afbeelding voor post: Conjunctuurmeting najaar

Conjunctuurmeting najaar

1 december 2022

De resultaten van onze halfjaarlijkse conjunctuurpeiling zijn weer binnen. Ondanks de wat inzakkende economie beoordeelt twee derde van onze leden de situatie in de branche als (zeer) goed. Afgelopen voorjaar was dit aandeel nog 90%, dus een (kleine) kentering is zichtbaar. Dat uit zich in een afname van de gemiddelde werkvoorraad naar gemiddeld 6,5 maanden. Dat was dit voorjaar nog 6,8 maanden, maar dat was toen wel het hoogste niveau ooit gemeten. 

De prognoses voor het vierde kwartaal? Hetzelfde beeld: die zijn iets minder dan vorig jaar rond deze tijd. Toch verwacht een behoorlijk deel van de bureaus een omzetgroei. Een flinke afname op het gebied van woningbouw is weliswaar zichtbaar, maar daar staat groei tegenover in o.a. de milieuadvisering en opdrachten van waterschappen. 

De tarieven in de branche stijgen maar beperkt. Daar staat hoge inflatie tegenover. Goed werkgeverschap vereist dan dat bedrijven daar waar mogelijk hun lonen aanpassen. Goed opdrachtgeverschap is dat het werk van de opdrachtnemer ook wordt beloond in lijn met de stijgende kosten. Op de Dag van de ondernemer waaraan tal van overheden mee deden, riepen wij hen in hun rol als belangrijke opdrachtgevers van onze branche op om de daad bij het woord te voegen en ondernemerschap en kwaliteit te belonen!  

×

Aanmelden nieuwsbrief