afbeelding voor post: Praktische handvaten in rapporten van FIDIC

Praktische handvaten in rapporten van FIDIC

2 oktober 2023

Carla Moonen en Willemien Bosch waren op de FIDIC 2023 Global Infrastructure Conference in Singapore. Zij vertegenwoordigden daar internationaal de ingenieurs- en adviesbureaus.  

Zij willen graag deze rapporten met jullie delen.  
📄 Closing the sustainable infrastructure gap to achieve NetZero: een uitgebreide gids met een wereldwijde kijk op de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en met concrete uitvoerbare stappen om de duurzame infrastructuurkloof te dichten aan de hand van vier kernvragen:
Closing the sustainable infrastructure gap to achieve net zero by FIDIC - Issuu 

📄 Decarbonisation of the infrastructure sector: In dit rapport wordt gekeken naar exploitanten, klanten en investeerders wereldwijd en naar de mogelijkheden om uitstoot van CO2gedurende de gehele levenscyclus van de infrastructuur te beïnvloeden en te verminderen:
Decarbonisation of the infrastructure sector by FIDIC - Issuu 

📄 Infrastructure and climate change: Dit rapport gaat over het cruciale verband tussen infrastructuurontwikkeling en de invloed ervan op klimaatverandering. Het is opgesteld door FIDIC-voorzitter Tony Barry:
Infrastructure and Climate Change by FIDIC - Issuu 

📄 A playbook for nature-positive infrastructure development: FIDIC, AECOM & WWF bundelen hun krachten om een eerste versie van een draaiboek te ontwikkelen voor natuurvriendelijke infrastructuurontwikkeling om verandering te stimuleren, traditionele of 'grijze' infrastructuur aan te vullen of in sommige gevallen zelfs te vervangen - het wijst op een toekomstig handboek om de wereldwijde erkenning van nieuwe oplossingen en bouwtechnieken die echt natuurvriendelijk zijn, te vergroten:
A playbook for nature-positive infrastructure development by FIDIC - Issuu 

×

Aanmelden nieuwsbrief