en klimaatadaptatie behaald worden, onder de randvoorwaarde dat de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer niet wordt geschaad? Met een enquête willen we de effecten van de huidige corona problematiek op de deelmarkt rioolbeheer in kaart brengen en bespreken. Wij verzoeken u die enquête in te vullen via deze link (deze kunt u ook invullen wanneer u verhinderd bent op 17 september).

Boris van der Ham, Voorzitter van de Vereniging van Afvalbedrijven zal de bijeenkomst inleiden. De ontmoeting zal bestaan uit een plenair gedeelte over de uitdagingen in rioolbeheer (Hugo Gastkemper, directeur RIONED) en een heldere uitleg over de werking van het rioleringsfonds (John Witkamp, voorzitter sectie rioolbeheer Vereniging Afvalbedrijven). Vervolgens geeft Bram Ooms van Wateropleidingen een toelichting op de enquêteresultaten.

Wanneer

Donderdag 17 september 2020 van 10:00 tot 12:00 (inloop vanaf 09:45)

Waar

Online via Zoom (gefaciliteerd door Wateropleidingen)

Programma

09:45               Wachtkamer open (digitale inloop)

10:00 - 10:10   Opening en instructie

10:10 - 10:40   Plenair gedeelte

 • Uitdagingen in rioolbeheer (Hugo Gastkemper, RIONED)
 • Werking rioleringsfonds (John Witkamp, Vereniging Afvalbedrijven)
 • Toelichting enquêteresultaten (Bram Ooms, Wateropleidingen)

10:40 - 11:00   Pauze

11:00 - 12:00   Deelsessies:

 • Werken op afstand | Godelieve Meeuwissen (Waal & Linge)
  In deze deelsessie bespreken we hoe je je werk op afstand goed kunt blijven doen. Hoe werk je samen met je collega’s als je ze niet of nauwelijks ziet? Hoe houden we de voortgang in het werk en zorgen we toch voor de benodigde afstemming. Hoe zorgen we ervoor dat de aandacht voor klimaatadaptatie niet verslapt. Je dacht nog even dat videobellen de oplossing was, maar dat zijn jullie intussen ook behoorlijk beu. Wat dan wel? Hoe zorg je dat jij en jouw collega’s, ook vanuit huis, fit en fris het werk kunnen blijven doen?
 • Aanbesteden in Coronatijd | Marcel Tirion (Gemeente Den Haag)
  In deze deelsessie bespreken we hoe rioleringsprojecten op planning kunnen worden gehouden in de huidige omstandigheden. Omgevingsmanagement en burgerparticipatie moeten anders worden vormgegeven. De basisvoorwaarden blijven dezelfde: uitvoeringskracht door beschikbaarheid van de juiste mensen en goede meerjarenplanning. In een open gesprek willen we ervaring en kennis uitwisselen.
 • Samenwerkingsmodellen | Henk Langkamp (Roelofs Groep)
  Hoe kan een “Bouwteam” bijdragen aan een gelijkwaardige onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hoe draagt deze samenwerking tevens bij om te werken aan oplossingen voor de uitdagingen van nu: zoals duurzaamheid, circulariteit,  klimaat en energietransitie?
 • Digitale participatie organiseren | Maureen ter Steege (Over Morgen)
  In deze deelsessie bespreken we hoe we de participatie doorgang kunnen laten vinden. Hoe zorgen we ervoor dat de risicodialogen worden opgestart en uitgevoerd, hoe betrekken we de omgeving bij rioolvervangingsprojecten en zorgen we ervoor dat bewonersparticipatie goed en veilig verloopt? We verkennen met elkaar de mogelijkheden en bieden handvatten voor digitale participatie.

Voor wie

Projectmanagers, projectleiders, rioolbeheerders, technologen en assetmanager zijn van harte welkom. Of u werkt bij een gemeente, of ben lid van VA, Koninklijke NLingenieurs, NSTT of Bouwend Nederland

 

Interesse?

Meld u hier aan. In het aanmeldformulier maakt u ook een keuze voor de deelsessie die je wilt bijwonen. U ontvangt rond 10 september nog een uitnodiging met meer informatie over het definitieve programma. 

×

Aanmelden nieuwsbrief