afbeelding voor post: NLingenieurs community Bodem en ondergrond presenteert op AquaConSoil 2023

NLingenieurs community Bodem en ondergrond presenteert op AquaConSoil 2023

2 oktober 2023 Digitalisering

Op het internationale congres Aquaconsoil van 11 – 15 september, in Praag heeft de NLingenieurs community Bodem en ondergrond een sessie verzorgd over de bodemprofessional van de toekomst. In deze community werken Antea-group, Arcadis, RHDHV, Sweco, Tauw en Witteveen+Bos nauw samen op een aantal thema’s binnen de bodemsector.

Het besef is er dat voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatopgave, energietransitie, landbouwtransitie het domein van bodem en ondergrond cruciaal is.  Dit wordt ondersteund door nieuw beleid en regelgeving, denk aan de beleidsnotitie ’Water en bodem sturend’, maar ook aan nieuw
EU beleid en regelgeving zoals de Soil Ambition en de Soil monitoring directive. Werk aan de winkel dus voor de bodemprofessional?! De bestaande generatie bodemprofessionals is echter veelal monodisciplinair opgeleid, waarvan een significant deel afkomstig is uit de bodemsaneringssector. De huidige vraagstukken vragen enerzijds om een professional met een brede blik, maar anderzijds ook met kennis van zaken (de zogenaamde T-shape professional). Een ander issue is dat de instroom in het onderwijs stagneert op het domein, met name op het HBO, waar het aantal bodemopleidingen nog zeer beperkt is. Hoe dit te tackelen was de vraag die centraal stond in deze interactieve sessie.

Voor het internationale publiek werd de situatie in Nederland geschetst en werd gediscussieerd over oplossingen
. De sessie bestond uit meerder onderdelen, allereerst werd de Nederlandse situatie geschetst (door Martin Doeswijk van Tauw en Willem Hendriks van Witteveen+Bos) gevolgd door een korte inleiding over de T-shape professional (door Iris van der Veen van Tauw).

Aansluitend werden ter illustratie een tweetal cases gepresenteerd, waarmee de veranderende rol van de bodemprofessional werd geïllustreerd: de Markerwadden (Daniel Rits van Witteveen+Bos) en het circulair herontwerpen van diepe putten (Erone Winters-Breur en Jurgen Goos van Sweco). Daarna volgt een paneldiscussie en gesprek met de zaal. Naast NLingenieurs (Willem Hendriks) waren Rijkswaterstaat-Bodem+ (Margot de Cleen), Saxion Hoogeschool (lector Geert Roovers), Deltares (Gerard Blom) en Jong bodem (Marissa Frambach) vertegenwoordigd. Het was een boeiende sessie waarin de nodige aspecten naar voren kwamen, zoals de noodzaak van goed onderwijs op dit vlak, betere samenwerking in de gehele keten om inefficiëntie tegen te gaan en ruimte en middelen voor innovatie.  

×

Aanmelden nieuwsbrief