afbeelding voor post: Maak kennis met onze nieuwe collega: Sjors Plompen

Maak kennis met onze nieuwe collega: Sjors Plompen

2 mei 2024

Welke positie nemen wij als vereniging in binnen de samenleving en hoe nemen wij deel aan het publieke debat? Welke doelen hebben wij en hoe gaan we die bereiken? Sinds ik in april j.l. begonnen ben als Strategisch Adviseur van onze mooie vereniging mag ik mij bezighouden met precies dat soort vragen. 

Na het behalen van een master in de Filosofie en een start van mijn carrière als project- en procesmanager in de financiële wereld ben ik blij dat ik nu in een rol ben beland waarin ik bij kan dragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Individuen kunnen veel, maar wij mensen kunnen als sociale wezens een enorme impact maken op de wereld. Het is mijn ambitie om die netwerkkracht te versterken en te richten op het tot stand brengen van een wereld die we graag aan de generaties na ons doorgeven. 

Ik zal mij daarin voornamelijk bezighouden met strategische vraagstukken over hoe we ons als vereniging moeten positioneren in allerlei dossiers. Maar ik ben ook contactpersoon en ondersteuner van verschillende communities en leden. Mijn ervaring als proces- en projectmanager kan ik mooi inzetten bij het herzien van de DNR. 

Je zult het van een filosoof misschien niet verwachten, maar het gaat mij erom hierbij zo duidelijk en praktisch mogelijk te zijn. Het is ontzettend waardevol om je te kunnen verdiepen in complexe vraagstukken, om de grote vragen in het leven te onderzoeken en om een genuanceerd verhaal te kunnen vertellen, maar dit kunnen vertalen naar de dagelijkse realiteit is des te sterker. Een van mijn motto’s is daarom dan ook het zogenaamde KISS-principe: Keep It Simple, Stupid. 

Deze nadruk op praktische toepasbaarheid van complexe kennis is wat mij aanstaat aan de ingenieursbranche. Moeilijke maatschappelijke vraagstukken oplossen door op een goede manier vorm te geven aan de fysieke ruimte, tastbaarder dan dat wordt het niet. Tijdens de kennismakingen binnen de vereniging ben ik daarbij alleen maar enthousiaster geworden van de mensen die ik tegenkom. Zowel op het bureau als bij de leden zie ik betrokken en gemotiveerde mensen, die zien dat collectieve problemen collectief moeten worden opgelost. 

Verder kan je ook bij mij terecht als je: wilt weten waarom John Coltrane’s Giant Steps zo berucht is in de jazz-community, graag een Six Nations-wedstrijd wil kijken in de pub, hulp nodig hebt bij het voorbereiden van je kerstdiner, of samen 18 holes lang bij elkaar te rade wil gaan waarom we in hemelsnaam de psychologische kwelling die golf heet vrijwillig ondergaan. 

Graag ga ik met en voor jullie aan de slag en ik kijk uit naar de kennismakingen die nog in het verschiet liggen!  

×

Aanmelden nieuwsbrief