afbeelding voor post: Bouwberaad roept Rijk op om vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit te schuiven

Bouwberaad roept Rijk op om vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit te schuiven

29 februari 2024

Den Haag, 29 februari 2024

We kunnen alleen nieuwe huizen bouwen, nieuwe energie infrastructuur aanleggen of dijken en waterkeringen klimaatbestendig maken, als onze infrastructuur op orde is. Infrastructuur is de drager van onze economie en maatschappij. Het vooruitschuiven van de vernieuwing leidt tot meer incidenten en ongeplande afsluitingen. Om noodgedwongen herstel te kunnen uitvoeren, ontstaan grote bereikbaarheidsproblemen. Het is hoog tijd dat de politiek dit probleem serieus neemt. Het Bouwberaad pleit voor investeringen, het instellen van een basiskwaliteitsniveau en rijksregie op het langjarig uitvoeren van deze vernieuwingsopgave.

Namens het Bouwberaad overhandigde Carla Moonen, voorzitter van Koninklijke NLingenieurs, vandaag een position paper aan demissionair Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Hiermee vragen de partners van het Bouwberaad om een structurele aanpak van onze infrastructuur. Aanleiding is het TNO rapport ‘Vernieuwingsopgave infrastructuur’ van oktober 2023.

Oproep
Het doorschuiven van de vernieuwing van onze infrastructuur leidt tot steeds meer incidenten, afsluitingen en beperkingen. Deze belemmeringen zullen alleen maar toenemen, waardoor een succesvolle uitvoering van de verschillende ruimtelijke opgaven onmogelijk dreigt te worden.

Het Bouwberaad roept op om:

  • De vernieuwing van de spoor- en waterwegen en het wegennet hoog op de agenda te zetten.
  • Structureel meer middelen beschikbaar te stellen, op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, voor instandhouding en renovatie van infrastructuur.
  • De vernieuwing te waarborgen door een basiskwaliteitsniveau voor infra-objecten vast te stellen en regie te nemen bij het opzetten van een langjarig programma voor uitvoering van deze opgave.

Aanbod vanuit de sector
De ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector zijn zich bewust van hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Om het tempo van de vernieuwingsopgave omhoog te krijgen, zullen ontwerpers, bouwers en technici hun kennis, mensen en materialen nog slimmer moeten inzetten.

Alleen wanneer het Rijk gehoor geeft aan deze oproep, kunnen we gezamenlijk effectief deze vernieuwingsopgave van de infrastructuur van Nederland versnellen.


“Een planmatig gebiedsgericht uitvoeringsprogramma met meer financiële middelen is noodzakelijk om Nederland bereikbaar en veilig te houden”, zegt Carla Moonen, voorzitter van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs. “Het gaat om 2,4 miljard per jaar tot 2030. Dit geldt voor een deel van de infrastructuur. Denk daarbij aan wegen, bruggen, viaducten en riolering.”


Deze position paper wordt aangeboden namens: AEDES, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs, Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, NEPROM, Techniek Nederland, TKI Bouw en Techniek, TKI Urban Energy, TNO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en WoningBouwersNL.

- EINDE PERSBERICHT -

Voor mediaoptredens en interviews kunt u contact opnemen met Carla Moonen, voorzitter Koninklijke NLingenieurs, via E carla.moonen@nlingenieurs.nl 

Over het Bouwberaad

Het Bouwberaad is opgericht als platform voor overheid, opdrachtgevers, opdrachtnemers, toeleveranciers en kennisinstituten in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Het platform is bedoeld om grote maatschappelijke thema’s in de gebouwde omgeving, zoals de energietransitie, digitalisering, grondstoffengebruik, circulariteit, stikstof, klimaat adaptief bouwen, de human capital agenda en mobiliteit te bespreken en belemmeringen gezamenlijk weg te nemen. Het gaat erom de uitvoeringskracht te vergroten.

×

Aanmelden nieuwsbrief