afbeelding voor post: Rijksprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

Rijksprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

2 mei 2024 Infra

Leden van NLingenieurs nemen deel aan een nieuw initiatief genaamd het Rijksprogramma KCI. Ze nemen deel aan twee groepen: Willemien Bosch, directeur NLingenieurs neemt deel aan de stuurgroep, deze wordt SG PODI genoemd wat staat voor Stuurgroep Publieke Opdrachtgevers Duurzame Infrastructuur. Peter Gosselink, Adviseur Duurzaamheid Infra, neemt deel aan het uitvoerende team (PODI genaamd). 

Deelnemende partijen in het Rijkspgrogramma zijn: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Rijkswaterstaat (RWS), Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW), Stadswerk, CROW en Koninklijke NLingenieurs. 

Lees meer over het Rijksprogramma KCI op: https://www.duurzame-infra.nl 

Wat zijn de uitdagingen en doelstellingen 

De deelnemers van het Rijksprogramma proberen te bereiken dat het Rijk en de provincies in 2030 klimaatneutraal en circulair zijn. Voor andere overheidsorganisaties geldt dat ze dat in 2050 moeten zijn. Het is een grote uitdaging om technische oplossingen te vinden, die duurzaam zijn, zonder dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen in gevaar komen. 

Lees meer over dit onderwerp in deze publicatie: 
https://www.betonenstaalbouw.nl/artikel/kci-programma-is-dilemma-voor-veel-assetbeheerders 

Waarom neemt NLingenieurs deel aan de nieuwe stuurgroep in het Rijksprogramma KCI? 

De verwachting is dat dit Rijksprogramma een impuls gaat geven aan het verduurzamen van de grond-, weg- en waterbouw sector (GWW). Allerlei belangrijke publieke partijen zijn in het programma vertegenwoordigd, dit vergroot de kans op succes. Er zijn bovendien door al deze partijen ambitieuze doelen uitgesproken voor duurzaamheid. 

NLingenieurs denkt dat het van toegevoegde waarde is om deel te nemen aan dit Rijksprogramma, omdat de doelen van het Rijksprogramma direct te maken hebben met de kernactiviteiten van de leden van NLingenieurs. Advies- en ingenieursbureaus spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de infrasector. Ingenieurs en adviseurs kunnen vanuit hun expertise aan allerlei partijen concrete handvatten geven om acties te ondernemen. Deelname stelt leden van NLingenieurs in staat om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen en vroegtijdig trends te signaleren. Daarnaast verwachten zij dat het Rijksprogramma openingen biedt voor nieuwe business voor de leden. 

Wat is de taak van de stuurgroep en het uitvoerend team? 

De stuurgroep en het uitvoerend team hebben als taak om dit programma te leiden. Het is belangrijk om alle initiatieven voor duurzaamheid in de sector goed op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde richtlijnen volgt. De stuurgroep bekrachtigt de beslissingen van het uitvoerend team en ‘versterkt daarmee de uitvoerende kracht van de samenwerking tussen de publieke opdrachtgevers’. 

 

Wat is de aanleiding van dit initiatief? 

Sinds 2012 werken we samen aan het verduurzamen van de sector. Dit heeft al mooie resultaten opgeleverd, maar om de ambities met betrekking tot Klimaatneutraliteit en Circulariteit te behalen hebben we nog meer focus, regie, samenwerking en monitoring en controle nodig dan voorheen. 

×

Aanmelden nieuwsbrief