afbeelding voor post: Cobouw column: Next Level in de waterwereld

Cobouw column: Next Level in de waterwereld

21 november 2023 Digitalisering

Next Level in de waterwereld

Franc, is er nog wel genoeg ingenieurscapaciteit in de watersector? Zijn er nog genoeg mensen straks voor mijn projecten? Vragen van vandaag de dag. Nieuwe vragen die we niet gewend zijn. We lijken in een perfecte storm terecht te komen waarbij de fronten van de drinkwatermarkt, afvalwatermarkt en arbeidsmarkt in elkaar schuiven.

De drinkwatermarkt kampt met waterschaarste en nieuw soortige verontreinigingen die een grotere investering vragen op de korte termijn. Voor de afvalwatermarkt wordt er in 2027 nieuwe nationale wetgeving van kracht, waarbij men aan scherpe lozingseisen moet voldoen. Tegelijkertijd is nieuwe Europese wetgeving in de maak voor onder meer verwijdering van microverontreinigingen. Ook hier zijn grotere investeringen nodig op de korte termijn. Tel daarbij de moeilijke arbeidsmarkt op waar het steeds lastiger wordt om de groeiende lijst vacatures in te vullen en hier heb je je verklaring voor de eerdergenoemde vragen, die vandaag de dag gesteld worden. Dan heb ik het nog niet eens over al die ingenieurs die nodig zijn om de dijken 3 meter te verhogen.


We zullen uit een ander vaatje moeten tappen dan we gewend zijn te doen, we moeten naar ‘next level’. En dat kan ook. We hebben de laatste decennia geoefend met allerlei contract- en samenwerkingsvormen. Daar moeten we nu de vruchten van gaan plukken. Zo efficiënt mogelijk werken door geen dubbele teams neer te zetten en zo laag mogelijke offertekosten nastreven om geen hele ontwerpen van een zuivering of gemaal in de prullenbak te gooien. De risico’s beleggen bij degene die ze kan beheersen en zorgen voor financieel gezonde projecten in een projectomgeving waar het fijn samenwerken is. Een gezonde sector is immers belangrijk voor de aanwas van nieuw talent.

We kunnen ons ingenieurswerk voor de ontwerpen verregaand programmeren voor een forse reductie van de doorlooptijd en verhoging van de kwaliteit. Dat stelt ons in staat om meer samen te doen en samen te delen, samen inkopen en programmatisch te werken in plaats van projectje-na-projectje. Next level. Doe je mee? De waterwereld is fantastisch!

Deze column is geschreven door Franc van der Wielen, Director Waste Water Royal HaskoningDHV en lid van NLingenieurs

Lees de column ook op de website van Cobouw.

 

×

Aanmelden nieuwsbrief