Jury 

De jury van de Vernufteling bestaat uit belangrijke stakeholders voor Koninklijke NLingenieurs en deskundigen op het gebied van ontwerp en ingenieurswerk. 

Juryvoorzitter: Annemieke Nijhof - Algemeen Directeur Deltares

Annemieke Nijhof werkt bijna 30 jaar aan verschillende aspecten van de duurzame leefomgeving. Zij heeft werkervaring in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid en is nu Algemeen Directeur van Deltares: hét kennisinstituut op het gebied van de ondergrond en watersystemen. Daarnaast is ze toezichthouder en adviseur van kennisinstellingen, de overheid, NGO’s en de financiële sector. Ze was topvrouw van het jaar 2015 vanwege haar vasthoudende inzet voor diversiteit en inclusie in organisaties.

Annemieke: "Ik ben vereerd dat ik voorzitter van de jury mag zijn van De Vernufteling, inmiddels een begrip in de wereld van ingenieurs. Een innovatieprijs is een ontzettend mooi middel om al die grote en kleine vernieuwingen, ingenieuze vindingen en ontdekkingen in de schijnwerpers te zetten en zo te laten zien hoe onmisbaar ingenieursbureaus zijn bij het creëren van nieuwe kansen en het oplossen van problemen. En misschien wel nog belangrijker: de ingenieur die meestal bescheiden in de luwte blijft krijgt de erkenning die hem of haar toekomt.

Drs. Pancras Dijk - Hoofdredacteur De Ingenieur

Drs. Pancras Dijk (geb. Sint Pancras, 1973) belandde na zijn opleiding aan de VU in Amsterdam in de journalistiek. Na zeven jaar voor persbureau Associated Press te hebben gewerkt en veertien jaar voor National Geographic is hij sinds eind 2018 hoofdredacteur van het tijdschrift De Ingenieur, het grootste techniekblad van Nederland. Als jurylid zal hij vooral letten op de relevantie voor de samenleving. Kan de vinding breed worden toegepast en zo werkelijk een verschil maken op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven van het moment?

William van Niekerk - Directeur TKI Bouw en Techniek 

TKI Bouw en Techniek stimuleert kennis- en innovatieontwikkeling in de ontwerp-, bouw- en technieksector om te komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. William kijkt uit naar de innovaties vanuit de advies- en ingenieursbureaus: "Innovaties veranderen de wereld waarin wij en toekomstige generaties leven. Die innovaties ontstaan bij mensen die een goed idee hebben en het vermogen hebben dit te delen met hun omgeving. Ze inspireren anderen om te veranderen en om innovaties te financieren, schaalbaar te maken en nuttig te maken voor de maatschappij. Ik hoop, als jurylid, een bijdrage te kunnen leveren aan de erkenning van deze bijzondere mensen en hun ideeën en te benadrukken welke bijdrage zij aan onze maatschappij leveren."

 

Overige juryleden worden nog bekend gemaakt.

 

De jury van de Vernufteling bestond in 2021 uit: 

Ir. Joanne Meyboom-Fernhout - President KIVI

Na haar studie mijnbouwkunde aan de TU Delft vertrok ir. Joanne Meyboom-Fernhout naar het buitenland en is zij werkzaam geweest over de hele wereld. In die periode heeft zij in diverse commercieel-technische development functies gewerkt, waarbij betaalbaarheid en uitvoerbaarheid twee belangrijke graadmeters waren voor de ontwikkelde oplossingen. Na haar terugkeer in Nederland heeft zij veertien jaar voor een energiebedrijf gewerkt, zowel in beleidsfuncties als ook in technisch-operationele functies. Sinds 2016 is zij werkzaam bij Siemens, waar zij verantwoordelijk is voor de business smart infrastructure die op intelligente wijze energiesystemen, gebouwen en industrieën verbindt om de manier waarop we leven en werken aan te passen en te laten evolueren. Die vernuftige missie sluit volgens haar mooi aan bij het mogen jureren van de Vernufteling prijs. Joanne vindt het belangrijk dat een project direct een gevoel van ontzag oplevert. Het moet de emotie opwekken “ongelofelijk dat iemand zoiets kan bedenken”. En dan het liefst een simpele oplossing voor een complex probleem.

