afbeelding voor post: Steun voor Uitvoeringsagenda Wonen

Steun voor Uitvoeringsagenda Wonen

4 maart 2024

Op donderdag 29 februari is de Uitvoeringsagenda Wonen gepresenteerd tijdens de Woontop in Den Haag. NLingenieurs ondersteunt deze Uitvoeringsagenda. De Uitvoeringsagenda is een vervolg op de Actieagenda Wonen die in 2021 mede door NLingenieurs is opgesteld. Sinds 2021 hebben we goede stappen gezet. Tegelijkertijd constateren we dat de randvoorwaarden die we in diezelfde Actieagenda formuleerden slechts ten dele zijn vervuld en dat bovendien het investeringsklimaat sterk is verslechterd. Dit staat het realiseren van de woningbouwambities in de weg. 

Daarom hebben 13 partijen, Aedes (Bouwend Nederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NLingenieurs, NVM, Vereniging Eigen Huis, Vastgoed Belang, VNG, WoningBouwersNL en Woonbond) opnieuw de handen ineengeslagen. In deze Uitvoeringsagenda is vastgelegd wat wij kunnen en willen doen om wel jaarlijks 100.000 toekomst-bestendige woningen te realiseren. Verder is op schrift gesteld, wat we daarvoor van het Rijk en de politiek nodig hebben.   

Kijk hier de video >>  

×

Aanmelden nieuwsbrief