afbeelding voor post: Nieuwjaarstoespraak JongNLingenieurs bestuursvoorzitter Guido Dekker

Nieuwjaarstoespraak JongNLingenieurs bestuursvoorzitter Guido Dekker

16 februari 2021

“Maak de jonge ingenieur leidend in uitdenken van nieuwe manieren van (samen)werken en verbinden" 

Mijn naam is Guido Dekker, ik ben organisatieontwikkelaar bij Bureau de Bont en bij Koninklijke NLingenieurs betrokken als bestuursvoorzitter van JongNLingenieurs. Vanuit die hoedanigheid ben ik gevraagd een toespraak te houden over de visie van JongNLingenieurs op het jaar 2021. 

In mijn vorige toespraak in 2020 ging ik in op de vraag wat de maatschappelijke uitdagingen vraagt van de jonge ingenieur. In mijn verhaal stond de zin het nemen van ruimte en het krijgen van ruimte centraal, waarbij de belangrijkste boodschap voor 2020 was: jonge ingenieur; wacht niet af, toon lef en laat van je horen. Pak de ruimte en neem het voortouw. En ervaren ingenieur: luister goed naar ons, geef de ruimte om te excelleren en geef ons het podium om te doen waar wij goed in zijn! Kortom: laten we elkaar vooral aanvullen!

Graag wil ik voortborduren op dit evenwicht tussen ruimte nemen en ruimte krijgen, en hem zelf iets verleggen door de volgende zin mee te geven: maak de jonge ingenieur leidend in het leggen van verbinding en het uitdenken van nieuwe manieren van (samen)werken! Maar waarom?

Corona en onze manier van werken

Je kunt er niet omheen. 2020 en ook onze verwachtingen voor 2021 zijn door de Corona pandemie drastisch veranderd. Naast dat het een ellendige impact heeft gehad op onze maatschappij, heeft het ook een ommezwaai in ons werk teweeggebracht. De crisis heeft de zwaktes van ons huidige systeem blootgelegd. 

De crisis heeft de zwaktes van ons huidige systeem blootgelegd. Het heeft ons laten zien dat digitaal werken in ons vocabulaire past en het niet altijd meer nodig is om het land door te gaan. In het afgelopen jaar hebben we ons als maatschappij en economie enorm gestretched: we werken vaker op afstand met elkaar samen, leggen makkelijk verbinding ook zonder in de auto te stappen, nieuwe manieren van werken en met elkaar samenwerken ontstaan en je ziet dat er online een enorm aanbod aan kennis en creativiteit te vinden is. En bovendien: de gave projecten die we doen blijven gewoon doorlopen.

Vooruitkijkend op 2021 en misschien wel verder, is het dan waardevol om de lessen die we dit jaar hebben opgedaan in onze manier van werken vast te houden. Want post-corona weer volledig terug te gaan naar hoe het pre-corona ging is niet realistisch.

Juist deze periode heeft laten zien dat op een frisse en digitale manier (vanuit noodzaak) kijken naar ons werk, ertoe leidt dat we effectiever zijn. Natuurlijk is het fijn om elkaar fysiek te zijn, maar is het nodig om voor een uurtje bijpraten het land door te rijden? Zomaar een vraag die we voor het corona tijdperk onszelf wellicht niet direct gesteld zouden hebben.

En daarom is het ook voor ingenieurs van belang het vizier bij te stellen en na te denken over hoe we ons werk meer digitaal inrichten maar tegelijkertijd ook over hoe we onderlinge verbinding behouden.

Wat betekent dit praktisch voor het komende jaar?

Onze bedrijven zullen concreet moeten nadenken over hoe ‘de norm van het nieuwe werken’ er uit gaat zien. Welke nieuwe manieren van samenwerken (op afstand) moeten we formaliseren? Wanneer zien we elkaar wel fysiek en wanneer is digitaal afdoende? Wat betekent dit voor hoe we onze projecten doen? En hoe behouden we de verbinding als we meer op afstand werken? En wat is tot slot de impact voor ons fysieke kantoor?

Kortom: dit vraagt behoorlijk veel denkwerk van de bedrijven om stap voor stap meer “digital-minded” te worden. En dat is dan ook precies waar wij vanuit JongNLingenieurs de link leggen met de jonge ingenieur: de voorloper in het digitale werken.

