afbeelding voor post: Lid in de kijker: Rho Adviseurs vertelt

Lid in de kijker: Rho Adviseurs vertelt

2 mei 2024

Kun je kort de kernactiviteiten en doelen van jullie bedrijf uitleggen? 

  • Rho Adviseurs ondersteunt overheden en ontwikkelende partijen bij (vooral) de planologische aspecten van gebiedsontwikkeling  
  • Wij ondersteunen overheden bij formuleren beleid voor de fysieke leefomgeving en uitvoeringsaspecten daarvan 
  • Wij ondersteunen overheden bij planologisch/juridisch borgen van beleid voor de fysieke leefomgeving en gebiedsontwikkelingen  

Wat maakt jullie bedrijf uniek? 

  • Ons bedrijf heeft een lange historie (sinds 1928). De wortels van Rho Adviseurs gaan bijna een eeuw terug. Sindsdien zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste, landelijke spelers in de wereld van de ruimtelijke ordening. 
  • Ons bedrijf is eigendom van de medewerkers, via de Stichting Rho, die enig aandeelhouder is en waar de vertegenwoordiging van de medewerkers veto recht heeft bij bepaalde besluiten. Het bedrijf is financieel sterk met een groot eigen vermogen. De winst van het bedrijf blijft in het bedrijf (de stichting) of wordt uitgekeerd aan de medewerkers. 

Wat kun je vertellen over de eigenaar van jullie bedrijf? 

Enig aandeelhouder is de Stichting Rho. De stichting wordt bestuurd door een bestuur waarin ook medewerkers zitting hebben, waarbij de vertegenwoordiging van de medewerkers veto recht heeft bij bepaalde besluiten.   

Waarom hebben jullie besloten om lid te worden? 

Het is al lang geleden dat we lid zijn geworden: wat toen voor ons de voornaamste aanleiding was om lid te worden (destijds van de ONRI) was de kennisuitwisseling/kennisdeling in combinatie met de DNR. 

Welke verwachtingen hebben jullie van het lidmaatschap? 
Belangenbehartiging , Samenwerking tussen bedrijven aan o.a. innovatie, DNR 

Waar zie je (nog meer) kansen voor samenwerking met andere leden? 

  • We werken al veel samen met andere bedrijven, maar dat zou op het gebied van innovatie e.d. nog meer kunnen. 

Op welke manier zouden jullie kunnen bijdragen in de vereniging? 

Dat doen we al op een aantal fronten: 

  • Wij leveren een bestuurslid, en nemen deel aan communities. 
  • Wij organiseren mede samenwerking tussen leden met betrekking tot innovatie
×

Aanmelden nieuwsbrief