Team: Sweco - Boerenwaterstof 
Teamleden: Chris van Vliet, Tamara Monster, Jet Greevink, Noor Boon en Pascal Zeeman

 

Op dit punt in de energietransitie beschikken we over te weinig netcapaciteit om energie die we tijdens piekmomenten, zoals zeer zonnige dagen of winderige dagen, niet kunnen terugleveren aan het net. Het gaat zo ver dat nieuwe windmolen- en zonneparken niet meer kunnen worden aangesloten of worden uitgezet. Dit levert op jaarbasis een verlies van 15% van alle opgewekte duurzame energie. Daarnaast zijn grote batterijen om dit op te vangen (nog) niet rendabel en put dit in recordtijd schaarse Rare Earth Elements uit die de basis vormen voor de huidige batterijen. Dit is met name te wijten aan de EV-revolutie, maar die niet haalbaar is voor zwaar transport. Waterstof is onder druk een hoog energiedicht medium, maar levert met elektrolyse slechts 60% rendement en in 80% van de gevallen wordt dit met fossiele brandstoffen gemaakt.   

In Nederland is een mestoverschot van ruim 24,7 miljoen ton. Dit zorgt grote voor problemen in de samenleving, waaronder hoge uitstoot van broeikasgassen, de stikstofcrises en het verzuren van natura 2000 gebieden met als gevolg boerenprotesten die het land verdelen. 

Bovengenoemde problemen worden in ons idee geïntegreerd om elkaar op te lossen met Boerenwaterstof. Wij willen met behulp van plasmalysetechnologie mest omzetten naar waterstof, waarmee niet alleen een 60% rendementsverbetering behaald wordt, maar ook broeikasgassen zoals CO2, methaan en stikstof wordt afgevangen. Deze omzetting zal gebeuren tijdens energie-piekmomenten lokaal bij het tankstation, zodat de voetafdruk van boerenwaterstof nog kleiner wordt door vervoer, wat ook nog eens lastig is bij waterstof door het onder grote druk te moeten vervoeren, te elimineren. Deze waterstof zal dan getankt kunnen worden door personen- en zwaar vervoer.

Door boerenwaterstof wordt het eens stuk haalbaarder om aan de nationale en Europese energietransitie-doelstellingen van 2030 te voldoen. Daarnaast doe we in dit project een voorzet voor een pilot-locatie waar de grootste kans van slagen ligt volgens ons. 

Op dit punt in de energietransitie beschikken we over te weinig netcapaciteit om energie die we tijdens piekmomenten, zoals zeer zonnige dagen of winderige dagen, niet kunnen terugleveren aan het net. Het gaat zo ver dat nieuwe windmolen- en zonneparken niet meer kunnen worden aangesloten of worden uitgezet. Dit levert op jaarbasis een verlies van 15% van alle opgewekte duurzame energie. Daarnaast zijn grote batterijen om dit op te vangen (nog) niet rendabel en put dit in recordtijd schaarse Rare Earth Elements uit die de basis vormen voor de huidige batterijen. Dit is met name te wijten aan de EV-revolutie, maar die niet haalbaar is voor zwaar transport. Waterstof is onder druk een hoog energiedicht medium, maar levert met elektrolyse slechts 60% rendement en in 80% van de gevallen wordt dit met fossiele brandstoffen gemaakt.   

In Nederland is een mestoverschot van ruim 24,7 miljoen ton. Dit zorgt grote voor problemen in de samenleving, waaronder hoge uitstoot van broeikasgassen, de stikstofcrises en het verzuren van natura 2000 gebieden met als gevolg boerenprotesten die het land verdelen. 

Bovengenoemde problemen worden in ons idee geïntegreerd om elkaar op te lossen met Boerenwaterstof. Wij willen met behulp van plasmalysetechnologie mest omzetten naar waterstof, waarmee niet alleen een 60% rendementsverbetering behaald wordt, maar ook broeikasgassen zoals CO2, methaan en stikstof wordt afgevangen. Deze omzetting zal gebeuren tijdens energie-piekmomenten lokaal bij het tankstation, zodat de voetafdruk van boerenwaterstof nog kleiner wordt door vervoer, wat ook nog eens lastig is bij waterstof door het onder grote druk te moeten vervoeren, te elimineren. Deze waterstof zal dan getankt kunnen worden door personen- en zwaar vervoer.

Door boerenwaterstof wordt het eens stuk haalbaarder om aan de nationale en Europese energietransitie-doelstellingen van 2030 te voldoen. Daarnaast doe we in dit project een voorzet voor een pilot-locatie waar de grootste kans van slagen ligt volgens ons.