afbeelding voor post: Terugblik Dag van de ontwerpkracht

Terugblik Dag van de ontwerpkracht

29 augustus 2023

Op 6 juli vond in Rotterdam de tweede Dag van de Ontwerpkracht plaats, georganiseerd door Platform Ontwerp NL. Koninklijke NLingenieurs is mede organisator en partner van dit evenement. De bijeenkomst bracht ruimtelijke ontwerpers en aanverwante disciplines samen om te discussiëren over belangrijke thema's zoals systemisch denken, backcasting, integraliteit en de invloed van ontwerpkracht op de toekomstige ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Namens NLingenieurs is bestuurslid Koos Seerden (Rho Adviseurs) mede initiatiefnemer en nauw betrokken bij de organisatie. Adriaan Geuze sprak over de weg naar kwaliteit, waarbij hij benadrukte dat werkelijkheid belangrijker is dan modellen, beleid en metaforen. Riek Bakker werd geëerd met de Platform OntwerpKracht Bokaal voor haar invloedrijke oeuvre en talent om mensen achter opgaven te scharen. 

De bokaal werd uitgereikt door vertegenwoordigers van zeven beroepsverenigingen in Platform Ontwerp NL. Bakker ontving de prijs vanwege haar bijdragen aan sleutelprojecten in Nederland, zoals de Kop van Zuid, Utrecht City Project, Strijp S en Leidsche Rijn. Bakker's benadering om vertrouwen te kweken en diverse belangengroepen te betrekken bij plannen werd benadrukt. 

Tijdens de dag werden masterclasses en lezingen gehouden over onderwerpen als systemisch denken, integraliteit, en toekomstverkenningen. Heijmans' Hart van Zuid-project toonde de transformatie van een gebied, waarbij de nadruk werd gelegd op duurzaamheid en verandering van perspectief ten opzichte van auto's. Adriaan Geuze pleitte voor meer realisme in de ruimtelijke ordening en kritiseerde het gebruik van modellen en woondeals. Hij pleitte voor een systemische benadering van grote uitdagingen en voor meer betrokkenheid van ingenieurs en economen. 

Verder werd de nadruk gelegd op integraal denken, waarbij complexiteit werd omarmd en experimenten werden aangemoedigd. De rol van water en bodem in ruimtelijke ontwikkeling werd onderstreept, evenals de noodzaak om klimaatverandering in gebiedsontwikkeling op te nemen. De betekenis van ontwerpkracht en verbeeldingskracht in het creëren van scherpe keuzes en het aanpakken van maatschappelijke opgaven werd besproken. 

De Dag van de Ontwerpkracht benadrukte de noodzaak van integraal denken, samenwerking en het creëren van ruimtelijke kwaliteit voor de toekomst van Nederland. Het belang van realistische benaderingen en de rol van ontwerpers, ingenieurs en economen in het vormgeven van de toekomst werd benadrukt, evenals de waarde van verbeeldingskracht en de rol van communities in het bepalen van de toekomstige samenleving. 

×

Aanmelden nieuwsbrief