afbeelding voor post: Terugblik Informatiebijeenkomst STB

Terugblik Informatiebijeenkomst STB

2 april 2024

Op 12 maart heeft de online informatiebijeenkomst over de Standaard Taakbeschrijving (STB) plaatsgevonden. Deze sessie, belangrijk voor de doorontwikkeling van onze werkwijzen, bood een platform voor opdrachtgevers om hun inzichten en reacties te delen op de recente aanpassingen in de STB. 
De bijeenkomst werd geleid door Dik Spekkink, die een presentatie gaf over de noodzaak van de aanpassingen in de STB. Hij ging in op de veranderingen, waardoor een helder beeld werd geschetst van de vernieuwde aanpak en structuur. 

Na de presentatie was er ruimte voor een vraag- en antwoordsessie, wat leidde tot een constructief gesprek. Deze interactie was van grote waarde, omdat het directe feedback en inzicht in het perspectief van de betrokkenen mogelijk maakte. 

De informatiesessie werd goed bezocht en de feedback van de opdrachtgevers was overwegend positief. De verfijning in taakomschrijvingen en de uitbreiding ervan, gecombineerd met de reductie van het totale aantal taken door de vernieuwde structuur, werd goed ontvangen. Voor zowel NLingenieurs als BNA is het belangrijk om stakeholders vroegtijdig te betrekken.  

Voor de zomerperiode staat de publicatie van een bijgewerkte en praktisch toepasbare takenlijst gepland. Parallel hieraan zal een evaluatiemoment worden georganiseerd, om zo de effectiviteit en bruikbaarheid van de STB voortdurend te borgen. 

Wij danken alle aanwezigen voor hun waardevolle bijdragen aan deze informatieve en succesvolle bijeenkomst. 

×

Aanmelden nieuwsbrief