afbeelding voor post: Taskforce Infra: nieuwe vertegenwoordiging vanuit Koninklijke NLingenieurs

Taskforce Infra: nieuwe vertegenwoordiging vanuit Koninklijke NLingenieurs

2 oktober 2023 Bouwkwaliteit en Veiligheid

Joris Stroobach, Sales Director bij Arcadis Nederland B.V., en Ka-Lung To, Business Line director Infrastructure bij Antea Group Nederland, vertegenwoordigen sinds augustus NLingenieurs in de Taskforce Infra. Zij hebben de taken overgenomen van Leonie Koops, Business Line director Infrastructure and Mobility bij Witteveen+Bos en Auke van der Vlugt, die werkzaam was bij Royal HaskoningDHV als BU Director Rail & Mobility Hubs. 

Joris vervult een externe rol door deel te nemen aan overleg tussen Rijkswaterstaat en de branche. Ka-Lung is betrokken bij het marktoverleg. Joris was eerder betrokken bij de Taskforce Infra vanwege zijn rol in de werkgroep voor de 2-fasen aanpak. De 2-fasen aanpak is een instrument dat helpt om risico’s rond de realisatie van grote infraprojecten te beheersen, voor opdrachtgever én opdrachtnemer. 

De Taskforce Infra is opgericht tijdens het begin van de COVID-19-pandemie. 

Het is een initiatief van Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie. De Taskforce Infra begon in coronatijd om gezamenlijk het werk aan de wegen, waterwegen en kust zoveel mogelijk voort te zetten en waar mogelijk te versnellen. 

Het werkterrein van de Taskforce Infra is in de zomer van 2020 verbreed van de markttransitie naar een vitale infrasector, en heeft als doel samen te werken aan een innovatieve, financieel gezonde infrasector. 

Rijkswaterstaat, marktpartijen en andere betrokkenen werken vanuit hun eigen rol en expertise aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Naast financieel gezond, is het streven ook om de projecten duurzaam en circulair uit te voeren en maximaal gebruik te maken van de kansen van digitalisering. 

De Taskforce heeft een tweede periode succesvol afgerond en bevindt zich nu in een moment van evaluatie en opstarten van nieuwe werkgroepen. Alle werkgroepen hebben tussenresultaten opgeleverd, zoals bijvoorbeeld de handreiking Tweefasen aanpak en handreiking Portfoliomanagement. . 

Hoewel sommige werkgroepen zullen stoppen, blijven de meeste werkgroepen bestaan, met een focus op toetsing en bewaking van de praktijk. Ook zullen de werkgroepen aansluiten bij de actuele opgaven binnen de infrasector. 

Joris heeft als doel om binnen de Taskforce Infra de branche te vertegenwoordigen en ziet zijn rol in het verbinden van opdrachtgevers, aannemers, bouwers, adviseurs en ingenieurs. 

Joris en Ka-Lung moedigen het kijken naar collectieve belangen aan en hopen op veranderingen die voortkomen uit samenwerking en begrip binnen en buiten de sector. 

Oproep van Joris en Ka-Lung aan de branche: “Heb jij interesse in deelname aan één van de werkgroepen, of heb jij ideeën over agendapunten voor de Taskforce Infra? Neem dan contact op met Joris en Ka-Lung!” 

×

Aanmelden nieuwsbrief