Paul de Beer - Programmamanager Zuidwestelijke Delta

Paul was eerder werkzaam in het bedrijfsleven, in het onderwijsveld, als wethouder in Breda en nu als programmanager van de Zuidwestelijke Delta, onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma. In iedere werkkring heeft hij zich in het bijzonder ingezet om jonge mensen met innovatieve ideeën podium te geven. Vanuit de duurzaamheids- en klimaatportefeuille doen zich nu de meeste kansen voor. In deze tijd van systeemtransities is kiezen voor technologische toepassingen die zich nog niet 100% hebben bewezen niet vanzelfsprekend. Als jurylid hoopt Paul weer extra inspiratie op te doen en beter zicht te krijgen op nieuwe oplossingen. Innovatie zit hem niet altijd in steeds complexere technologie, maar laat zich soms ook zien in het verbinden van het reeds bestaande of in opmerkelijke eenvoud. Deze kant van de innovatie heeft Paul zijn bijzondere interesse.

Henk Visscher is hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie van de faculteit Bouwkunde aan de TUDelft

Zijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten richten zich vooral op het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Nederland, Europa maar ook in b.v. China. Sinds twee jaar is hij sterk betrokken bij het BTIC (Bouw- en Techniek Innovatie Centrum) als vertegenwoordiger van 4TU-Bouw. Het BTIC zet zich in voor meerjarige, brede en open innovatieprogramma’s voor de Ontwerp-, Bouw- en Techniek sector. De programma’s zijn gericht op ondermeer de Energietransitie van de bestaande gebouwen, Circulaire Bouweconomie, Digitalisering, Vernieuwingen civiele kunstwerken, Klimaatadaptatie, Emissiearme bouwprocessen en de Nieuwbouw opgave. Bij het beoordelen van de inzendingen voor de Vernufteling zal hij vooral letten op ideeën die origineel zijn en grote potentie hebben om bij te dragen aan de innovatatieopgave voor de OBT sector.

Drs. Pancras Dijk - Hoofdredacteur De Ingenieur

Drs. Pancras Dijk (geb. Sint Pancras, 1973) belandde na zijn opleiding aan de VU in Amsterdam in de journalistiek. Na zeven jaar voor persbureau Associated Press te hebben gewerkt en veertien jaar voor National Geographic is hij sinds eind 2018 hoofdredacteur van het tijdschrift De Ingenieur, het grootste techniekblad van Nederland. Als jurylid zal hij vooral letten op de relevantie voor de samenleving. Kan de vinding breed worden toegepast en zo werkelijk een verschil maken op het gebied van de grote maatschappelijke opgaven van het moment?

Jacolien Eijer - de Jong - Directeur Koninklijke NLingenieurs

Jacolien studeerde Milieuhygiëne (integraal waterbeheer) aan de Wageningen University & Research. Haar carrière startte bij Ingenieursbureau Oranjewoud waarna ze in dienst trad bij Witteveen+Bos. Na tien jaar in de branche werkzaam te zijn geweest als adviseur/projectmanager stapte ze over naar de overheid, eerst als leidinggevende bij InformatieDesk standaarden Water (IDsW), verantwoordelijk voor de standaarden voor de gehele watersector in Nederland en snel daarna naar Rijkswaterstaat waar zij het kennismanagementbeleid vormgaf. Sinds 2015 is zij directeur van Koninklijke NLingenieurs. Jacolien houdt erg van het “ingenieursdenken”: de vaste overtuiging dat voor elk probleem, elke uitdaging wel een oplossing bestaat. Die oplossingen zijn hard nodig want ons land moet flink op de schop. Bij de jurering zal Jacolien vooral letten op het maatschappelijk belang en mogelijke impact van het project en  de wijze waarop de inzender die waarde zichtbaar heeft kunnen maken.

Ir. Henk van Oostveen – Manager Techniek Strategie bij ProRail AssetManagement

Henk van Oostveen is direct na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft gestart in de spoorsector. De eerste 15 jaar van zijn carrière bracht hij door bij NS/NedTrain waar hij diverse functies had op het gebied van nieuwbouw, verbouw en onderhoud van treinen. In 2007 volgde zijn overstap naar ProRail waar hij de afgelopen jaren heeft gewerkt in het domein assetmanagement van de railinfrastructuur met een bijzondere focus op onderhoud en informatievoorziening. Als jurylid zal Henk met name kijken naar de bijdrage aan het maatschappelijk belang en de duurzaamheid in het bijzonder. Gezien zijn achtergrond zal ook de onderhoudbaarheid van het idee de nodige aandacht krijgen.