afbeelding voor post: Let op je woorden - bij het spreken over gezondheid!

Let op je woorden - bij het spreken over gezondheid!

26 oktober 2023 Digitalisering

“Wij maken toch geen mensen beter?” Die vraag kreeg ik eens van een collega toen ik begon over de impact die een ingenieur kan hebben op een gezonde leefomgeving. Een vraag die veel minder eenvoudig te beantwoorden is dan je op het eerste gezicht zou denken. En zelfs als ik spreek met collega’s of opdrachtgevers die werken aan een gezonde leefomgeving, gebeurt het regelmatig dat we beiden een andere interpretatie hebben van de inhoud en reikwijdte van het woord 'gezondheid'.  

Communicatie en taal hebben alles met elkaar te maken en we zitten dringend verlegen om meer eenduidigheid, een gemeenschappelijke taal, in het spreken over een gezonde leefomgeving. Zeker met het oog op de invoering van de Omgevingswet die overheden verplicht om een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken. Laat ik op voorhand één misverstand wegnemen: gezondheid is niet simpel te maken of te vatten in één allesomvattende indicator.  

De begrippen ‘beschermen en bevorderen van gezondheid’ zijn het fundament waarop we woorden geven aan gezondheid. Wat moeten we ‘minder slecht’ doen en wat kan er ‘meer beter’? Taal, structuur en eenduidigheid helpen bij het bouwen aan een gezonde leefomgeving en het monitoren van gezondheid in de leefomgeving. Dan kunnen we ‘gaan spreken met’ en ‘luisteren naar’ om er samen voor te zorgen dat onze wereld gezonder wordt.  

Spreken doen we echter niet alleen met woorden, maar ook met daden. Als brancheambassadeur zie ik dat voorbeeldgedrag essentieel is om samen tot een duurzaam gezonde leefomgeving te komen. Daarnaast hebben we niet alleen sprekers nodig, maar ook luisteraars. Verschillende werelden moeten bij elkaar komen: de zorgsector, overheden, kennisinstellingen, ontwikkelaars, ontwerpers en ook de ingenieurs. En ja, voor een gezonde wereld hebben we niet alleen een dokter nodig, maar ook een ingenieur! Wij bouwen de wereld en kunnen de voorwaarden aanbrengen waarbinnen gezond leven mogelijk is. Kom maar vragen, we luisteren graag en laten onze handen spreken. 

----------------

Jos Schild, brancheambassadeur Gezonde & duurzame gebouwde omgeving NLingenieurs en Sustainability manager bij Royal HaskoningDHV

Fotografie door Julia van Kralingen

Deze column is gepubliceerd in de Cobouw.

×

Aanmelden nieuwsbrief