afbeelding voor post: Overheid, neem de regie op digitalisering in de bouw!

Overheid, neem de regie op digitalisering in de bouw!

4 december 2023

Foto: digiGO

Overheid, neem de regie op digitalisering in de bouw!

De bouwsector staat voor een grote en belangrijke opgave. De wereld moet duurzamer, we willen de urbanisatie aanpakken en de schaarste van middelen het hoofd bieden. Tegelijkertijd krimpt de beroepsbevolking; we moeten meer werk met minder mensen verzetten. Digitalisering is daarbij noodzakelijk. Met digitalisering maken we onze processen efficiënter, verbeteren we onze samenwerking en vergroten we onze capaciteiten.

Dé belangrijkste voorwaarde voor succesvolle digitalisering is standaardisering. Als we allemaal dezelfde taal spreken, wisselen we makkelijker informatie uit. Dat maakt het automatiseren van processen veel gemakkelijker. De overheid speelt wat mij betreft hierin een belangrijke rol. Zij kan regie nemen op de ontwikkeling van standaarden en deze verplicht stellen.

Een goed voorbeeld van een door de overheid te ondersteunen standaard is: het Digital Building Logbook (DBL). Dit Europese initiatief heeft tot doel meer inzicht te verschaffen in de staat van onze gebouwde omgeving. Het DBL is een framework met technische richtlijnen en een Object Type Library (OTL) op hoog niveau. Deze OTL geeft vervolgens inzicht in uniforme definities en databehoefte in de gehele bouwcyclus, van ontwerp tot sloop.

Andere initiatieven

Er zijn meer initiatieven die de digitalisering van de bouwsector bevorderen. Ik denk bijvoorbeeld aan paspoorten voor bouwmaterialen, renovatie en digitale producten. Deze paspoorten bevatten informatie over de samenstelling en eigenschappen van bouwmaterialen, de staat van een gebouw of installatie en de gebruikte digitale producten.

Overheden zelf kunnen ook bijdragen aan de digitalisering van de bouwsector. Om te beginnen met het anders uitvragen van ingenieurswerk. In plaats van een prijzenblad met uurtarieven en uren te vragen, kunnen ze de waarde van digitale producten en kennis erbij betrekken. De waarde van ons werk zit niet alleen in de uren die we maken, maar ook in de digitale producten die we gebruiken en kennis die we ontwikkelen.

Dit stimuleert innovatie in de sector en verlaagt de bouwkosten. Dezelfde overheden brengen een belangrijke versnelling door zelf betrokken te raken in het 3D proces. Dan kunnen ze door bijvoorbeeld bij vergunningen modellen te beoordelen. Op die manier zijn deze veel completer en maken ze beter gebruik van de technologische mogelijkheden.

Sleutel tot verduurzaming

Digitalisering is de sleutel tot de verduurzaming van de bouwsector. Ik wil hierbij onze overheid oproepen om de regie te nemen bij de digitalisering van de bouwsector. Dat versnelt niet alleen de verduurzaming van de sector. Maar helpt ook om deze veel efficiënter te maken en de kwaliteit van de bouwwerken te verbeteren. Daarnaast levert het natuurlijk ook de nodige besparing op als het gaat om CO2 uitstoot. Ik weet het: dit is een ambitieuze doelstelling, maar zeker haalbaar! Door samen te werken en de juiste stappen te zetten, geven we de bouwsector van de toekomst nu vorm!

Cécile Cluitmans, directeur Arcadis Nederland, lid NLingenieurs

×

Aanmelden nieuwsbrief