afbeelding voor post: Terugblik op Lef-sessie Programma Mobiliteit

Terugblik op Lef-sessie Programma Mobiliteit

2 oktober 2023 Bouwkwaliteit en Veiligheid

Op 20 september was er een Lef-sessie voor ingenieurs die werken in het domein mobiliteit. De sessie vond plaats bij BdB in Amersfoort. 

Aanleiding voor dit initiatief is de publicatie van NLingenieurs ‘Veranderen vraagt lef’ die in het begin van dit jaar is uitgekomen.  

In deze publicatie zijn drie richtlijnen geformuleerd.  
 

  • Kiezen voor duurzaamheid en gezondheid 
  • Discipline-overstijgend samenwerken 
  • Ruimte voor vernieuwing maken 

Het is mooi om deze richtlijnen opgeschreven te hebben, maar het is nog beter om ze ook echt te gebruiken in de praktijk. 

De deelnemers van de Lef-sessie onderzochten gezamenlijk hoe zij deze principes, heel concreet kunnen toepassen in projecten. Iedereen had een voorbeeldproject meegenomen. 

Ook gingen zij met elkaar in gesprek over hoe zij deze visie verder kunnen uitdragen en wat hun rol daarin is. 

De aanwezigen waren enthousiast over de goede gesprekken concludeerden dat mobiliteit veel meer in relatie tot gezondheid moet worden benaderd. Ze zijn het erover eens. Het kan anders en dit vraagt zeker lef vanuit ingenieurs- en adviseursbureaus. Daarin willen ze meer samen in optrekken voor een aantal thema’s. 'Het kan niet meer zoals we het deden’, zei een van de deelnemers.  

Aanwezig waren: Rob Althuisius (Movares), Herbert Ticheloven (Iv-Infra), Daan (Arup), Aries van Beium (witteveen+bos), Arnoud Neidig (Arcadis), Robert Coffeng - (Sweco), Bart Humblet (RHDHV) en Anneke Westerhuis (NLingenieurs) 

×

Aanmelden nieuwsbrief