afbeelding voor post: NLingenieurs roept keten op tot digitalisering. ‘Het kan sneller en duurzamer’

NLingenieurs roept keten op tot digitalisering. ‘Het kan sneller en duurzamer’

18 maart 2024

NLingenieurs roept keten op tot digitalisering. ‘Het kan sneller en duurzamer’.

Den Haag, 15 maart 2024

De bouwketen loopt niet voorop als het gaat om digitalisering. Dit heeft als gevolg dat er kostbare uren besteed worden aan het opstellen en overdragen van bouwontwerpen aan overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de keten. Kostbare uren, die steeds schaarser worden, omdat het aantal mensen schaarser wordt. De maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de vernieuwing en renovatie van de infrastructuur blijven onverminderd groot.

Dit vraagt om een integrale aanpak en nieuwe vormen van samenwerking met de gehele keten. Op die manier kunnen er met de juiste kennis, sneller en met minder mensen, duurzame oplossingen gevonden worden.

Het wordt hoog tijd dat de overheid regie neemt over digitalisering. De overheid kan een grote rol spelen door het standaardisatieproces te stimuleren. NLingenieurs roept alle partijen uit de bouwketen op om digitalisering concreet te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Zelf neemt zij het initiatief door het opstellen van het position paper en een digitaliseringsagenda.


Op 15 maart overhandigde Otto Schepers, voorzitter van de NLingenieurs-community Digitalisering, een position paper aan Joseph Kuling. Joseph is  voorzitter van Bouw Digitaliseringsraad (BDR). Met het position paper vraagt de branche aan de overheid, opdrachtgevers en samenwerkingspartners om te investeren in digitalisering en gezamenlijke doelen te stellen.

NLingenieurs roept op om:

  • Digitale vaardigheden bij alle partijen in de keten te ontwikkelen en te verhogen
  • Digitalisering op te schalen, waarbij de overheid de regie pakt.
  • Open standardaarden en kennisdeling te bevorderen met speciale aandacht voor internationale ontwikkelingen

digiAkkoord

Sinds de start in 2019 is NLingenieurs supporter van digiGO. Hét platform voor versnelde digitalisering en ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Op 23 maart 2023 tekende NLingenieurs samen met 61 ketenpartners het digiAkkoord. Met het position paper neemt  NLingenieurs de volgende stap en geeft invulling aan dat akkoord. Het is begrijpelijk dat de branche digitaal leiderschap toont. Ingenieurs en adviseurs beschikken over essentiële systeem- en domeinkennis om deze uitdagingen aan te pakken.

Wanneer de keten, van opdrachtgevers tot aannemers gehoor geeft aan de oproep van NLingenieurs, kunnen de partijen in de keten effectief aan de maatschappelijke opgaven werken. Zo kunnen zij samen de versnelde beweging inzetten naar een duurzamere en gezondere leefomgeving.

In de video zie je de kerngroep van de NLingenieurs-community Digitalisering en Joseph Kuling die een reactie geeft op de Position paper.

video overhandiging paper digitalisering

De position paper 'Digitalisering in de ingenieurs- en adviesbranche..' kunt hier lezen.

×

Aanmelden nieuwsbrief