afbeelding voor post: Grote coalitie ondertekent OSKA Intentieverklaring ‘Klimaatverandering en Koeling gebouwen tijdens Verbindingsfestival op 22 april jl.’   

Grote coalitie ondertekent OSKA Intentieverklaring ‘Klimaatverandering en Koeling gebouwen tijdens Verbindingsfestival op 22 april jl.’  

11 mei 2021 Binnenklimaat

 

Hij is ondertekend! De #OSKA Intentieverklaring Koeling van gebouwen! Het klimaat verandert, in de zomer wordt het warmer, de hittegolven de laatste drie jaren waren geen uitzondering. Het is zaak dat leefbaar en comfortabel blijven, ook als we in de toekomst steeds vaker te maken hebben met een hittegolf. Daarvoor is gisteren een belangrijke stap gezet tijdens het Verbindingsfestival de Gezonde Stad.

Een brede waaier van bedrijven, overheden en kennisinstellingen zette haar handtekening onder de OSKA Intentieverklaring Koeling gebouwen. Daarin spreken ze af om de bouw-standaarden aan te passen op de toenemende behoefte aan koeling. De verklaring is ondertekend door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NEPROM, Techniek Nederland, BNA (Bond van Nederlandse Architecten, Provincie Zuid-Holland, Interprovinciaal Overleg, ISSO, NEN, Klimaatverbond Nederland, Stichting CAS, Koninklijke NLingenieurs en FME/NVKL.

OSKA, het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie, is een nationaal platform van overheden, bedrijven en kennisinstellingen dat zich er op richt dat Nederland beter bestand wordt tegen de effecten van klimaatverandering door nieuwe inzichten hierover op te nemen in standaarden. Zodat we in de praktijk ontwerpen en bouwen op een manier die hier rekening mee houdt. Een belangrijk element in OSKA Intentieverklaring ‘Koeling gebouwen” is de ladder van koeling: eerst werken aan koelte in de omgeving, warmte zoveel buiten proberen houden & afvoeren en pas dan milieuvriendelijke koeling.

De volgende stap is implementatie: zorgen dat de nieuwe inzichten daadwerkelijk hun plek vinden in een praktijkrichtlijn, als solide basis voor de uitvoeringspraktijk.

OSKA Intentieverklaring Koeling van Gebouwen: https://marketing2.nen.nl/ct/m4/k1/eqfKPVVn9yfjW01Kqyd3FlTejHL7464U55-5fecB8Eu6OMvRl6rDdAnI7J7dBpwo/PunCmvbyHWtIgWL?_gl=1*1gx6k10*_ga*Nzc3MDE3NTc5LjE2MDE5OTQ1OTQ.*_ga_BDTK1J9V3S*MTYxOTE3Nzg3OS4zLjEuMTYxOTE3ODM3Mi40MQ..&_ga=2.62063279.262346454.1618814311-777017579.1601994594

×

Aanmelden nieuwsbrief