Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Koninklijke NLingenieurs op 27 januari zijn de winnaars van De Vernufteling 2021 bekendgemaakt. De inzending ‘Kleinschalige (package) Nereda-installatie’ van Royal HaskoningDHV werd door de vakjury verkozen tot meest innovatieve ingenieursproject met maatschappelijke meerwaarde. De jury was onder de indruk van deze oplossing voor droogte die flexibiliteit brengt in de bestaande starre afvalwatersystemen. Daarnaast won de inzending ‘Automatische schadebeeldherkenning’ van Antea Group de publieksprijs met 32% van de in totaal 2.150 stemmen.

De vakjury waardeert de winnende inzending van Royal HaskoningDHV als hoogst vanwege het vernuftige karakter en het maatschappelijke en economische belang. De innovatie speelt in op de toenemende behoefte in de wereld aan voldoende schoon water in droge periodes. Met deze kleinschalige, inplugbare versie van de al bestaande Nereda is het mogelijk om plaatselijk rioolwater af te tappen, te zuiveren tot de gewenste kwaliteit en te gebruiken. Het geeft daarmee de mogelijkheid om te werken aan een meer flexibel afvalwatersysteem dat ervoor kan zorgen dat water veel meer plaatselijk kan worden verwerkt en hergebruikt. Daardoor wordt het een hanteerbare oplossing voor waterschappen die graag willen transformeren naar meer lokale systemen, maar nu gevangen zitten in de kosten lock in van het huidige rioolstelsel. Door deze Nereda packages te gebruiken kan langer gebruik gemaakt worden van de bestaande zuiveringen wat een aanzienlijk economisch voordeel met zich meebrengt. Een van de juryleden vergeleek de winnaar met een paperclip: “Als je het ziet, lijkt het misschien een simpel concept, maar je moet er maar opkomen.”

Winnaar Vakjuryprijs: Royal HaskoningDHV

Winnaar Publieksprijs: Antea Group 

De Vernufteling 2021

Jaarlijks organiseert Koninklijke NLingenieurs in samenwerking met vakblad De Ingenieur de verkiezing van meest innovatieve ingenieursproject. Het doel van de Vernufteling is het werk van advies- en ingenieursbureaus erkenning en bekendheid te geven. Techniek zit voor de meeste Nederlanders verstopt achter vanzelfsprekende verworvenheden als viaducten, waterzuivering of verwarming. De Vernufteling maakt deze zichtbaar. Elk vernieuwend, technologisch geavanceerd of baanbrekend project met een duidelijke maatschappelijke relevantie en met betrokkenheid van een of meer van de leden van Koninklijke NLingenieurs kon worden ingezonden om in aanmerking te komen voor De Vernufteling.

Drie nominaties door de vakjury

De drie nominaties die kans maakten op de juryprijs van De Vernufteling 2021 waren Antea Group met ‘Automatische schadebeeldherkenning, Royal HaskoningDHV met ‘Kleinschalige (package) Nereda-installatie’ en TAUW met ‘Lachgasemissies in RWZI’s vernuftig te lijf met Machine Learning’. Voor de vakjury, die bestaat uit deskundigen op het gebied van ontwerp, ingenieurswerk en innovatie, was bij de keuze van genomineerden doorslaggevend of het project vernuft uitstraalt en economisch en maatschappelijk van belang is. Juryvoorzitter en directeur van Koninklijke NLingenieurs Jacolien Eijer over de inzendingen: “Waar vorig jaar tastbare toepassingen de boventoon voerden, hebben de meeste inzendingen nu een link met data-science zoals machine learning, en digital twins. Ook al viel het aantal inzendingen wat tegen ten opzichte van andere jaren, de kwaliteit van de projecten was hoog. Wij vonden het goed om te zien dat bij de ingenieursbureaus de focus bij de innovaties ligt op het klimaat en de vervangingsopgave.”

Opname van de uitreiking

De Vernufteling werd uitgereikt op 27 januari 2022 tijdens de nieuwjaarsreceptie van Koninklijke NLingenieurs.

Bekijk hier de opname van de uitreiking van De Vernufteling.