Maak de jonge ingenieur leidend in het uitdenken van nieuwe manieren van (samen)werken en verbinden 

De jonge ingenieur heeft het digitale werken al veel meer in zich, heeft daarmee een voorsprong en hoeft dus minder grote veranderstappen te maken. Oftewel: de digitale impuls door Corona verankert de positie van de jonge ingenieur als verbinder en expert dus steeds meer in de branche!

De jonge ingenieur in de ingenieursbranche kijkt al met een digitale bril naar zijn of haar werk. Zij zijn van nature adaptief ten aanzien van vernieuwende ontwikkelingen en stellen al meer dan gemiddeld innovatie en technologie centraal in dagelijkse werkzaamheden. Informatie online consumeren en gebruik van de nieuwste tools is normaal. Sterker nog: de ingenieurs die nu starten in ons werkveld weten eigenlijk niet beter en zijn er zelfs mee opgegroeid!

Ook nieuwe manieren van samenwerken blijken in de praktijk van afgelopen jaar al dicht aan het hart te liggen van jonge ingenieurs. Ze leggen gemakkelijk verbinding met mede-ingenieurs, ook als dit via een PC-scherm is en zijn gebrand op meer kennis en ontwikkeling. Het is dan ook een unieke competentie die niet per definitie afhangt van werk/inhoudelijk ervaring, maar hangt aan ervaring en kennis van digitale manieren van (samen)werken. Kortom: de jonge ingenieur als digitale ervaringsdeskundige!

Wat moeten we er dan mee als branche?

Juist nu het noodzakelijk is om als bedrijf de nieuwe norm van digitaal werken en verbinden uit te denken is het van belang om de jonge ingenieur hierin een leidende rol te geven. Het vraagt van onze bedrijven om oude gewoonten of werkwijzen misschien wel los te laten en de jonge ingenieur het podium te geven in het uitdenken van een nieuwe koers. JongNLingenieurs is ervan overtuigd dat het tot waardevolle ontwikkelingen gaat leiden als de jonge ingenieur hier het voortouw in kan nemen.

Ruimte nemen 

Als ik weer teruggrijp op de zin “Ruimte nemen en ruimte krijgen”, dan kunnen we concluderen dat de jonge ingenieur afgelopen jaar heeft laten zien dat het in onze aard ligt om meer digital-minded te werken en op zoek naar te gaan naar verbreding en verbinding. We hebben hier al stappen in gezet en initiatief genomen en we zien dat de jonge ingenieur steeds meer ruimte op dat vlak inneemt. En dat willen we met JongNLingenieurs in 2021 ook vasthouden. Het hoofddoel voor 2021 voor JongNLingenieurs is dat we optreden als zichtbare verbinder voor jonge ingenieurs uit onze branche. Dit doen we door in 2021 te werken aan de volgende strategische speerpunten:

  1. Vergroten van onze zichtbaarheid als netwerk door actief ingenieurs aan ons te blijven binden en de betrokkenheid bij de lidbureaus te vergroten;
  2. Jonge ingenieurs met elkaar laten netwerken, uitwisselen van uitdagingen en vooral ook delen van ervaringen ten aanzien van digitaal (samen)werken;
  3. Bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jonge ingenieurs, door hen in onze activiteiten een podium te bieden om gave ideeën te delen en ook een bijdrage te leveren aan ons programma;
  4. Proactief verbinden en samenwerken met Jong-besturen van de lidbureaus om te komen tot gezamenlijke initiatieven die interessant en waardevol zijn voor onze ingenieurs.

Ruimte krijgen 

Rest mij tot slot te pleiten voor het ruimte krijgen. Mijn oproep aan alle bedrijven is dan ook: geef ruimte aan de jonge ingenieur om out-of-the box nieuwe manieren van werken en digitale verbinding uit te denken voor uw bedrijf.

Hopelijk zien wij elkaar volgend jaar in 2022 wel weer fysiek op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Als we dan gezamenlijk terugkijken, hoop ik dat we de goede lessen uit dit digitale tijdperk hebben meegenomen en de jonge ingenieurs binnen jullie bedrijven leidend zijn geweest in het uitdenken van nieuwe, digitale manieren van werken en verbinden. Een keuze met blijvende impact!

Guido Dekker

Bestuursvoorzitter JongNLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief