afbeelding voor post: Column Cobouw Nieuwe voorwaarden voor adviseurs: doe mee met de consultatie

Column Cobouw Nieuwe voorwaarden voor adviseurs: doe mee met de consultatie

28 februari 2022

Sinds ik bestuursvoorzitter ben van Koninklijke NLingenieurs kom ik graag bij onze leden over de vloer. Zo maak ik momenteel een ronde langs onze grotere mkb-leden en ben ik iedere keer weer gegrepen door het vakmanschap en de gedrevenheid.

Tijdens die bezoeken spreken we ook geregeld over zaken die leden dwarszitten. Een van die onderwerpen is de grote diversiteit aan inkoopvoorwaarden waar bedrijven tegenaan lopen. Vooral gemeenten hanteren vaak zelf uitgevonden voorwaarden die niet altijd evenwichtig zijn, zoals je bij een volwaardige samenwerking zou hopen.

Vaak worden risico’s eenzijdig bij de adviseur gelegd. Ook komen er onevenredig veel risico’s bij de bedrijven te liggen, ook risico’s waar je niet op kunt sturen. Of dit redelijk is en überhaupt te verzekeren, dat vragen die opdrachtgevers zich vaak niet af. Het is ‘slikken of stikken’: je moet het er als bedrijf maar mee doen en klagen wordt niet gewaardeerd. Soms hoor ik van bedrijven dat ze vanwege de inkoopvoorwaarden reeds verkregen opdrachten alsnog weigeren. Dat is uiteraard een verre van wenselijke situatie. Ook voor opdrachtgevers.

Mede vanuit die optiek werken we als branchevereniging met partners aan nieuwe branchevoorwaarden. Deze dienen dan ter vervanging van de huidige voorwaarden die we als branche samen met de BNA hebben, voor ingewijden bekend als ‘de’ DNR2011. Het doel is dat deze nieuwe voorwaarden voor zowel opdrachtgevers als -nemers voldoende aantrekkelijk zijn en breder geaccepteerd worden. De insteek daarbij is dat deze voorwaarden als ‘paritair’ te kwalificeren. Dat betekent dat deze wettelijk gebruikt moeten gaan worden, tenzij met goede redenen kan worden onderbouwd om daarvan af te zien.

Uiteraard stellen we nieuwe voorwaarden niet zomaar vast. We gaan de conceptversie openbaar consulteren. Iedereen die met deze voorwaarden te maken gaat krijgen kan dus reageren.

Vanaf deze plek in Cobouw roep ik graag alvast alle belanghebbenden op om hun reactie te geven bij deze consultatie! Zo bereiken we evenwichtige ‘paritaire’ inkoopvoorwaarden! Voor iedereen beter.


Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief