afbeelding voor post: Ladder voor Koeling door OSKA

Ladder voor Koeling door OSKA

27 augustus 2020 Binnenklimaat

Brancheambassadeur Klimaatadaptatie Mathijs van Vliet, neemt namens Koninklijke NLingenieurs deel het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA).

OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, richt zich op de uitvoeringspraktijk: de praktijk  waarmee we in Nederland dingen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Standaarden, zoals normen en richtlijnen, spelen hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld in aanbesteding en contracten. OSKA werkt er aan dat nieuwe inzichten over klimaatverandering meegenomen worden in standaarden. In OSKA werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en standaardisatie-organisaties (CROW, ISSO, NEN, RIONED) samen. OSKA PLENAIR is het overkoepelend orgaan van OSKA.

OSKA Plenair heeft begin juli de intentieverklaring “klimaatverandering en koeling gebouwen” vastgesteld. Hierin staan acties en afspraken om er voor te zorgen dat standaarden voor nieuwbouw rekening houden met klimaatverandering. De verklaring geeft aan welke standaarden daarvoor ontwikkeld of aangepast moeten worden.

Het klimaat verandert. Zomers worden heter, winters zachter. Nieuwe gebouwen hebben een lange levensduur, doorgaans meer dan 50 jaar. Het is zaak om bij het ontwerp hiervan rekening te houden met de toekomst. Het initiatief voor de verklaring komt vanuit Klimaatverbond Nederland. Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en standaardisatie-instellingen is in een werkgroep de verklaring opgesteld. Een kernpunt is de ‘ladder van koeling’. Deze geeft aan welke stappen verstandig zijn om er voor te zorgen dat een nieuw gebouw voldoende koel blijft, ook in een heter klimaat. 

Ladder voor koeling:

  1. Hou rekening met de omgeving van gebouwen: water en groen geven verkoeling. Ook de schaduwwerking van bomen is van groot belang.
  2. Voorkom intrede van hitte. Dit betreft zowel bouwtechnische als installatietechnische voorzieningen. Te denken valt aan rekening houden met de oriëntatie van (spui) ventilatiemogelijkheden, de grootte en plaats van gevelopeningen (ramen, deuren) en mogelijke zonwerende voorzieningen (zoals zonwering, overstekken etc.).
  3. Verdrijven van warmte. Te denken valt aan het aanbrengen van voorzieningen die warmte kunnen afvoeren, zoals (nacht)ventilatie.
  4. Efficiënte koelvoorzieningen. Indien alsnog koelinstallaties nodig zijn, is het zaak dat deze energetisch efficiënt zijn en geen koelmiddelen bevatten die schadelijk zijn voor het klimaat.

 

 

 

×

Aanmelden nieuwsbrief